07 მაი - 06 ივნ
სტანდარტი
ბაზისური კურსი- ანტროპოსოფიულად ორიენტირებულ ადამიანთმცოდნეობასა და სოციალურ თერაპიაში
თბილისი
 • განიხილება კანდიდატი ნებისმიერი გამოცდილებით
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995 595 343448
კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ აცხადებს სტუდენტების მიღებას ბაზისურ კურსზე ანტროპოსოფიულად ორიენტირებულ ადამიანთმცოდნეობასა და სოციალურ თერაპიაში

კურსი პასუხს გასცემს კითხვებს:
 • ვინ არის ადამიანი?
 • რა არის მისი ცხოვრების მიზანი?
 • როგორ ვითარდება იგი?
 • როგორ აღვზარდოთ საკუთარი შვილები?
 • რას ნიშნავს ჯანსაღი ურთიერთობები თანამედროვე ეპოქაში?
 • რას ნიშნავს შეფერხება განვითარებაში?
 • როგორ ჩავრთოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში?

სოციალური თერაპიის მიზანია
 • შესაძლებელი გახადოს განვითარების შეფერხების მქონე სრულწლოვან ადამიანთა ინდივიდუ-
 • ალური სხეულებრივი, მშვინვიერი და სულიერი განვითარება, ადამიანის ღირსების შესაფერისი
 • ცხოვრება, სოციალური ინტეგრაცია, საზოგადოების მიერ ერთობლივ ცხოვრებაში მათი წვლილის
 • აღქმა. კურსის მიზანია: სოციალ-თერაპევტებისა და პედაგოგების მომზადება-გადამზადება, რათა მათ შეძლონ ურთიერთობა და მუშაობა განვითარების შეფერხების მქონე ახალგაზრდებთან და ზრდასრულებთან როგორც ყოფით, ისე შრომით პირობებში; მშობლებისა და მო-
მავალი მშობლებისათვის პედაგოგიური ცოდნის მიწოდება.

კურსის ხანგრძლივობაა ორი წელი.
სწავლება მოიცავს თეორიულ, მხატვრულ და პრაქტიკულ კურსებს.

კურსის განმავლობაში დამუშავებული იქნება შემდეგი თემები:
 • ადამიანი, როგორც ფიზიკურ-მშვინვიერ-სულიერი არსება
 • ადამიანი, როგორც განვითარებადი არსება. დაბადება და გარდაცვალება
 • ადამიანის განვითარების შვიდწლიანი ფაზები. კრიზისული ასაკები
 • ცნობიერების ფორმები
 • ხატოვანი და ცნებითი ცნობიერება
 • ბავშვის ფსიქიკური ფუნქციების განვითარება
 • ტემპერამენტი და მისი როლი ბავშვის აღზრდაში
 • შეფერხება განვითარებაში და მისი ფორმები
 • საზოგადოება, როგორც სამწევრა ორგანიზმი
 • ორგანიზაციის ელემენტები და მისი განვითარების ფაზები
 • სოციალური კონფლიქტები და სოციალური სენსიტიურობის გამომუშავება
 • განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანების სოციალური ინტეგრაცია და მათი უფლებების დაცვა
 • სამკურნალო პედაგოგიკისა და სოციალური თერაპიის ისტორია

მხატვრული საქმიანობები მოიცავს:
 • ხატვას
 • ძერწვას
 • ევრითმიას
 • დრამას
 • თექისა და რბილი თოჯინების დამზადებას

სწავლა მიმდინარეობს სამუშაოდან მოუწყვეტლად.
კურსის დამთავრების შემდეგ სტუდენტებს მიეცემათ კავშირის სერთიფიკატი.
საუკეთესო სტუდენტს კურსის დამთავრების შემდეგ მიეცემა შესაძლებლობა გაიაროს პრაქტიკა გერმანიის სოციალურ-თერაპიულ დაწესებულებაში.

სწავლების დასაწყისი – 2024 წლის სექტემბერი.

მსურველებთან გასაუბრება შედგება 5 ივნისს, 18:00 საათზე
კურსში მონაწილეობის მიღების
მსურველებს გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომრებზე:
+995 595 343448 მარინა ბულია
+995 555 801100 ლია ასანიშვილი

მისამართი: თბილისი, ძმები უბილავების ქ. 8
facebook: APNSC Dayhome
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები
ნახვები 98
უნიკალური ნახვები 96