25 მარ - 24 აპრ
სტანდარტი
პირადი ასისტენტი
თბილისი
Company
 • სრული განაკვეთი
 • განიხილება კანდიდატი ნებისმიერი გამოცდილებით
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
Company are seeking a proactive Personal Assistant to provide comprehensive support to an individual person. This role requires organisational abilities, a keen eye for detail, and the ability to manage multiple priorities effectively. The successful candidate will play an important role in facilitating the person's professional and personal life, including calendar management, travel coordination, real estate affairs, research projects, personal development initiatives, and other related areas.

Key Areas of Responsibilities -
Travel Planning
 • Arrange complex travel itineraries, including flights, accommodations, ground transportation, and visa arrangements;
 • Anticipate travel needs and preferences, ensuring seamless and hassle-free experiences.

Real Estate

 • Coordinate property-related tasks such as renovations, maintenance, and landscaping;
 • Assist with property searching and acquisitions.

Research
 • Conduct thorough research on various topics;
 • Gather and analyse information to support decision-making processes and strategic initiatives.

Personal Development
 • Suggest personal development activities, such as workshops, gatherings, educational programs, etc.;
 • Collaborate with coaches, mentors, and trainers for tailored courses.

Skills and Qualifications
 • Organisational skills and the ability to multitask;
 • Strong communication skills, both written and verbal;
 • The ability to be proactive and take the initiative;
 • Flexibility and adaptability;
 • Discretion and confidentiality in handling sensitive information;
 • Good user of productivity tools such as Microsoft Office Suite, Google Workspace, and travel management platforms.

Please send your CV to the following email address: paresumes2023@gmail.com
ადმინისტრაცია
პირადი ასისტენტი
ნახვები 301
უნიკალური ნახვები 295