ადამიანური რესურსები
კომპენსაცია/ბენეფიტების სპეციალისტი,
HR აუდიტორი,
შრომის კანონმდებლობის სპეციალისტი
ბუღალტერია/ფინანსები
ხელფასები (ბუღალტერია)
ნახვები 277
უნიკალური ნახვები 259