საბანკო საქმისა და მომსახურების შემსწავლელი სასერტიფიკატო კურსი სტაჟირებით
თბილისი
25 მაი - 24 ივნ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995 595050154
„ინტელექტ ცენტრი“ – მრავალპროფილური ტრენინგ ცენტრი გთავაზობთ  განსხვავებულ, უახლესი ფორმატის ტრენინგ-კურსებს: საბანკო საქმისა და კლიენტებთან ეფექტურად მომსახურების სასერტიფიკატო პროგრამას!!!  

გაითვალისწინეთ მნიშვნელოვანი შეთავაზება!!! კურსს ახლავს სტაჟირენბის პროგრამა რომელიც განხორციელდება საბანკო სექტორში პრაქტიკული სამუშაოებით და შემდგომში დასაქმებით!!! 

„ინტელექტ ცენტრი“ წარმოადგენს მრავალპროფილურ სასწავლო ცენტრს რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს 23 განმავლობაში და გთავაზობთ განსხვავებული ფორმატის სასერტიფიკატო კურსებს თქვენი წარმატებული კარიერისთვის!  
გაითვალისწინეთ განსაკუთრებული პირობა! ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ ყოველი ლექციის შემდეგ ლექციის მსვლელობისას ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ მათ ახალი მიწოდებული მასალის შესწავლაში და დავალებების შესრულებაში!  
 
 ენდეთ ინტელექტ ცენტრის 23 წლიან სამუშაო გამოცდილებას!!! 
 
 
1. პრობლემურ მსესხებლებთან მუშაობის ტექნიკები!!! 
   
ტრენერი - ზურაბ საბაშვილი, საბანკო-საფინანსო სექტორში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილებით! 
ტრენინგის მიზანი: 
ტრენინგი მიზნად ისახავს ვადაგადაცილებულ მსესხებლებთან ურთიერთობას და სესხების ამოღების 
ტექნიკებს. 
ტრენინგი განკუთვნილია: 
მათთვის, ვინც აპირებს დასაქმებას საბანკო სექტორში, პრობლემურ ბიუროებში და ქოლლ ცენტრებში. ვინც 
უშუალოდ არის დასაქმებული საბანკო სექტორში და მუშაობს პრობლემურ მსესხებლებთან. ტრენინგის 
დასრულებისას მონაწილეები შეძლებენ ეფექტურად ვადაგადაცილებულ მომხმარებლებთან 
მოლაპარაკებისთვის მომზადებას, შეისწავლიან რომელი რომელი ინდიკატორები მიგვითითებენ სესხის 
გაპრობლემების შესახებ. 
ტრენინგის შინაარსი: 
1. პრობლემური სესხის არსი 
2. სესხის გაპრობლემების ინდიკატორები 
3. მოვალეთა კლასიფიკაცია 
4. მსესხებლის პიროვნების შეფასება 
5. მოვალესთან მოლაპარაკებისათვის მომზადების ეტაპები 
6. მოვალეზე ზემოქმედების ტექნიკები 
7. გადახდის მოტივატორები 
8. მოვალეთა ფსიქო პორტრეტები 
9. კონფლიქტებისა და სტრესული სიტუაციების გავლენა პრობლემურ სესხებზე 
10. სატელეფონო მოლაპარაკებების საბაზისო პრინციპები და სტრუქტურა 
11. წინააღმდეგობებთან მუშაობა 
12. ვალის არ დაბრუნების შემთხვევაში შედეგების გაცნობა 
 
ტრენინგის ღირებულება და პირობები:  
5 – 10 კაციან ჯგუფში 550 ლარი - ერთ მონაწილეზე 
ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 18 საათი!  6 – 2 საათიანი შეხვედრა კვირაში 3დღე 
საათები წინასწარი შეთანხმებით 
 
აღნიშნული ტრენინგ-კურსების გავლის შემდეგ გაიცემა ორ ენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!  
 
2. კლიენტების ეფექტური მომსახურება და გაყიდვები!!! 
 
შესაძლებელია კორპორატიული ტრეინინგების ჩატარება, როგორც ჩვენს ტრენინგ-ცენტრში, ასევე დამკვეთი ორგანიზაციის ოფისში მთელი საქართველოს მაშტაბით!!! სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეიქმნება თქვენს პერსონალზე მორგებული სპეციალიზირებული პროგრამა!  
  
ტრენინგის  მიზანი: 
ტრენინგის მონაწილეთათვის კლიენტების მომსახურების სტანდარტის გაცნობა და კლიენტების ეფექტური 
მომსახურებისა და გაყიდვების უნარების გაძლიერება 
ტრენინგი განკუთვნილია: 
მათთვის, ვინც აპირებს დასაქმებას კლიენტების მომსახურების პოზიციებზე საბანკო სექტორში, აგრეთვე 
მათთვის, ვინც უკვე უშუალოდ ემსახურება კლიენტებს და აქვს სურვილი გაიღრმავოს ცოდნა მომსახურების 
სტანდარტების შესახებ - კლიენტების კმაყოფილების გაზრდის, გრძელ ვადაში მათი შენარჩუნებისა და 
გაყიდვების სტიმულირებისათვის 
ტრენინგის შინაარსი: 
1. კლიენტების ეფექტური მომსახურების მნიშვნელობა კომპანიისათვის 
2. მომსახურებისა და გაყიდვის ცნება 
3. თანამოაზრის პირამიდა 
4. საყიდლებზე გასვლის რეჟიმები 
5. გაყიდვების ტიპები და პრინციპები 
6. გაყიდვების ეტაპები 
7. საბანკო პროდუქტებისა და სერვისების გაყიდვის ტექნიკა 
8. გაყიდვების დასრულების ტექნიკები 
9. საბანკო პროდუქტების ჯვარედინი გაყიდვების ტექნიკა 
10. მყიდველის ტიპები 
11. დადებითი და უარყოფითი მომსახურების მიზეზები 
12. კლიენტთან ურთიერთობის ეტაპები და სტანდარტები 
  • კლიენტის მიღება 
  • კლიენტის საჭიროების განსაზღვრა და ძირითადი მომსახურების გაწევა 
  • დამატებითი მომსახურების შეთავაზება/ჯვარედინი გაყიდვები 
  • პლუს მომსახურება 
  • მომსახურების პროცესში წარმოქმნილი ტიპიური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 
  • დამშვიდობება მომხმარებელთან 
13. ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია (სხეულის ენა, ჟესტიკულაცია, პროფესიული იერსახე, 
აქტიური მოსმენა, შეკითხვების დასმა, ჩანიშვნები) 
14. მომხმარებლის ტიპები 
15. რთული მომხმარებლები და მათთან მუშაობის ტექნიკები 
16. მომსახურების სფერო, ემოციური ინტელექტი და ენერგია 
17. მომსახურე პერსონალის სტრესის მართვა და მოტივაცია 
18. მომსახურების ხარისხის მიმდინარე მონიტორინგის და შეფასების მეთოდები 
19. მომსახურების ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესების მეთოდები 
ტრენინგის პროგრამა ასევე მოიცავს: პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, ინდივიდუალურ და ჯგუფურ დავალებებს, სტატისტიკური მონაცემების და რეალური შემთხვევების („ქეისები“) განხილვას. 
 
ტრენინგის ღირებულება და პირობები:  
5 – 10 კაციან ჯგუფში 350 ლარი - ერთ მონაწილეზე 
ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი !  6 – 2 საათიანი შეხვედრა კვირაში 3დღე 
საათები წინასწარი შეთანხმებით 
 
აღნიშნული ტრენინგ-კურსების გავლის შემდეგ გაიცემა ორ ენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!  
დაგვიკავშირდით და დარეგისტრირდით! 
  
თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 23 წლიან ამუშაო გამოცდილებას!  
  
გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!  
  
შპს "ინტელექტ ცენტრი"   
  
ტელ: +995 595050154, +995 593 614552, +995 577464862  - ინტელექტ ცენტრის ადმინისტრაცია.  
  
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge  
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com  
  
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts  
 
 
 
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები
მსგავსი განცხადებები