ტრენინგი-პერსონალის მოტივაციის სისტემა
თბილისი
25 მაი - 24 ივნ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995 595050154
„ინტელექტ ცენტრი“ – მრავალპროფილური ტრენინგ ცენტრი გთავაზობთ  განსხვავებულ, უახლესი ფორმატის ტრენინგ-კურსს: პერსონალის მოტივაციის სისტემა !!! 
 
„ინტელექტ ცენტრი“ წარმოადგენს მრავალპროფილურ სასწავლო ცენტრს რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს 23 განმავლობაში და გთავაზობთ განსხვავებული ფორმატის სასერტიფიკატო კურსებს თქვენი წარმატებული კარიერისთვის!  
კარგმა მენეჯერმა იცის, რომ იმისათვის, რომ კომპანია იყოს წარმატებული, აუცილებელია თანამშრომლებისადმი დიდი ყურადღება, მუდმივად წახალისება. 
პერსონალის მართვის მეცნიერებაში დიდი ყურადღება ეთმობა პერსონალის მოტივაციის მეთოდებს. იმისათვის, რომ მართოთ თანამშრომლები კონფლიქტებისა და პრობლემების გარეშე, უნდა იცოდეთ რა არის მოტივაცია და მისი ყველა ძირითადი მეთოდი. 
 
მოტივაცია არის თანამშრომლებს შორის სურვილის გაჩენის საშუალება, უკეთ იმუშაონ და გასცენ საუკეთესო. სპეციალისტებს აქვთ შინაგანი მოტივი, რომელიც მათ მიზნების მისაღწევად უბიძგებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თავად თანამშრომელს სურს გააუმჯობესოს თავისი შესრულება და გააუმჯობესოს სამუშაოს ხარისხი. 
 
პერსონალის მოტივაციის სისტემა !!! 
 
მოდული N1  
 • კომპანიის  სტრატეგიულ მიზნებთან შესაბამისობის შემოწმება  
 • ინფორმაციის წყაროები,  მონაცემების ანალიზი, სამოქმედო გეგმა  
მოდული 2  
პერსონალის მოტივაციისა და ანაზღაურების სისტემის შემუშავების თანამედროვე მიდგომები 
 • (კლასები, KPI, მართვა მიზნების მიხედვით), მათი გამოყენების გამოცდილება ქართული კომპანიების პრაქტიკაში. 
 • ნაბიჯ-ნაბიჯ ქმედებები ცვლილებების განსახორციელებლად   
მოდული 3.  
მოტივაციის სისტემის რთული ამოცანების ფორმულირება. 
გადაწყვეტილებების მაგალითები და სისტემის ელემენტების შერჩევა ორგანიზაციის ამოცანების (პრობლემების) მიხედვით. 
ორგანიზაციის კასკადური მიზნების ტექნოლოგია. რესურსების, უფლებამოსილებების, პასუხისმგებლობების მატრიცა.  
მოდული 4.  
სტრუქტურული ერთეულის/თანამშრომლის ფუნქციონალური და ორგანიზაციული ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები. 
მოდული 5. 
 • სახელფასო სისტემის სტრუქტურა, ხელფასის ფიქსირებული და ცვლადი ნაწილი. 
 • შესრულების დაკავშირება ჯილდოებთან. 
 • სახელფასო სტრუქტურისა და ტარიფის განაკვეთების შემუშავება. ბიუჯეტირება. 
 • ბონუსების გაანგარიშება. 
მოდული 6. 
ახალი მოტივაციის სისტემის ამოქმედება. 
პერსონალის მოტივაციის „სამუშაო“ სისტემის აგების პირობები. 
მოდული 7.  
პიროვნების ფსიქოტიპი და მოტივაცია. 
 • მოტივატორები და დემოტივატორები სხვადასხვა ტიპის მუშაკებისთვის. 
 • მიმდინარე მოტივაციის დიაგნოსტიკა. 
 • თანამშრომლის კომფორტის ზონა და პერსპექტივები მოტივირებაში, გაზარდოს პროდუქტიულობა, მომხმარებელზე ფოკუსირება, გააფართოვოს ფუნქციონალობა, პასუხისმგებლობა და ა.შ. 
მოდული 8.  
მოტივაცია თანამშრომლებს შორის დატვირთვის განაწილებაში. 
 • შემსრულებლის არჩევა და ამოცანების დასახვის გზა მოტივაციის ფაქტორად. 
 • სამოტივაციო საუბარი, საყვედური (ვორქშოპი). 
 
მოდული 9. 

ინდივიდუალური მოტივაციის შეცვლა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის პროცესში. 
მოტივაცია ახალ თანამდებობაზე გადასვლისას / როცა ცვლილებები შეუძლებელია (დაწინაურების შეუძლებლობა, სამუშაო პირობების ცვლილება). 
მოდული 10. 
 • როგორ მივუდგეთ   სხვადასხვა ასაკის თანამშრომლებს.  
მოდული 11.   
თანამშრომლების მოტივაციის დამაზიანებელი ფაქტორები  
როგორ მივაწოდოთ ინფორმაცია ზედა  რგოლის  მენეჯერს. 
მოდული 12. 
მოტივაცია და HR ბრენდი. 
ღირებულები  შეთავაზება სამუშაოს მაძიებელთა და თანამშრომლებისთვის. 
მიმზიდველი დამსაქმებლის კრიტერიუმები. კომპანიის როგორც დამსაქმებლის კონკურენტული ანალიზი. 
რა პარამეტრებით „ინიშნება“ ჩვენი კომპანია? 
თანამშრომლების მოტივაციაზე ზემოქმედების შესაძლებლობები კორპორატიული კულტურის მეშვეობით. 
ცნობილი კომპანიების არამატერიალური მოტივაციის კრეატიული გადაწყვეტილებები.  
 
ტრენინგის  ხანგრძლივობა:   
3 კვირა  
კვირაში 2 შეხვედრა  
ხანგრძლივობა  3 საათი    
 
გირებულება ჯგუფში ერთ მონაწილეზე -  
  
აღნიშნული ტრენინგ-კურსების გავლის შემდეგ გაიცემა ორ ენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!  
დაგვიკავშირდით და დარეგისტრირდით! 
  
თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 23 წლიან ამუშაო გამოცდილებას!  
  
გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!  
  
შპს "ინტელექტ ცენტრი"   
  
ტელ: +995 595050154, +995 593 614552, +995 577464862  - ინტელექტ ცენტრის ადმინისტრაცია.  
  
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge  
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com  
  
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts  
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები
მსგავსი განცხადებები