ძვირფასი ლითონების შემსწავლელი სასერტიფიკატო კურსი
თბილისი
25 მაი - 24 ივნ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
„ინტელექტ ცენტრი“  გთავაზობთ კეთილშობილი ( ძვირფასი) ლითონების შემფასებლის სასერტიფიკატო სრულ კურსს! 
 
„ინტელექტ ცენტრი“ წარმოადგენს მრავალპროფილურ სასწავლო ცენტრს რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს 23 წლის განმავლობაში და ახორციელებს სხადასხვა სახის სასერტიფიკატო ტრენინგ-კურსესს რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია წარმატებული კარიერისთვის და ორგანიზაციების ზრდის და განვითარებისთვის!  

კურსი განკუთვნილია მათთვის ვისაც სურს ბანკებში, მიკროსაფინანსო, ან კერძო ლომბარდებში ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებლის პოზიციაზე მუშაობა! 

კურსის შინაარსი: 
  • არსებული კურსი გაძლევთ შესაძლებლობას დაეუფლოთ მოთხოვნად დასაინტერესო პროფესიას 
  • ძვირფასი ლითონების ექსპერტის მიმართულებით ,რაც მოიცავს ბაკებში, მიკროსაფინანსო 
  • ორგანიზაციებსა და ლომბარდებში დასაქმების შესაძლებლობას. რაზეც დღევანდელი 
  • მოცემულობით არის დიდი მოთხოვნა. 
  • (ასევე კურსის დასასრულს ემატება ფულის საცნობი ნიშნების მოკლე მიმოხილვა 
  • დამომსახურების სტანდარტების ( სერვის + )ძირითადი პრინციპების მოკლე კურსი. 
თემა :
1. ძვირფასი ლითონების თვისებები ( ძვირფასი/არაძვირფასი 
ლითონების შენადნობები ) 
2. ოქროს დადამღვის წესები. (ძირითადი დამღები) 
3, ძვირფასი ლითონების დასინჯვა 
4. სხვადასხვა ტიპის ნაკეთობების დასინჯვის პრინციპები. 
5. საიუბილეო მონეტები,მედლები, ოქროს ზოდები 
6.ყალბი ნაკეთობები დასინჯვა ამოცნობა. 
7.ლითონთა შენადნობები ( ლიგატურა) და მათი კლასიფიკაცია. 
 
პრაქტიკული ნაწილი! 
 
შემოწმების არაპროფესიონალური (სამომხმარებლო შესაძლებლობა) რეაქტივის გარეშე.
 
გაყალბებული ნივვთები და ნაკეთობები. ( მასიურად გაყალბებული ნაკეთობები)  აღსანიშნავია, რომ არსებობს, სხვადასხვა ცნობადი ქსოვის სახეობები. მამაკაცებისათვის  ძირითადად " ბისმარკს", ფართო ნაჭუჭის ქსოვას და " რომბს" ყიდულობენ.  ქალბატონებისთვის დახვეწილი და შედარებით ნაზი ვენეციური ქსოვა, "ლავა" და „მიდასის“" ჯაჭვები. ამავდროულად, "პითონის" ტექნიკის ჯაჭვი და "ბისმარკი" - ასევე . 
რაც შეეხება ჯაჭვის სიგრძეს, ქალისთვის 45-50 სმ-იანი ჯაჭვი უნივერსალური ვარიანტი  იქნება, მამაკაცებისთვის უმეტეს შემთხვევაში 55-60 სმ-იანი ჯაჭვები უფრო  მოსახერხებელია. 

კაბელის ქსოვა: არის ჯაჭვის ქსოვა , რომელშიც რგოლები შედიან ერთში მეორეში არა  ერთდროულად, არამედ რამდენიმე წყვილად .. ამ შემთხვევაში ჯაჭვი ბუნებრივად  იძენს გრეხილ ფორმას. ასეთ ქსოვას კაბელი ეწოდება. ორმაგი ან სამმაგი კაბელი, რაც  დამოკიდებულია ამ ბმულების სიმკვრივეზე.  გველი(ზმეია,კობრა): მსუბუქი და ღრუ ჯაჭვი, ყველაზე ხშირად მრგვალი, ნაკლებად  ხშირად ოვალური ან კვადრატული. საიდან მოვიდა სახელი, დიდი ალბათობით  გასაგებია. მართლაც, ჯაჭვი თითქმის ნამდვილ გველს ჰგავს, ე.ი გველი. 
 
„გადაკვრა“ ,რაც გულისხმობს ოქროს თხელი ფენის გადაკვრას ნაკეთობაზე და შიგნით  არის სხვა 1. 

მეტალი.ხშირად შეიძლება ნაკეთობას სინჯი არ ეწეროს .ასეთი შემთხვევების თავიდან  ასაცილებლას არსებობს მარტივი და ნაცადი მეთოდები რათა გარკვეულ დონეზე  მოხდეს ყალბი ნივთის შეძენის პრევენცია სამომხმარებლო დონეზე . 

1.ლაქები 
ნივთის დასინჯვას ვიწყებთ მისი ზედაპირის შემოწმებით.ოქროსგან განსხვავებით  არაკეთილშობილი ლითონის ნაკეთობას ექნება შავი ფერის ლაქები.დათვალიერებისას  საყურადღებოა ნივთის კიდეები და შიდა მხარეც. არ უნდა იყოს ნახეთქები. 

2.ნაჩხვლეტები. 
რაც გულისხმობს იმას რომ ოქრო რბილი ლითონია მასზე წვეტიანი საგნით  ზემოქმედების შედეგად აუცილებლად გაჩნდება ჩაღრმავება . არაკეთილშობილი  ლითონის შემთხვევაში ის მყარია და არ გაიკეთებს არანაირ ნაჩხვლეტს. და ბოლოს  მაგნიტი როგორც ვიცით ოქრო მაგნიტზხე არ რეაგირებს .თუ მასში სხვა ლითონის  შემცველობა ჭარბობს აუცილებლად ექნება მიზიდვის საშუალება. ..
თუმცა რათქმაუნდაეს ზემოთაღნიშნული არაა უტყუარი მტკიცებულება ოქროს  ნამდვილობისა . აუცილებელია მისი დასინჯვა და შესაბამისი სინჯის დადგენა  რეაქტივის საშუალებით. 
რაც შეეხება ფალსიფიცირებულ ნაკეთობებს გამომდინარე იქიდან რომ ისეთი  ქვეყნებიდან როგორიცაა თურქეთი ეგვიფტე და სხვა... არ ხდება ოქროს კონტროლი . ამ  ქვეყნებიდან შემოტანილ ნივთებს ხშირ შემთხვევაში მითთებული აქვს მაღალი სინჯის  დამღა და რეალურად არის 500 სინჯის . ასევე ძალიან ხშირია დუტის ნაკეთობების 
გაყალბება . ბოლო პერიოდში ე.წ. „ მიდასის“ ცეფები არის ყალბი . 
დუტის ნაკეთობების შემთხვევაში საყურადღებოა (ბურთულებიანიც და ჭავებიც) იყოს  რეალურ წონასთან შესატყვისი და მსუბუქი. .  ასევე ძალიან ხშირია სამაჯურები „ იოლკა“ რომლის შუა ნაწილშიც ხშირია გატარება . რაც  რეალურ წონას უნდა გამოაკლდეს. ( ნივთი არაა გაყალბებული ხშირად , უბრალოდ აქვს  შუა ნაწილის გატარება) 
 
ტრენინგის ღირებულება და პირობები:  
  • 5 – 6 კაციან ჯგუფში 300 ლარი - ერთ მონაწილეზე 
  • ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი!  8 – 1.30 წთ. შეხვედრა კვირაში 3 დღე  
  • საათები წინასწარი გასაუბრებით და შეთანხმებით 
 
აღნიშნული ტრენინგ-კურსების გავლის შემდეგ გაიცემა ორ ენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!  
 
კურსებს უძღვება; პრაქტიკული გამოცდილების მქონე, მაღალკვალიფიციური, სერტიფიცირებული ტრენერი მრავალწლიანი წლიანი სამუშაო გამოცდილებით!  
  
გაითვალისწინეთ: წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან!  
ინტელექტ ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, ინტელექტ ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა. 
 
გაითვალისწინეთ: "ინტელექტ ცენტრი" 23 წლის სასწავლო ცენტრია!  
  
ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები!  
(იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo)  
  
"ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილით ქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!  
თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 23 წლიან ამუშაო გამოცდილებას!  
გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!  
  
შპს "ინტელექტ ცენტრი"   
ტელ: +995 595050154, +995 593 614552, +995 577464862  -ინტელექტ ცენტრის ადმინისტრაცია.  
  
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge  
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com  
  
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები
მსგავსი განცხადებები