კომპიუტერული გრაფიკის და ვიდეომონტაჟის კურსები
თბილისი
24 მაი - 08 ივნ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995 595050154
"ინტელექტცენტრი" გთავაზობთ პროფესიონალური დონის კომპიუტერულიგრაფიკისშემსწავლელსასერტიფიკატოსრულ კურსებს: როგორც პოლიგრაფიული დიზაინის მიმართულებით, ასევე ინტერიერის, ექსტერისრის დიზაინის მიმართულებით და ვიდეომონტაჟის პროგრამას! 
 
„ინტელექტ ცენტრი“ წარმოადგენს მრავალპროფილურ სასწავლო ცენტრს რომელიც ფუნქციონირებს 23 წლის მანძილზე! 
 • სამგანზომილებიანი გრაფიკა და ანიმაცია - 3D Max, 
 • ფოტოშოპი - Adobe Photoshop,  
 • ილუსტრატორი - Adobe Illustrator, 
 • ინდიზაინი - Adobe InDesign,  
 • ქორელი - Corel DRAW, 
 • ვიდეომონტაჟი - Adobe Premiere Pro. 
 
პროგრამებიშეისწავლებაპროფესიონალურდონეზე!
სალექციოკურსებიშემუშავებულიაამსფეროშიმოღვაწეპროფესიონალი, საერთაშორისო დონის სერტიფიკატის მქონე,პრაქტიკოსიგრაფიკოს-დიზაინერებისმიერ, თანამედროვემეთოდებზედასაერთაშორისოსტანდარტებზედაყრდნობით! 
 
გაითვალისწინეთ ასევე განსაკუთრებული პირობა: ტრენინგ-კურსის მონაწილეებსგადაეცემათყოველილექციის შემდეგლექციის მსვლელობისას ჩაწერილივიდეოგაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ ახალი მიწოდებული მასალის შესწავლაში და დავალებების შესრულებაში! 
 
გთავაზობთ ზემოთ აღნიშნული სასწავლო პროგრამების მოკლე აღწერას: 
 
3D studio Max- სამგანზომილებიანი გრაფიკა და ანიმაცია: 
 • მოდელირება,ვიზუალიზაცია, რენდერი:V-RayRender, რთული მოდელირება, ანიმაცია. 
 • კურსდამთავრებული შეძლებს:სამგანზომილებიანი ობიექტის მოდელირებას,ტექსტურირებას,ანიმირებასა და ვიზუალიზაციას(რენდერს),ინსტრუმენტების გამოყენების ტექნიკას;ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინის შექმნას;ავეჯის,შენობების,გარემოს და ა.შ. მოდელირებას და ვიზუალიზაციას;3Dეფექტების გამოყენებას,საინჟინრო და არქიტექტურული ელემენტების შექმნას. 
 
Iდონე - მოდელირება 
 • 3DsMaxპროგრამის ინტერფეისი, ობიექტების შექმნა, ზომის ერთეულების განსაზღვრა, მასშტაბირება. ობიექტების კლონირება, დაჯგუფება,მიბმა და გათანაბრება. კოორდინატების სისტემა, ობიექტების მონიშვნა და ცენტრის განსაზღვრა.პოლიგონებით მოდელირება EditablePoly: Extrude (გამოწევა), Outline (გარეკონტური), Insert (ჩასმა), Attach (გამთლიანება), Detach(გამოყოფა), Bevel,Insertvertex (წერტილის დამატება), Weld (შეერთება), Connect (შეერთება), Sliceplane (სიბრტყით გაჭრა), Cut,(ამოჭრა), QuickSlice, Chamfer (დაქანება), Bridge (ხიდი), Cap (გადახურვა), რთული ობიექტების შექმნა,დეფორმირების მოდიფიკატორები: Bend (მოღუნვა), Displace (გადაადგილება), Mirror (სარკე), Noise(ხმაური), Push (გამოგდება), Relax (მოდუნება), Ripple (ტალღოვანება), Shell (ქერქი), Skew (გადახრა), Stretch (გაჭიმვა), Taper(წაწვრილება), Wave (ტალღა), Twist (დაგრეხა), Spherify (სფეროსებული), Squeeze (გამოწურვა), მობრუნების ზედაპირების შექმნა Lathe,Splines, ხაზობრივი მოდელირება,ხაზობრივი პრიმიტივები. 
 • ავეჯის, ინტერიერისა და ექსტერიერის მოდელირება.მასალების რედაქტორი- ფანჯარა MaterialEditor. სტანდარტული ტიპის მატერიალები, მატერიალების შექმნა,ძირითადი და დამატებითი პარამეტრები, მოდიფიკატორი UVWMap, ტექსტურის გასწორება gizmo, სცენის განათება,სინათლის წყაროს სცენაზე განთავსების წესები, სინათლის დამოკიდებულება და ჩრდილები. 
 
კურსისხანგრძლივობა: 10ლექცია, ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ. 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30წთ. 
კურისის ღირებულება ინდივიდუალურად: 500ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 470ლარი. 
 
IIდონე - ვიზუალიზაცია, რენდერი - VRayRender 
 • ვიზუალიზაციის შიდა ალგორითმი Vrayპარამეტრების მართვა, სწრაფი და ხარისხიანი ვიზუალიზაციის პარამეტრების დაყენებას, გარემოს არეკვლა HDRIპარამეტრების ცვლილება. 
 • Vrayმასალების შექმნა: მინა, კერამიკა, ნიკელი, სარკე, ხე, ლითონი, ფილა, აგური. 
 • რთული Vrayტექსტურების შემოტანა და პარამეტრების დაყენება. 
 • ვიზუალიზაცია IndirectIllumination. Irradiancemap.V-rayFrameBufferპარამეტრების მართვა, განათების და ჩრდილის პარამეტრები Vraylight, VrayShadows,გლობალური განათება, სფეროსებური, ბრტყელი, სტანდარტული,მზის განათება VRaySun. 
 • VrayIESპარამეტრების დაყენება, VrayPhysicalCameraკამერის პარამეტრების დაყენება, კამერის ანიმაცია, გარემოს და კამერის ერთმანეთთან შეთავსება,რენდერი. 
 
კურსისხანგრძლივობა:
10 ლექცია, ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ. 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30წთ. 
კურისის ღირებულება ინდივიდუალურად: 500 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 470ლარი. 
 
IIIდონე - რთული მოდელირება 
 • VrayProxyრთული ობიექტების, მცენარეების შემოტანა, Vraymesh, VrayFurხალიჩის და თმის შექმნა, ნაჭრის შექმნა Clothმოდიფიკატორის დახმარებით,ObjectProperties, რთული ობიექტების მოდელირება, SoftSelection, PaintDeformation, ObjectPaint, Freeform, GraphiteModelingTools, მოდიფიკატორი UnwrapUVWდეტალური განხილვა. 
 • ტექსტურის გაშლა, პარამეტრების მათვა, Photoshop-ში გადატანადა ტექსტურის გასწორება. 
 • ტექსტურების გაშლის დამხმარე პროგრამის Unfold3D-ს დაყენება. 
 • 3DMax-იდან OBJფაილების ექსპორტირება და ტექსტუტის გაშლის მარივი მეთოდების განხილვა (ნებისმიერი რთული ობიექტის ან ადამიანისპერსონაჟის ტექსტურის შექმნა და გადაკვრა). 
 
კურსის ხანგრძლივობა:
10 ლექცია, ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ. 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30წთ. 
კურისის ღირებულება ინდივიდუალურად: 600 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 570ლარი. 
 
IVდონე - ანიმაცია 
 • ფანჯარა VideoPost,ობიექტის გამონათების ფილტრები Glow, Highlight.კამერასთან მუშაობა,სცენის ვიზუალიზაცია,ობიექტების თანდათანობით გაბუნდოვნება DepthofFieldParameters, MotionBlurParameters,იერარხია და კინემატიკა;წყლის, ცეცხლის, აფეთქების და სხვა ბუნებრივი მოვლენების ეფექტების შექმნა.MassFx, PhysXToolbarპარამეტრების განხილვა,ფიზიკა და დინამიკა,ნაწილაკები ParticleFlow, Bipedპარამეტრების მართვა, მოძრაობა, ანიმირება,CATObjectsპარამეტრების მართვა, მოძრაობა, ანიმაციის საფუძვლები, დროის კონფიგურაცია და ინტერვალების დაყენება,ანიმაციის კონტროლიორები,ანიმაციის შექმნა და ვიდეო მონტაჟი,მოდიფიკატორი Morpherობიექტების გარდასახვა,პერსონაჟისმიმიკები და არტიკულაცია,მუსიკის ან ხმის დადება ანიმაციაზე, ProSoundფანჯრის პარამეტრები, მუსიკის მოჭრა, ანიმაციის რიტმის გასწორება. KeyFiltersმართვა,ანიმაციის ვიზუალიზაცია, ვიდეოს სახით შენახვა. 
 
კურსის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია, ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ. 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30წთ. 
კურისის ღირებულება ინდივიდუალურად: 700 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 670ლარი. 
 
ფოტოშოპი - Adobe Photoshop  
 
სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელმა შეისწავლოს რასტრული (Adobe Photoshop) გრაფიკული რედაქტორის მუშაობის პრინციპები: ობიექტების შექმნა, დამუშავება, ტექსტთან მუშაობა, მისი სტილიზაციის მეთოდები, გამოსახულების დამუშავების პრინციპები: აღდგენა, კორექცია, დეფექტებისა, ცდომილებების მოშორება, კონტრასტების და ტონირების რედაქტირება, გრაფიკული რედაქტორების ძირითადი ელემენტების: შრეების, არხების, ნიღბების, ფილტრების დანიშნულება და მათი მუშაობის პრინციპები. გიფ-ანიმაციიები. 
 
კურსდამთავრებული შეძლებს: ბუკლეტების, ფლაერების, პლაკატების, სავიზიტო ბარათების, სხვა პოლიგრაფიული ნამუშევრების დიზაინის შემუშავებასა და ბეჭდვისათვის მომზადებას რასტრული (Adobe Photoshop) გრაფიკული რედაქტორის საშუალებით. 
 
კურსის ხანგრძლივობა - 10 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ. 
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 500 ლარი. 2 - 3 კაციან ჯგუფში: 470 ლარი - ერთი მსმენელისთვის. 
 
ილუსტრატორი - Adobe Illustrator  
 
პროგრამა Adobe Illustrator-ის ინტერფეისის გაცნობა: 
 • ინსტრუმენტების მთავარი პანელის და მენიუს ზოლის განხილვა,  
 • დოკუმენტის შექმნა და შენახვა. Artboards-თან მუშაობა, 
ვექტორული ობიექტების შექმნა: 
 • ობიექტების შრეებთან მუშაობა. შრეების შეერთება, 
 • ობიექტის ტრანსფორმირება. 
სამუშაო ინსტრუმენტები და მათი პარამეტრები:  
 • Eraser, Scissors, Knife, Rectangle, Pen Tool (კალამი),  
 • Line Segment, Brush (ფუნჯი), Blob Brush.  

 • ობიექტებზე ოპერირება Pathfinder პალიტრის განხილვა, ფიგურების განთავსება, Align პალიტრის განხილვა. 
 • ტექსტთან მუშაობა. კონტურების პარამეტრები, 
 • ფიგურების გადადინება Blend Tool, 
 • ფორმების ცვლილება Reshape ინსტრუმენტით, 
 • გრადიენტის, ნიღბების და ეფექტების გამოყენება.  
 • 3D ფიგურების შექმნა (Revolve). 
 • სიმბოლოების ბიბლიოთეკა და მათი დამატება. 
 • ფერთა რეჟიმები CMYK და RGB.  
 • დოკუმენტის ექსპორტირება Adobe Photoshop-ში და InDesign-ში.  
 • ფაილის დასაბეჭდად მომზადება.  
 • დოკუმენტის შენახვა .PDF და .EPS ფორმატში.  
 
კურსის ხანგრძლივობა - 10 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ. 
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 450 ლარი.2-3 კაციან ჯგუფში: 420 ლარი- ერთი მსმენელისთვის. 
 
 
ინდიზაინი - Adobe InDesign  
 
კურსის შინაარსი: 
 • ინდიზაინის შესავალი სახე; 
 • ახალი დოკუმენტის შექმნა; 
 • პუბლიკაციის მაკეტის ორგანიზება; 
 • სიმბოლოების და აბზაცების ფორმატირება; 
 • ტექსტთან მუშაობის რეჟიმები; 
 • სტანდარტული ფიგურების და კონტურის შექმნა; 
 • ობიექტების და ტექსტის განლაგება და მათი ტრანსფორმაციის რეჟიმები; 
 • გრაფიკული ფაილების ფორმატები; 
 • გვერდი ოსტატი (Master); 
 • ეფექტები; 
 • სტილებთან მუშაობა; 
 • ცხრილების შექმნა; 
 • დაკავშირებული ფაილები; 
 • მრავალგვერდიანი პუბლიკაციების ელემენტები; 
 • ფერის გამოსახულების მართვა; 
 • დოკუმენტის დასაბეჭდად მომზადება. 
 
კურსის ხანგრძლივობა -10 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ. 
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 450 ლარი.2-3 კაციან ჯგუფში: 420 ლარი - ერთი მსმენელისთვის. 
თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად! 
 
 
ქორელი - Corel DRAW X6/ X7 

სასწავლო კუსის მიზანია მსმენელები სრულყოფილად დაეუფლონ ვექტორულ ობიექტებთან მუშაობის სპეციფიკას, შეძლონ ობიექტების შექმნა, ტრანსფორმირება და დამუშავება, ტექსტთან მუშაობა და მისი სტილიზაციის მეთოდები; გრაფიკული რედაქტორების ძირითადი ელემენტების: შრეების, არხების, ნიღბებისა და ფილტრების დანიშნულება და მათი მუშაობის პრინციპები; ბუკლეტების, ფლაერების, პლაკატების, სარეკლამო ბანერების, სავიზიტო ბარათების, სხვა პოლიგრაფიული ნამუშევრების დიზაინის შემუშავება და ბეჭდვისათვის მომზადება.  
 
კურსის ხანგრძლივობა -10 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ. 
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად 450 ლარი.2-3 კაციან ჯგუფში: 420 ლარი - ერთი მსმენელისთვის 
 
 
ვიდეომონტაჟი - Adobe Premiere Pro 

სასწავლოკურსის შინაარსი: 
Adobe Premiere Pro -სამუშაოსივრცისგანხილვა: ინტერფეისისძირითადიელემენტებიდამართვა;პროგრამისმენიუსპუნქტებისადაინსტრუმენტებისპანელი. პროექტისფანჯარა PROJECT;ბრძანებათამენიუ WINDOW ;კომპოზიციისფანჯარა MONITOR;დროისშკალისფანჯარა TIMELINE;ახალიპროექტისპარამეტრებისშექმნა; 
 
ვიდეოდააუდიომასალისიმპორტირება;სამონტაჟოარეშიმასალისგანთავსებადამოწყობა;კლიპისხანგრძლივობისდასიჩქარისშეცვლა;კლიპისსაკვანძოადგილებთანმუშაობა;კლიპებისურთიერთგადასვლისეფექტები;სტოპკადრი. შენალებულიკადრი, აჩქარებულიკადრი, შემოტრიალებულიკადრი;კლიპებისრედაქტირება;ვიდეორგოლზეეფექტებისდამატება;სპეცეფექტებისკლასიფიკაცია;სპეცეფექტებისდამატება; EFFECT CONTROL ისფანჯარაშიდინამიკურეფექტებთანმუშაობა;გამჭვირვალეეფექტისშექმნა;გადასვლისეფექტებთანმუშაობა;ფერებისსწრაფიკორექცია;ნიღბებისშექმნადამართვა; 
 
აუდიომონტაჟი;აუდიომიქსერი;ხმისადავიდეოკლიპისგანცალკევება;ხმისჩაწერადარეგულირება;ხმისეფექტები.ტიტრებისშექმნა TITLE DESINGERფანჯრისპარამეტრები;ტიტრებისშაბლონებისგამოყენება. მორბენალიტიტრებისშექმნა;ტიტრებისსტილებისშექმნადაშენახვა;ფილმებისექსპროტი;ფილმისცალკეულიელემენტებისექსპორტი;ფილმისმონტაჟიტიტრების, აუდიოდავიდეოეფექტებისგამოყენებით. 
 
კურსდამთავრებული შეძლებს:Adobe Premiere Pro -პროგრამისგამოყენებით: ციფრულიტექნოლოგიებითგადაღებულივიდეო-მასალისმონტაჟს, არჩეულიკადრებისრედაქტირებას,  ეფექტებითფილტრაციას, აუდიობილიკებისრეგულირებას,  ტონალობებისზედაპირულშესწორებას,  გასუფთავებას, ხმის,გამოსახულებისსინქრონიზაციას; გახმოვანებას დამხატვრულ გაფორმებას ეფექტებისგამოყენებით. 

კურსისხანგრძლივობა – 10 ლექცია 
ლექციებისინტენსივობა: კვირაში3-ჯერ 
ლექციისხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1სთ. ჯგუფში - 1.30წთ.  
ღირებულება: ინდივიდუალურად – 500 ლარი 
2-3კაციან ჯგუფში - 470 ლარი 
 
აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი! 
 
წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან! 

მოგეხსენებათ, ინტელექტ ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, ინტელექტ ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა. 
 
გაითვალისწინეთ: ”ინტელექტ ცენტრი” 23წლის სასწავლო  ცენტრია! 
ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები!ბმულიზე იხილეთ „ინტელექტ ცენტრის“ მიერ მომზადებული ორგანიზაციები: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo) 
 
გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება! 

„ინტელექტ ცენტრში“
ყველა პირობა აშექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად! 
 
თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 23 წლიან  სამუშაო გამოცდილებას! 
 
შპს "ინტელექტ ცენტრი"  

 
ტელ: +995 595050154, +995 593 614552, +995 577464862 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია. 
 
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge 
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com 
 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts 
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები
მსგავსი განცხადებები