ბიზნეს მიმართულების ტრენინგები_ლოგისტიკა,გაყიდვები/ფინანსები/მერჩენდიზინგი
თბილისი
24 მაი - 08 ივნ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995 595050154
„ინტელექტ ცენტრი“ გთავაზობთ უახლესი ფორმატის სასერტიფიკატო ტრენინგ-კურსებს ბიზნესის მიმართულებით!!! 
„ინტელექტ ცენტრი“ წარმოადგენს მრავალპროფილურ სასწავლო ცენტრს რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს 23 წლის მანძილზე! 
 • ლოგისტიკა და მოთხოვნა / მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი 
 • გაყიდვების მენეჯმენტი 
 • ფინანსური მენეჯმენტი 
 • მერჩენდაიზინგი 
 • პროფესიონალური მომსახურების სტანდარტები - სერვისპლიუსი 

ტრენინგების გავლა შესაძლებელია ქართულ და რუსულ ენებზე!!! 
შესაძლებელია კორპორატიული ტრეინინგების ჩატარება, როგორც ჩვენს ტრენინგ-ცენტრში, ასევე დამკვეთი ორგანიზაციის ოფისში მთელი საქართველოს მაშტაბით!!! სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეიქმნება თქვენს პერსონალზე მორგებული სპეციალიზირებული პროგრამა! 
 
გაითვალისწინეთ განსაკუთრებული პირობა! ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ ყოველი ლექციის შემდეგ ლექციის მსვლელობისას ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ მათ ახალი მიწოდებული მასალის შესწავლაში და დავალებების შესრულებაში! 
 
ენდეთ ინტელექტ ცენტრის 23 წლიან სამუშაო გამოცდილებას!!!  
 
„ლოგისტიკა და მოთხოვნა / მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი“ 
კურსი მსმენელს სთავაზობს მიიღოს და გაიღრმავოს ცოდნა ლოგისტიკის მიმართულებით, რათა აღნიშნულ სფეროში წარმატებით შეძლონ მოღვაწეობა. კურსის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი მსმენელს საშუალებას აძლევს კრეატიულად და ინოვაციურად მიუდგეს სხვადასხვა ლოგისტიკურ პრობლემებს და მონახოს მათი ეფექტურად გადაჭრის გზები. 
 
კურსის მნიშვნელობა: 

კურსი მიზნად ისახავს კომპანიებში ლოგისტიკის და შესყიდვების მნიშვნელობის დადგენას, ფუნქციონალურ და სტრუქტურულ ანალიზს, პასუხისმგებლობის დაზუსტებას და კომპეტენციების სრულყოფილ გადანაწილებას.
 
ტრენინგ-კურსის მიმართულებები; 
 • Sales Forecasting - გაყიდვების პროგნოზირება 
 • Supply Chain - მოთხოვნა-მოწოდების ჯაჭვი 
 • Expedition - ტრანსპორტირების მართვა 
 • Warehouse Management - საწყობის მართვა 
 • Fleet Management - ავტოპარკი (ტრანსპორტირების მენეჯმენტი) 
 • Delivery - მიწოდება 
 
სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები: 
კურსის წარმატების ჩატარებისთვის მსმენელს მოეთხოვება: 
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები - საშუალო დონეზე 
 • Microsoft Excel 
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი, მათემატიკის ელემენტარული ცოდნა. 
 
კურსის შინაარსი: 
კურსი მოიცავს ლოგისტიკის კომპანიებში ლოგისტიკის მნიშვნელობის დადგენას, ფუნქციონალურ და სტრუქტურულ ანალიზს, პასუხისმგებლობის დაზუსტებას და კომპეტენციების სრულყოფილ გადანაწილებას. 
 
პროგრამა მოიცავს: 
 • შესავალი ლოგისტიკაში: ლოგისტიკის მიზნები, ფუნქციები,ლოგისტიკის ოპტიმიზაცია. 
 • მომარაგების ლოგისტიკა; მომწოდებლელბი; Supply Chain ,SEJ-(seven eleven japan) ქეისი; 
 • პროდუქციაზე მოთხოვნისპროგნოზირებადაკლასიფიკაცია;ABC ანალიზი; 
 • მარაგების მართვა: 
 • სასაწყობო მეურნეობადაშიდასატრანსპორტო საშუალელბები; 
 • გარე ტრანსპორტის სახეებიდამათი გამოყენება,საბაჟო პროცედურებიდა დოკუმენტაცია; 
 • წაქმოების ლოგისტიკა, Make or Buy; 
 • დისტრიბუციის ლოგისტიკა; კომისიონირება; 
 • Aldi-ის ქეისი; კომპლექსურილოგისტიკურიქეისები. 
 • ლექციებისმიმდინარეობისასდიდინაწილიეთმობაპრაქტიკულიმაგალითებს, ლოგისტიკისდაშესყიდვებისმსოფლიოშიარსებულუახლესიტენდენციებსმიმოხილვასდასხვადასხვაამოცანებს. 
 
კურსის მსვლელობისას ჩატარდება ერთი შუალედური და საბოლოო გამოცდა. 
 
კურსდამთავრებული დამოუკიდებლდ შეძლებს:მართოს მთელს რიგი პროცესები: შესყიდვები, დისტრიბუცია, საწყობის/მარაგების მართვა, ტრანსპორტირება, მიწოდების ჯაჭვის მოწყობა/შეფასება, ხარჯების მინიმიზაცია და სხვა. 
ლოგისტიკის სპეციალისტებს შეუძლიათ წარმატებით იმუშაონ, როგორც სახელმწიფო და სამხედრო სტრუქტურებში, ასევე საბანკო, საწარმო, სადისტრიბუციო, სატრანსპორტო და სხვა ტიპის კერძო კომპანიებში. 
 
კურსიმოიცავს: 8 / 2 საათიან ლექციას (სულ - 16 საათი) 
კურსისღირებულება: ჯგუფშიერთიმონაწილისთვის - 550 ლარი 
კურსის ბოლოს ჩატარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) სერტიფიკატი! 
 
"თანამედროვე მენეჯმენტი და გაყიდვების ტექნიკა" 
 
გაყიდვების უნივერსალური ფორმულა!!! 
შედეგი: გაყიდვებისგარანტირებულიგაზრდა 20% – 30% – ითუმოკლესპერიოდში! 
როგორ გავხადოთ გაყიდვების პროცესი უფრო ეფექტიანი? ან რატომ არის დღეს არსებული გაყიდვების ტექნიკები არაეფექტიანი? 
 • დარღვეულია გაყიდვების პროცესის ალგორითმი 
 • არ ფლობენ გაყიდვების თანამედროვე ტექნიკებს 
 • არ იყენებენ მარკეტინგის ინსტრუმენტებს 
 • გაყიდვების მენეჯერები იყენებენ დაზეპირებული და „ხელოვნური“ სცენარის შაბლონებს დაკლიშეებს 
 • საკმარისად არ იცნობენ თავის კლიენტურას და მის „ფარულ“ მოთხოვნილებებს 
 • არ არიან მოტივირებულები პასუხები მოკლედ, წარმატების მარტივი ფორმულის შესახებ! 
მთავარი!  
 • პროდუქტის გაყიდვების პროცესი უნდა იყოს თანამიმდევრული! 
 • უნდა მოვიპოვოთ კლიენტისნდობა! 
 • უნდა დავსვათ სწორი შეკითხვები მიზანმიმართულად და გავიგოთ კლიენტის „ფარული“ მოთხოვნილებები! 
 • უნდა დავანახოთ კლიენტს ეფექტი და სარგებელი! 

რას წარმოადგენს გაყიდვების „ახალიფორმულა“ ? 
 • TS + DS + PR + CM = SS TS – Tele-Sales (სატელეფონო გაყიდვები) 
 • DS – Direct Sales (პირდაპირი / პერსონალური გაყიდვები) 
 • PR – Sales by Presentation (გაყიდვები პრეზენტაციის მეშვეობით) 
 • CM – Content Marketing (კოპირაიტინგის პრინციპების გამოყენება) 
 • SS – Success Sales (წარმატებული გაყიდვები) 

რას მოიცავს გაყიდვების უნიკალური  მეთოდიკა 
 • სატელეფონო გაყიდვები ჯორდან ბელფორტის მეთოდით (+ სატელეფონო მომსახურეობის სტანდარტები) 
 • პირდაპირი (პერსონალური) გაყიდვების SPIN – მეთოდი 
 • პრეზენტაციების მომზადება და წარმართვა სტივ ჯობსის მეთოდით 
 • კონტენტ მარკეტინგის გამოყენება კოპირაიტინგის პრინციპებით 
 • არ არიან მოტივირებულები პასუხები მოკლედ, წარმატების მარტივი ფორმულის შესახებ!

თქვენ მიიღებთ პასუხს კითხვებზე

 • როგორ დავიმსახუროთ კლიენტის ნდობა და წარმოვადგინოთ ჩვენი თავი ექსპერტად
 • როგორ გავიგოთ კლიენტის ფარული მოთხოვნილებები და პრობლემები
 • როგორ წარვუდგინოთ კლიენტს პროდუქტი ისე, რომ მან ვერ წარმოიდგინოს თავი თქვენი პროდუქტის გარეშე
 • როგორ მოვიპოვოთ კლიენტების ლოიალურობა და გავზარდოთს ტაბილური კლიენტურის სეგმენტი
 • როგორ გავხდეთ უმაღლესი კლასის პროფესიონალი

 
ღირებულება  -  ინდივიდუალურად - 700 ლარი / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
2 –კაციან ჯგუფში - 600 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
3–4 კაციან ჯგუფში 450 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 10 საათი 
5 – 10 კაციან ჯგუფში 300 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი 
 
ფინანსური მენეჯმენტი 
პროგრამა განკუთვნილია: ფინანსური მართვის საკითხებით დაინტერესებულ პირებისთვის, მოქმედი მენეჯერებისთვის, ფინანსისტებისთვის და მთავარი  ბუღალტრებისთვის. 

სასწავლო კურსის მიზანი: 
 • მსმენელები უნდა გაერკვნენ ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის ძირითად პრინციპებსა და ელემენტებში, განასხვავონ და გაანალიზონ საბალანსო ანგარიშგება, მოგება-ზარალის ანგარიშგება, ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება, ბიუჯეტი.  
 • შეეძლოთ კავშირების დანახვა საბალანსო ანგარიშგებას, მოგება ზარალის ანგარიშგებასა და ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას შორის. 
 • მსმენელებმა შეძლონ ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯების იდენტიფიცირება. ნულოვანი მოგების ანალიზის ჩატარება, თვითღირებულების დადგენა, ფულის დროში ღირებულების დადგენა, კონტრიბუციული ფორმატის მოგება ზარალის ანგარიშის შედგენა. 

სასწავლო კურსის ფორმატი: 
 • ინტერაქტიული ლექციაპრაქტიკული - ინდივიდუალური, გუნდური 
 • ქეისი (სიტუაციის ანალიზი) - გუნდური 
 • დავალება - ინდივიდუალური 
 • გამოცდა - გუნდური პრეზენტაცია 

სასწავლო კურსის შინაარსი: 
 • ფინანსური ტერმინების განმარტებანი 
 • საქმიანობის დაწყებისას საჭირო ფინანსური გათვლები, მოთხოვნა ინვესტიციებზე 
 • წაუგებლობის წერტილის გამოთვლა 
 • თვითღირებულების გამოთვლა და მისი ანალიზი 
 • ფასწარმოქმნა 
 • ნაღდი ფულის მოძრაობის უწყისი 
 • რენტაბელობის განსაზღვრა 
 • მოგება ზარალის ანგარიში 
 • ფინანსური ბალანსი 
 • შემოსავლებისა და დანახარჯების სტრუქტურა,  
 • დისკონტირება, მომგებიანობის შინაგანი ნორმა, მომგებიანობის ინდექსი 
 • ფინანსური ანალიზი მისი გავლენა და მათი გამოყენება მენეჯერული გადაწყვეტილებებისას, 
 
შეფასება: პრაქტიკული, 30% 
პრეზენტაცია / გამოცდა70% 
საბოლოო შეფასება100% 

სწავლის შედეგები: 
კურსის გავლის შემდგომ მსმენელმა უნდა შეძლოს: 
 • ძირითადი ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება და ანალიზი 
 • BEEP და CVP ანალიზის განხორციელება 
 • კონტრიბუციული ფორმატის მოგება-ზარალის ანგარიშის გაკეთება 
 
ღირებულება  -  ინდივიდუალურად - 700 ლარი / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
2 –კაციან ჯგუფში - 600 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
3–4 კაციან ჯგუფში 450 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 10 საათი 
5 – 10 კაციან ჯგუფში 300 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი 
 
მერჩენდაიზინგი 
 
მიუდეგით თქვენს სავაჭრო ობიექტს პროფესიონალურად!!!  
გამოიყენეთ მერჩენდაიზინგის მიღწევები და გაზარდეთ თქვენი კონკურენტუნარიანობის დონე - გაყიდვების ზრდასთან ერთად! "პროუქცია, რომელიც თავის თავს თვითონ ყიდის!" მაღაზიაში პროდუქციის სპეციფიური განლაგება, რის შედეგადაც გაყიდვების რაოდენობა იზრდება მინიმუმ 35%-ით!!! 
 
ტრეინინგი სპროგრამა: 
 • მერჩენდაიზინგის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანები ; 
 • მომხმარებლის ქცევის ფსიქოლოგია; 
 • მოთხოვნისდაგაყიდვების   „ელასტიურობის“ მაჩვენებელი ; 
 • პროდუქციის პოზიციონირება და განლაგების წესები ; 
 • ტიპიურიშეცდომებიმერჩენდაიზინგში ; 
 • მერჩენდაიზინგისინფორმატიულობისმეთოდებიდასაშუალებები ; 
 • „პლანოგრამის“  ძირითადიწესები ;  
 • ასორტიმენტის პოლიტიკის გატარების პრაქტიკა ; 
 • სავაჭროობიექტისდაგეგმარებისსპეციფიკა 
 •  დასასარგებლოფართისგაანგარიშებისწესი ; 
 • სავაჭრო სივრცეების ეფექტიანობის მაჩვენებლები; 
 • ასორტიმენტის კონცენტრაციის დონის დადგენა; 
 • მერჩენდაიზინგში გაწეული დანახარჯების ეფექტიანობა; 
 • Paretto - სმეთოდიდამოთხოვნილებისდადგენა ; 
 • გაყიდვებისსტიმულირებისმექანიზმები ; 
 • სასაქონლომარაგებისმართვისმეთოდები ; 
 • <დისტრიბუტორი – სავაჭროო ბიექტის მენეჯერი >ურთიერთობისსპეციფიკა ; 
 • Merchandising – Book - ის შედგენის მეთოდი ; 
 
ღირებულება  -  ინდივიდუალურად - 700 ლარი / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
2 –კაციან ჯგუფში - 600 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
3–4 კაციან ჯგუფში 450 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 10 საათი 
5 – 10 კაციან ჯგუფში 300 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი 
 
პროფესიონალური მომსახურების სტანდარტები - სერვის პლიუსი 
გსურთ, რომ შექმნათ ლოიალურ მომხმარებელთა სტაბილურად მზარდი რაოდენობა? 
დაინტერესებული ხართ, რომ პოტენციური მომხმარებელი გადავიდეს – აქტიური მომხმარებლის რანგში და გახდეს თქვენი კომპანიის მომსახურების (პროდუქტის) პროვაიდერი? 
მაშინ გადაამზადეთ თქვენი პერსონალი ჩვენს სპეციალიზირებულ ტრენინგზე! 
 
ტრენინგ-კურსის პროგრამა : 
 • საკომუნიკაციო მენეჯმენტი
 • ადამიანებთან ურთიერთობის პრინციპები

 • კლიენტურის ეფექტიანი მომსახურეობა
 • როგორია ლოიალური კლიენტურა?
 • საკომუნიკაციო ბარიერები
 • კლიენტურასთან ურთიერთობის „ფორმულა“
 • აქტიური მოსმენის ტექნიკა
 • მომსახურეობის (პროდუქტის) პრეზენტაციის ტექნიკა
 • კლიენტის მოტივაცია
 • როდესაც კლიენტი არ გეთანხმებათ
 • შეკითხვების დასმის ტექნიკა
 • კლიენტურის ტიპები და მათთან მოქცევის წესები
 • ჟესტების ენა
 • სატელეფონო ურთიერთობის სპეციფიკა. “ცივი” ზარები
 • სატელეფონო საუბრის ეტიკეტი
 • თქვენი სატელეფონო იმიჯი
 • როგორ უპასუხოთ სწორად - სატელეფონო ზარებს
 • აბონენტების (კლიენტების) ტიპები და მათთან სატელეფონო საუბრის სპეციფიკა
 • აბონენტებთან საუბრის სიტუაციური მოდელები; სატელეფონო პრეზენტაცია
 • წინააღმდეგობების გადალახვა. “აიკიდო” – ს მეთოდი.

ღირებულება  -  ინდივიდუალურად - 700 ლარი / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
2 –კაციან ჯგუფში - 600 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
3–4 კაციან ჯგუფში 450 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 10 საათი 
5 – 10 კაციან ჯგუფში 300 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი 
 
 
აღნიშნული ტრენინგ-კურსების გავლის შემდეგ გაიცემა ორ ენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი! 

გაითვალისწინეთ: "ინტელექტცენტრი" 23 წლის სასწავლო ცენტრია! 
 
ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები! 
(იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo
 
"ინტელექტცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად! 
 
თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომენდოთ ჩვენს 23წლიან გამოცდილებას! 
 
გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება! 
 
შპს "ინტელექტ ცენტრი"  
 
ტელ: +995 595050154, +995 593 614552, +995 577464862  -ინტელექტ ცენტრის ადმინისტრაცია. 
 
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge 
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com 
 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts 
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები