თარიღები: 24 ივლ - 22 აგვ
მდებარეობა: მესტია
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
განათლება: ბაკალავრი
ელ. ფოსტა: clientmk@hr.ge
ტელეფონი: +995 577 14 67 37
TOP მენეჯმენტი:  სასწავლო დაწესებულების მართვა

მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება აცხადებს   ღია კონკურსს მესტიის მუნიციპალიტეტში შემავალი 23 საბავშვო ბაღის  დირექტორთა პოზიციაზე 

 

 • უშგულის  - 1 ვაკანტური ადგილი
 • კალა  - 1 ვაკანტური ადგილი
 • იფარი  -  1 ვაკანტური ადგილი
 • წვირმი   - 1 ვაკანტური ადგილი
 • მულახი  -  2 ვაკანტური ადგილი
 • დ. მესტია  -  2 ვაკანტური ადგილი
 • ლენჯერი -   1 ვაკანტური ადგილი
 • ლატალი  -  1 ვაკანტური ადგილი
 • ცხუმარი   - 1 ვაკანტური ადგილი
 • ბეჩო   - 3  ვაკანტური ადგილი
 • ეცერი    -2 ვაკანტური ადგილი
 • ლახამულა  - 1 ვაკანტური ადგილი
 • ნაკრა   - 1 ვაკანტური ადგილი
 • ხაიში  -  1 ვაკანტური ადგილი
 • იდლიანი   - 1 ვაკანტური ადგილი
 • ჭუბერი   - 3 ვაკანტური ადგილი

 


კონკურსში მონაწილეობის  უფლება აქვს: საქართველოს ქმედითუნარიან მოქლაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს  შემდეგ მოთხოვნებს:

 • აქვს უმაღლესი აკადემიური განათლება,
 • განათლების მეცნიერებების, მასწავლებლის განათლების ან ფსიქოლოგიის დარგში.
 • არის 21 წლის მაინც
 • ფლობს სახელმწიფო ენას
 • აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს:

 

 უპირატესობა მიენიჭება ადრეული და სკოლმდელი განათლების სფეროში არანაკლებ 2 წლიანი  მუშაობის გამოცდოლების მქონე პირს ან პირს, რომელსაც  გავლილი აქვს სასერტიფიკატო პროგრამა ზოგად მენეჯმენტში, განათლების ადმინისტრირებაში, ან ადამიანური რესურსების მართვაში. 

 

საბავშვო ბაღის დირექტორს უნდა შეეძლოს დაწესებულების ორგანიზაციული მართვა, მისიისა და მიზნების განსაზღვრა, სტრატეგიული გეგმის შედგენა,დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება-დაგეგმვა, წარმართვა, შეფასება; კომპიუტერისა და მისი ძირითადი პროგრამების მოხმარება.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა   ელექტრონულ მისამართზე clientmk@hr.ge უნდა წარმოადგინოს:    

 • CV,
 •  უმაღლესი განათლების მოწმობის ასლი,
 •  საქართველოს მოქალაქის  (პირადობის) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი,
 • მუშაობის  ( სტაჟის) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • რეზიუმე წარმოადგინეთ ტერიტორიული ერთეულების მითითებით

                                                                  

 

   კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

 • განცხადებების მიღება--  2018 წლის  25 ივლისიდან  4 აგვისტომდე
 • ტესტირება- კომპიუტერული წესით-   2018 წლის   20აგვისტოს    12 საათზე
 • გასაუბრება

 

ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ +995  577 14 67 37

მსგავსი განცხადებები
Deputy Director for Operations

ISET - ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა


31 ივლ - 29 აგვ