ექსელის პრაქტიკული კურსი
თბილისი
softhubGLT
08 ნოე - 02 დეკ
სტარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995 514004484

“SoftHubGLT”  გთავაზობთ ექსელის პრაქტიკულ კურსებს:

 • საბაზისო
 • გაძლიერებული

 

კურსები ჩატარდება როგორც online ასევე offline გარემოში

 

ორივე კურსი შედგება 14 შეხვედრისგან, რომელიც ასევე მოიცავს 2 შუალედურ და 1 დასკვნით გამოცდას;

 

ვინაიდან ექსელი მოითხოვს დიდ პრაქტიკას, ამიტომ თითოეული შეხვედრა იყოფა ორ ნაწილად:

 • პირველი ნაწილი ახალი მასალის ახსნა (თეორია);
 • მეორე ნაწილი პრაქტიკული ამოცანები; 

 

პირველ ნაწილი - ახალი მასალის ახსნა ხდება მენტორის მიერ მაგალითების ფონზე;

მეორე ნაწილი - პრაქტიკული ამოცანები მოიცავს, როგორც პირველი ნაწილიდან, ასევე განვლილი ლექციებიდან ასხნილ/დამუშავებულ მასალებს;

 

ორივე კურსის გავლის შემთხვევაში შეგეძლებათ ნებისმიერი მიმართულებით განვითარდეთ თქვენს არსებულ/მომავალ სამსახურში, რაიმე კონკრეტული მიმართულება არ არის გამოკვეთილი, კურსი ზოგადად პროდუქტიულია როგორც ბუღალტერიის ან მონაცემთა ანალიზის და ფინანსური ანგარიშგებისთვის, ასევე ნებისმიერი მიმართულებით, გარდა პროგრამირებისა (VBA coming soon…)

 

ექსელის საბაზისო კურსი:

 • როგორ მიმდინარეობს კურსი
 • რა არის ექსელი
 • რა არის Workbook - ი
 • რა არის Worksheet- ი
 • ექსელის ვერსიები
 • ექსელის მიდგომები და მუშაობის პრინციპები 3 მთავარი რგოლი
 • Ribbon - ის გაცნობა
 • create new tab, groups and orders
 • indent VS space
 • len()
 • Shortcuts
 • Quick Accsess Toolbar
 • ფაილის დაცვა(File Protection)
 • ფონტებთან დამუშავება
 • Borders
 • Wrap Text
 • Merge & Center
 • მონაცემთა ტიპები
 • ვალუტის განსაზღვრა
 • სტილები - პირადი სტილის შექმნა
 • Format Painter
 • Fill
 • Insert Picture
 • Insert WordArt
 • Insert Shapes
 • Insert SmartArt
 • Arrange
 • Conditional Formatting
 • Highlight Cell Rules
 • Top/Bottom Rules
 • Data Bars
 • Color Scales
 • Icon Sets
 • Clear Rules
 • Manage Rules (Add, EdiT, Delete)
 • Rand()
 • RandBetween()
 • Remove Duplicate
 • Paste Special
 • Freezing
 • Fixing -  Absolute and Relative Freezing
 • Insert/Delete Sheets
 • Insert/Delete Rows/Columns
 • Move/Copy Sheet
 • Remove Blank Rows
 • Auto Width - Rows/Columns
 • ფუნქციები - შესავალი
 • ფორმულა VS ფუნქცია
 • Count()
 • CountA()
 • CountBlank()
 • Sum()
 • Average()
 • Min()
 • Max()
 • Small()
 • Large()
 • Power()
 • SQRT()
 • SumSQ()
 • Fact()
 • And()
 • Or()
 • Round()
 • RoundUp()
 • RoundDown()
 • INT()
 • ABS()
 • Rank()
 • Rank.AVG()
 • Rank.EQ()
 • Name manager
 • SumProduct()
 • Subtotal()
 • Convert()
 • CEILING/FLOOR()
 • IF function
 • IFERROR()
 • CountIf()
 • CountIfs()
 • Logics { =,>, >=, <, <=, <>, "*","????" }
 • SumIf()
 • SumIfs()
 • AverageIf()
 • AverageIfs()
 • MaxA()
 • MaxIfs()
 • Find()
 • Search()
 • Left()
 • Right()
 • Mid()
 • Flash Fill Pros and Cons
 • Lower()
 • Upper()
 • Proper()
 • Concatenate()
 • Rept()
 • Value()
 • Text()
 • Exact()
 • Clean()/Clean
 • Trim()
 • NumberValeu()
 • IsText()
 • TextJoin()
 • Replace()
 • Subtitute()
 • Date Functions
 • Date()
 • Day()
 • Days360()
 • Edate()
 • Eomonth()
 • Month()
 • NetWorkdays()
 • NetWorkdays.INTL()
 • Now()
 • Today()
 • WeekDay()
 • WeekNum()
 • WorkDay()
 • WorkDay.INTL()
 • Year()
 • YearFrac()
 • DateFormats
 • Time Functions
 • Time()
 • Hour()
 • Minute()
 • Second()
 • TimeFormat
 • Real Time
 • Time Functions With Math Functions
 • Using Time and Date Functions Together
 • Time Formatting
 • კურსის შეჯამება
 • დასკვნითი გამოცდა

კურსის ხანგრძლივობა: 14 ლექცია (28 საათი)

შეხვედრები: კვირაში 3 - ჯერ

შეხვედრების ხანგრძლივობა: 2 საათი

ფასი: Online – 550 ლარი, Offline (ოფისში) – 650 ლარი;

 

 

ექსელის გაძლიერებული კურსი:

 • IF() and  Nested IF()
 • Conditional Formatting With Formula
 • Array
 • Vlookup()
 • Vlookup() Pros and Cons
 • Index()
 • Match()
 • Vlookup with SumIf
 • Vlookup with Index Match
 • Partial VlookUp
 • Partial Index-Match
 • Index-Match Multiple Criteria
 • VlookUp with Array
 • Offset()
 • Indirect()
 • Row()
 • Column()
 • Formula Auditing
 • Trace Presedents
 • Trace Dependents
 • Evaluate Formula
 • Buttons F2 and F9
 • Outline
 • Group
 • UnGroup
 • Subtotal
 • Print Large Area
 • Consolidate
 • Data Validation
 • Sort Data
 • Filter Data
 • Advanced Filter
 • Import/Export Files
 • Text Import
 • Linking WorkSheet
 • Web Import
 • Transform Data
 • Access Import
 • Charts
 • Add/Delete Data From Chart
 • Move Chart
 • 3D Map
 • Sparklines
 • Pie Chart
 • Database Functions
 • Daverage()
 • Dcount()
 • Dcounta()
 • Dmax()
 • Dmin()
 • Dsum()
 • Using Conditional Formatting in DB Functions
 • Table
 • Pivot Table
 • Pivot Table Calculation
 • Grouping Data
 • Formatting Pivot Data
 • Pivot Chart
 • Filtering
 • Timeline
 • Slicer
 • ფინანსური ფორმულები
 • PMT()
 • PPMT()
 • IPMT()
 • FV()
 • PV()
 • FVSCHEDULE()
 • NPV()
 • XNPV()
 • NPER()
 • RATE()
 • EFFECT()
 • NOMINAL()
 • მარტივი %
 • რთული %
 • სესხის დაფარვა
 • სესხის ამორტიზაცია
 • დეპოზიტის კალკულატორი
 • Goal Seek
 • Data Table
 • Scenario
 • Solver
 • What is VBA
 • Macro
 • Create Macro
 • Edit Macro
 • Hide Sheet
 • კურსის შეჯამება
 • საბოლოო გამოცდა

 

კურსის ხანგრძლივობა: 14 ლექცია (28 საათი)

შეხვედრები: კვირაში 3 - ჯერ

​შეხვედრების ხანგრძლივობა: 2 საათი

ფასი: Online – 550 ლარი, Offline(ოფისში) – 650 ლარი;

 

ორივე კურსის აღების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკალება

 • Online – 850 ლარი (1100 ნაცვლად)
 • Offline(ოფისში) – 1000 ლარი (1300 ნაცვლად)

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ-ფოსტა: softhubglt@gmail.com

ტელ: +995 514 004 484;

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები
მსგავსი განცხადებები
თბილისი, ბათუმი, თელავი, ქუთაისი, რუსთავი