ბიზნეს ტრენინგები-გაყიდვები/ფინანსები/მერჩენდიზინგი/ლოგისტიკა
თბილისი
14 სექ - 14 ოქტ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995 595 05 01 54

„ინტელექტ ცენტრი“ გთავაზობთ უახლესი ფორმატის სასერტიფიკატო ტრენინგ-კურსებს! 
 

 • გაყიდვების მენეჯმენტი 
 • ფინანსური მენეჯმენტი 
 • მერჩენდაიზინგი 
 • პროფესიონალური მომსახურების სტანდარტები - სერვის პლიუსი 
 • ლოგისტიკა და მოთხოვნა / მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი 

 
შესაძლებელია კორპორატიული ტრეინინგების ჩატარება, როგორც ჩვენს ტრენინგ-ცენტრში, ასევე დამკვეთი ორგანიზაციის ოფისში მთელი საქართველოს მაშტაბით!!!  
სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეიქმნება თქვენს პერსონალზე მორგებული სპეციალიზირებული პროგრამა! 

ენდეთ “ინტელექტ ცენტრის” 22 წლიან სამუშაო გამოცდილებას!!!  
 

1. "თანამედროვე მენეჯმენტი და გაყიდვების ტექნიკა" 
 
გაყიდვების უნივერსალური ფორმულა!!! 

შედეგი: გაყიდვების გარანტირებული გაზრდა 20% – 30% – ით უმოკლეს პერიოდში! 

 

როგორ გავხადოთ გაყიდვების პროცესი უფრო ეფექტიანი? ან რატომ არის დღეს არსებული გაყიდვების ტექნიკები არაეფექტიანი? 

 • დარღვეულია გაყიდვების პროცესის ალგორითმი 
 • არ ფლობენ გაყიდვების თანამედროვე ტექნიკებს 
 • არ იყენებენ მარკეტინგის ინსტრუმენტებს 
 • გაყიდვების მენეჯერები იყენებენ დაზეპირებული და „ხელოვნური“ სცენარის შაბლონებს და კლიშეებს 
 • საკმარისად არ იცნობენ თავის კლიენტურას და მის „ფარულ“ მოთხოვნილებებს 
 • არ არიან მოტივირებულები პასუხები მოკლედ, წარმატების მარტივი ფორმულის შესახებ! 

მთავარი! 

პროდუქტის გაყიდვების პროცესი უნდა იყოს თანამიმდევრული! 
უნდა მოვიპოვოთ კლიენტის ნდობა! 
უნდა დავსვათ სწორი შეკითხვები მიზანმიმართულად და გავიგოთ კლიენტის „ფარული“ მოთხოვნილებები! 
უნდა დავანახოთ კლიენტს ეფექტი და სარგებელი! 

რას წარმოადგენს გაყიდვების „ახალი ფორმულა“ ? 

TS + DS + PR + CM = SS TS – Tele-Sales (სატელეფონო გაყიდვები) 

DS – Direct Sales (პირდაპირი / პერსონალური გაყიდვები) 
PR – Sales by Presentation (გაყიდვები პრეზენტაციის მეშვეობით) 
CM – Content Marketing (კოპირაიტინგის პრინციპების გამოყენება) 
SS – Success Sales (წარმატებული გაყიდვები) 

 

რას მოიცავს გაყიდვების უნიკალური მეთოდიკა 

 • სატელეფონო გაყიდვები ჯორდან ბელფორტის მეთოდით (+ სატელეფონო მომსახურეობის სტანდარტები) 
 • პირდაპირი (პერსონალური) გაყიდვების SPIN – მეთოდი 
 • პრეზენტაციების მომზადება და წარმართვა სტივ ჯობსის მეთოდით 
 • კონტენტმარკეტინგის გამოყენება კოპირაიტინგის პრინციპებით 

ეს არის გაყიდვების მეთოდების სინთეზი, რომელიც აგებულია ადამიანების ფსიქოლოგიური ფაქტორების საფუძველზე! 

თქვენ მიიღებთ პასუხს კითხვებზე 

 • როგორ დავიმსახუროთ კლიენტის ნდობა და წარმოვადგინოთ ჩვენი თავი ექსპერტად 
 • როგორ გავიგოთ კლიენტის ფარული მოთხოვნილებები და პრობლემები 
 • როგორ წარვუდგინოთ კლიენტს პროდუქტი ისე, რომ მან ვერ წარმოიდგინოს თავი თქვენი პროდუქტის გარეშე 
 • როგორ მოვიპოვოთ კლიენტების ლოიალურობა და გავზარდოთ სტაბილური კლიენტურის სეგმენტი 
 • როგორ გავხდეთ უმაღლესი კლასის პროფესიონალი 

 
ღირებულება

 • ინდივიდუალურად - 800 ლარი / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
 • კაციან ჯგუფში - 700 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
 • 4 კაციან ჯგუფში 600 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 10 საათი 
 • 10 კაციან ჯგუფში 500 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი 

 

 1. ფინანსური მენეჯმენტი 

პროგრამა განკუთვნილია: ფინანსური მართვის საკითხებით დაინტერესებულ პირებისთვის, მოქმედი მენეჯერებისთვის, ფინანსისტებისთვის და მთავარი  ბუღალტრებისთვის. 

სასწავლო კურსის მიზანი: მსმენელები უნდა გაერკვნენ ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის ძირითად პრინციპებსა და ელემენტებში, განასხვავონ და გაანალიზონ საბალანსო ანგარიშგება, მოგება-ზარალის ანგარიშგება, ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება, ბიუჯეტი.  
შეეძლოთ კავშირების დანახვა საბალანსო ანგარიშგებას, მოგება ზარალის ანგარიშგებასა და ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას შორის. 
მსმენელებმა შეძლონ ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯების იდენტიფიცირება. ნულოვანი მოგების ანალიზის ჩატარება, თვითღირებულების დადგენა, ფულის დროში ღირებულების დადგენა, კონტრიბუციული ფორმატის მოგება ზარალის ანგარიშის შედგენა. 

სასწავლო კურსის ფორმატი: 

ინტერაქტიული ლექციაპრაქტიკული - ინდივიდუალური, გუნდური 

ქეისი (სიტუაციის ანალიზი) - გუნდური 

დავალება - ინდივიდუალური 

გამოცდა - გუნდური პრეზენტაცია 

სასწავლო კურსის შინაარსი: 

 • ფინანსური ტერმინების განმარტებანი 
 • საქმიანობის დაწყებისას საჭირო ფინანსური გათვლები, მოთხოვნა ინვესტიციებზე 
 • წაუგებლობის წერტილის გამოთვლა 
 • თვითღირებულების გამოთვლა და მისი ანალიზი 
 • ფასწარმოქმნა 
 • ნაღდი ფულის მოძრაობის უწყისი 
 • რენტაბელობის განსაზღვრა 
 • მოგება ზარალის ანგარიში 
 • ფინანსური ბალანსი 
 • შემოსავლებისა და დანახარჯების სტრუქტურა,  
 • დისკონტირება, მომგებიანობის შინაგანი ნორმა, მომგებიანობის ინდექსი 
 • ფინანსური ანალიზი მისი გავლენა და მათი გამოყენება მენეჯერული გადაწყვეტილებებისას, 

შეფასება: პრაქტიკული, 30% 

პრეზენტაცია / გამოცდა  70% 

საბოლოო შეფასება 100% 

 

სწავლის შედეგები: 

კურსის გავლის შემდგომ მსმენელმა უნდა შეძლოს: 

 • ძირითადი ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება და ანალიზი 

 • BEEP და CVP ანალიზის განხორციელება 

 • კონტრიბუციული ფორმატის მოგება-ზარალის ანგარიშის გაკეთება 

 

ღირებულება

 • ინდივიდუალურად - 800 ლარი / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
 • კაციან ჯგუფში - 700 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
 • 4 კაციან ჯგუფში 650 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 10 საათი 
 • 10 კაციან ჯგუფში 500 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი 

 
3. მერჩენდაიზინგი 
 

მიუდეგით თქვენს სავაჭრო ობიექტს პროფესიონალურად, გამოიყენეთ მერჩენდაიზინგის მიღწევები და გაზარდეთ თქვენი კონკურენტუნარიანობის დონე - გაყიდვების ზრდასთან ერთად! "პროუქცია, რომელიც თავის თავს თვითონ ყიდის!" მაღაზიაში პროდუქციის სპეციფიური განლაგება, რის შედეგადაც გაყიდვების ოდენობა იზრდება მინიმუმ 35%-ით!!! 

ტრეინინგის პროგრამა: 

 • მერჩენდაიზინგის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანები ; 
 • მომხმარებლის ქცევის ფსიქოლოგია; 
 • მოთხოვნის და გაყიდვების   „ელასტიურობის“ მაჩვენებელი ; 
 • პროდუქციის პოზიციონირება და განლაგების წესები ; 
 • ტიპიური შეცდომები მერჩენდაიზინგში ; 
 • მერჩენდაიზინგის ინფორმატიულობის მეთოდები და საშუალებები ; 
 • „პლანოგრამის“  ძირითადი წესები ;  
 • ასორტიმენტის პოლიტიკის გატარების პრაქტიკა ; 
 • სავაჭრო ობიექტის დაგეგმარების სპეციფიკა 
 •  და სასარგებლო ფართის გაანგარიშების წესი ; 
 • სავაჭრო სივრცეების ეფექტიანობის მაჩვენებლები; 
 • ასორტიმენტის კონცენტრაციის დონის დადგენა; 
 • მერჩენდაიზინგში გაწეული დანახარჯების ეფექტიანობა; 
 • Paretto - ს მეთოდი და მოთხოვნილების დადგენა ; 
 • გაყიდვების სტიმულირების მექანიზმები ; 
 • სასაქონლო მარაგების მართვისმ ეთოდები ; 
 • <დისტრიბუტორი – სავაჭროო ბიექტის მენეჯერი > ურთიერთობის სპეციფიკა ; 
 • Merchandising – Book - ის შედგენის მეთოდი

 
ღირებულება

 • ინდივიდუალურად - 800 ლარი / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
 • კაციან ჯგუფში - 700 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
 • 4 კაციან ჯგუფში 600 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 10 საათი 
 • 8 კაციან ჯგუფში 500 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი 
   

4. პროფესიონალური მომსახურების სტანდარტები - სერვის პლიუსი 

გსურთ, რომ შექმნათ ლოიალურ მომხმარებელთა სტაბილურად მზარდი რაოდენობა? 
დაინტერესებული ხართ, რომ პოტენციური მომხმარებელი გადავიდეს – აქტიური მომხმარებლის რანგში და გახდეს თქვენი კომპანიის მომსახურების (პროდუქტის) პროვაიდერი? 
მაშინ გადაამზადეთ თქვენი პერსონალი ჩვენს სპეციალიზირებულ ტრენინგზე! 
 
ტრენინგ-კურსის პროგრამა : 

 • საკომუნიკაციო მენეჯმენტი 
 • ადამიანებთან ურთიერთობის პრინციპები 
 • კლიენტურის ეფექტიანი მომსახურეობა 
 • როგორია ლოიალური კლიენტურა? 
 • საკომუნიკაციო ბარიერები 
 • კლიენტურასთან ურთიერთობის „ფორმულა“ 
 • აქტიური მოსმენის ტექნიკა 
 • მომსახურეობის (პროდუქტის) პრეზენტაციის ტექნიკა 
 • კლიენტის მოტივაცია 
 • როდესაც კლიენტი არ გეთანხმებათ 
 • შეკითხვების დასმის ტექნიკა 
 • კლიენტურის ტიპები და მათთან მოქცევის წესები 
 • ჟესტების ენა 
 • სატელეფონო ურთიერთობის სპეციფიკა. “ცივი”  ზარები 
 • სატელეფონო საუბრის ეტიკეტი 
 • თქვენი სატელეფონო იმიჯი 
 • როგორ  უპასუხოთ ს წორად - სატელეფონო ზარებს 
 • აბონენტების (კლიენტების) ტიპები და მათთან სატელეფონო საუბრი სპეციფიკა 
 • აბონენტებთან საუბრის სიტუაციური მოდელები სატელეფონო პრეზენტაცია 
 • წინააღმდეგობების გადალახვა.  “აიკიდო” – ს  მეთოდი. 

ღირებულება -  ინდივიდუალურად - 800 ლარი / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
2 – კაციან ჯგუფში - 700 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 8 საათი 
3 – 4 კაციან ჯგუფში 600 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 10 საათი 
5 – 8 კაციან ჯგუფში 500 ლარი - ერთ მონაწილეზე / ტრენინგის ხანგრძლოვობა - 12 საათი 
 

 1. „ლოგისტიკა და მოთხოვნა / მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი“ 

 

ტრენინგ-კურსის მიმართულებები; 

 •  Sales Forecasting - გაყიდვების პროგნოზირება 
 •  Supply Chain - მოთხოვნა-მოწოდების ჯაჭვი 
 •  Expedition - ტრანსპორტირების მართვა 
 •  Warehouse Management - საწყობის მართვა 
 •  Fleet Management - ავტოპარკი (ტრანსპორტირების მენეჯმენტი) 
 •  Delivery - მიწოდება 

 
კურსი მსმენელს სთავაზობს მიიღოს და გაიღრმავოს ცოდნა ლოგისტიკის მიმართულებით, რათა აღნიშნულ სფეროში წარმატებით შეძლონ მოღვაწეობა. კურსის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი მსმენელს საშუალებას აძლევს კრეატიულად და ინოვაციურად მიუდგეს სხვადასხვა ლოგისტიკურ პრობლემებს და მონახოს მათი ეფექტურად გადაჭრის გზები. 
 
სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები: 
კურსის წარმატების ჩატარებისთვის მსმენელს მოეთხოვება: 

 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები - საშუალო დონეზე 
 • Microsoft Excel 
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი, მათემატიკის ელემენტარული ცოდნა. 

 

კურსის შინაარსი: 
კურსი მოიცავს ლოგისტიკის კომპანიებში ლოგისტიკის მნიშვნელობის დადგენას, ფუნქციონალურ და სტრუქტურულ ანალიზს, პასუხისმგებლობის დაზუსტებას და კომპეტენციების სრულყოფილ გადანაწილებას. 
 
პროგრამა მოიცავს: 

 • შესავალი ლოგისტიკაში: ლოგისტიკის მიზნები, ფუნქციები, ლოგისტიკის ოპტიმიზაცია. 
 • მომარაგების ლოგისტიკა; მომწოდებლელბი; Supply Chain , SEJ-(seven eleven japan) ქეისი; 
 • პროდუქციაზე მოთხოვნის პროგნოზირება და კლასიფიკაცია; ABC ანალიზი; 

 

მარაგების მართვა: 

 • სასაწყობო მეურნეობა და შიდა სატრანსპორტო საშუალელბები; 
 • გარე ტრანსპორტის სახეები და მათი გამოყენება, საბაჟო პროცედურები და დოკუმენტაცია; 
 • წაქმოების ლოგისტიკა,  Make or Buy; 
 • დისტრიბუციის ლოგისტიკა; კომისიონირება; 
 • Aldi-ის ქეისი; კომპლექსური ლოგისტიკური ქეისები.  

კურსის მსვლელობისას ჩატარდება ერთი შუალედური და საბოლოო გამოცდა. 

 
კურსდამთავრებული დამოუკიდებლდ შეძლებს: მართოს მთელს რიგი პროცესები: შესყიდვები, დისტრიბუცია, საწყობის/მარაგების მართვა, ტრანსპორტირება, მიწოდების ჯაჭვის მოწყობა/შეფასება, ხარჯების მინიმიზაცია და სხვა. 

 •  ლოგისტიკის სპეციალისტებს შეუძლიათ წარმატებით იმუშაონ, როგორც სახელმწიფო და სამხედრო სტრუქტურებში, ასევე საბანკო, საწარმო, სადისტრიბუციო, სატრანსპორტო და სხვა ტიპის კერძო კომპანიებში. 

 
კურსი მოიცავს: 16 საათს  

ტრენინგ-კურსის ღირებულება ჯგუფში ერთი მსმენელისთვის - 600 ლარი. 

აღნიშნული ტრენინგ-კურსების გავლის შემდეგ გაიცემა ორ ენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი! 
 
გაითვალისწინეთ: "ინტელექტ ცენტრი" 22 წლის სასწავლო ცენტრია!  

ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები! 

იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo
 
"ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად! 
 
თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 22 წლიან გამოცდილებას! 
 
გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება! 
 
შპს "ინტელექტ ცენტრი"  
 
მის: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154,  

ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი"  ტელ: +995 595 05 01 54, +995 593 61 45 52 -ინტელექტ ცენტრის ადმინისტრაცია. 
 
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge 

ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com 
 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts 

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები