EXCEL-Basic, Intermediate and  Advanced Level ფინანსური ანალიზი, ბიზნეს მოდელირება, VBA
თბილისი
08 სექ - 08 ოქტ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995551196110

,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ პროფესიონალური დონის კურსებს Microsoft Excel-ში:

Basic, Intermediate and  Advanced Level, ფინანსური ანალიზი, ბიზნეს მოდელირება, VBA;

შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენი გუნდის 22 წლიან გამოცდილებას!

ტრენინგების ჩატარება შესაძლებელი იქნება, როგორც დისტანციურად, ასევე ტრენინგ ცენტრში მოსვლით!

 

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, ვითვალისწინებთ უშუალოდ თქვენს მოთხოვნებს!

 

 Basic Level:

განკუთვნილია დამწყებთათვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ექსელთან.

 Start

 •  ექსელის მომართვა:
 •  დოკუმენტის პარამეტრების მართვა:
 •  დოკუმენტის ფორმატირება:
 •  მონაცემების ტიპები
 •  ფორმულები: sum, average, count, max, min, if, if+if, sumif, countif, today, day 360, weekday, conditional formating

 

კურსის დასრულების შემდგომ:

 •  გექნებათ ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების კარგი ცოდნა.
 •  თავს იგრძნობთ უფრო კომფორტულად ექსელის სამუშაო გარემოში და შეძლებთ ცხრილების/გრაფიკების აგებას და კორექტირებას.
 •  გეცოდინებათ საბაზისო ფორმულები, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო პროდუქტიული იყოს თქვენი სამუშაო ცხრილები/გრაფიკები რომელთაც თქვენ შექმნით იქნება უფრო ეფექტური და პრეზენტაბელური.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 6 საათს
ღირებულება ინდივიდუალურად: 150 ლარი ერთი მსმენელისთვის
2-3 კაციან ჯგუფში: 110 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4 კაციდან ჯგუფში: 90 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

 

Intermediate Level:

განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე იცის საბაზისო დონე და მუშაობს დიდი მონაცემთა ბაზებში.

აღნიშნული კურსი დააინტერესებთ მათ, ვისაც უწევთ ფინანსური, სტატისტიკური ან სხვა საშედეგო ანალიზური ინფორმაციის დამუშავება-მომზადება Excel-ში, კურსის მიმდინარეობისას განვიხილავთ პრაქტიკულ ამოცანებს ფინანსური ანგარიშგებების, ფულადი ნაკადების და ხარჯთაღრიცხვის კუთხით, ასევე საწარმოო ბიუჯეტის დაგეგმარებას, ანალიზისა და საკონტროლო ცხრილების მექანიზმებს;გაითვალისწინეთ, რომ ამ კურსს ძირითადად ეუფლებიან სხვადასხვა წარმატებული ორგანიზაციების ფინანსური დირექტორები, მათ თანაშემწეები, ფინანსური და ბიზნეს ანალიტიკოსები, ასევე მენეჯერები, ბუღალტრები და საწყობის თანამშრომლები. ამიტომ პრაქტიკული ამოცანები ამ ორგანიზაციებში უკვე გადაჭრილი პრობლემების და მიმდინარე პროცესების მათემატიკური მოდელებია;

დიდი მოცულობის სამუშაო გვერდზე მუშაობა:

 •  ლოგიკურ ფუნქციებთან მუშაობა (If, Iferror, And, Or, True, False) Logical IF+IF; IF+AND+OR
 •  საძიებო ფორმულები: Vlookup, Hlookup, Lookup, index, indirect, match.
 •  სტატისტიკური ფორმულები: countif, averageif, countifs, averageifs, count A, count blank
 •  ტექსტური ფორმულები: left, right, mid, find, search, concatenate, rept, replace, proper, substitute, text;
 • თარიღის და დროის ფუნქციები: Today, Now, Date, Day, Month , year, Hour, Minute, edate, eomonth, networkdays weeknum, workday
 •  Name Manager -თან მუშაობა (Name Box, Define Name, Create From Selection) ახალი სახელების შექმნა და მათი რედაქტირება;
 •  Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა
 •  მათემატიკური ფუნქციები: Even, Odd" Sumif , Sumifs , Subtotal; Sumproduct, Conditional Formulas and Formating
 •  გაფართოებული ფილტრი (Advanced Filter), ინფორმაციული ფუნქციები, ტექსტის დაშლა სვეტებად (Text To Column)
 •  ფორმულის შემოწმება და ხარვეზების პოვნა; სამუშაო წიგნის, სამუშაო გვერდის და არეალის დაცვა
 •  Table Format, Pivot table, Pivot chart , ფინანსური ფუნქციები: FV, pv ,pmt, ppmt, nper;

 

კურსის დასრულების შემდგომ:

 •  შეძლებთ სწრაფად დაამუშაოთ დიდი მონაცემთა ბაზები და განახორციელოთ მათზე მოქმედებები;
 •  შეძლეთ ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
 •  ფორმულების და ფორმატირებების ცოდნა საშუალებას მოგცემთ აკონტროლოთ ვადები პროდუქციაზე, ასევე დებიტორთა თუ საკუთარი დავალიანებების გრაფიკი.
 •  შეძლებთ მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
 •  ფორმატინგის შეამცირებთ დიდ მონაცემებთან მუშაობისას ადამიანის მექანიკური შეცდომების მოხდენის ალბათობას
 •  შეძლებთ რთულ ფორმულებთან მუშაობას და თავად ჩაწერილი ფორმულის ანალიზს Error-ის შემთხვევებში; და ა.შ.

 

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექცია

ღირებულება ინდივიდუალურად - 250 ლარი ერთი მსმენელისთვის;
 2-3 კაციან ჯგუფში: 200 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

ჯგუფში 4 კაციდან: 170 ლარი;

 

Advanced Level:

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია: მათთვის, ვინც კარგად ფლობს წინა დონეებს და სურს გაეცნოს ექსელის უფრო რთულ და საინტერსო ფუნქციებს და შესაძლებლობებს და იყოს მეტად პროგრესული მონაცემთა ანალიზში.

 •  ლოგიკური ფუნქციები & Name Manager; საძიებო ფორმულები;
 •  List Management (Advanced); data Validation: კარტერის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად; უჯრაში სიის შექმნა; Database functions: Statistic functions: PivotTablec & PivotCharts;
 •  Analytic Options; Text Functions (advanced); ფინანსური ფუნქციები; Protect and sharing;
 •  Macros; Macros-ის შექმნა; Macro Recorder-ის გამოყენება; მაკროსის რედაქტირება;

კურსის გავლის შემდგომ: გექნებათ აბსოლუტურად სრული წარმოდგენა და ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე. შეძლებთ გამოიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც ექსელი გაძლევთ თავისი ფორმულებით და ფუნქციებით, ასევე მონაცემთა ბაზების/ცხრილების მანიპულაციას Pivot Tables დახმარებით და Advanced ანალიზის ჩატარებას. შეძლებთ მაკროსების ჩაწერას რეკორდერის დახმარებით, რაც დაზოგავს თქვენს ყოველდღიურ რუტინაზე დასახარჯ დროს.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექცია

ღირებულება  ჯგუფში: 350 ლარი  - ერთი მსმენელისთვის

2-3 კაციან ჯგუფში: 400 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

ინდივიდუალურად: 550 ლარი

გაითვალისწინეთ, რომ კურსი მოიცავს პრაქტიკულ სამუშაოს და ყოველი გაკვეთილის შემდგომ რამდენიმე დავალებას, რომელიც ელექტრონული ფორმით მოგეცემათ და აუცილებლად უნდა შეასრულოთ, ყოველი დავალება იქნება თქვენი ათვისებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევის გარკვეული მონიტორინგი, ამიტომ დავალებებზე იქნება მკაცრი კონტროლი; 

ფინანსური ანალიზი ექსელში

კურსის მიზანია:ფინანსური განათლების მქონე პიროვნებას აუმაღლოს უნარჩვევები პრაქტიკული მაგალითებით, უკეთესი წარმოდგენა შეექმნას ფინანსურ ანალიზზე დიდ მონაცემთა ბაზების დამუშავების დროს.

კურსის თემატიკა: 

 • ფინანსური უწყისები, მათი დამუშავება ფორმულებით მათი  სტრუქტურა და  კომპონენტები.
 • ძირითადი ფინანსური კოეფიციენტები.
 • ფულის ღირებულება დროში. ანუიტეტი, სესხები, დეპოზიტები - პრაქტიკული ქეისები.
 • ბუღალტრული გატარებების დამუშავება და ანალიზი.
 • მნიშვნელოვანი ფინანსური და მენეჯერული რეპორტების ფორმირების მეთოდები.
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, ფინანსური ცხრილების გამოყენება;
 • ცვეთა და ცვეთის ცხრილის გადათვლა და დამუშავება
 • უიმედო მოთხოვნების რეზერვების შექმნა.
 • საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება : NPV, IRR ფორმულებით
 • ხარჯი-მოცულობა-მოგება (CVP) ანალიზი
 • ნულოვანი მოგების Break Even Analysis  ანალიზი
 • სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა;კორელაცია ვარიაციების ანალიზი
 • ინვესტიციები და ბიუჯეტირების ანალიზი
 • კაპიტალის ღირებულების სტრუქტურა და შეფასება
 • ფინანსური ანალიზის დამუშავების დროს გამოყენებული იქნება ექსელის შემდეგი ფუნქციები:vlookup,hlookup,EOMONTH,MONTH,WEEKDAY,DAYS,RANK,Index&match,PMT,PPMT,NPER,NPV,IRR,CORREL,VAR.
 • ასევე ექსელში ჩაშენებული ბრძანებები ანალიტიკური ბაზებისთვის : Conditional Formatting,slicer,Find&select,pivot tables,name manager,what if analyses,subgroups.

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ:

დამოუკიდებლად დაამუშავოთ ფინანსური ანგარიშგება, მიიღოთ საინვესტიციო საფინანსო საოპერაციო გადაწყვეტილებები, დრო დაზოგოთ ფორმულების და სხვადასხვა ექსელის ხელსაწყოებით და ომტიმიზაცია გუაკეთოთ მონაცემთა ბაზებს.

 

ლექციას 1.5 საათი

ღირებულება: 450 ლარი ჯგუფში

550 ლარი წყვილში

650 ლარი - ინდივიუალურად                                                

 

ბიზნეს მოდელირება და მონაცემთა ანალიზი ექსელში

კურსის მიზანია:კომპანიაში სხვადასხვა დეპარტამენტის თანამშრომლებს გაუმარტივოს დიდ მონაცემთა ბაზების დამუშავება. ანალიტიკა და ვიზუალიზაცია  გაუკეთონ ცხრილებს  ექსელის სხვადასხვა ფორმულების და ბრძანებების საშუალებით, მოდიფიცირება და ოპტიმიზაცია შეძლონ რთულად დასამუშავებელი ბაზების და მათი სტრუქტურის.

 

კურსის თემატიკაფინანსური მდგომარეობის ანალიზი და მნიშვნელობების მოძებნისთვის  (What-IF Analysis / Goal Seek);

 

ცხრილური მოდიფიკაციაავტომატიზაციისთვის POWER PIVOT,  Pivot Tables , Slicer.

ოპტიმიზაციის შესავალი Scenarios analyses,  excel-ის solver-ის გამოყენებით

სესხებთან მიმართებაში (PV, FV, PMT, NPER, RATE)

ბიუჯეტირება და ინვესტიციებთან (NPV, IRR, MIRR)

ამორტიზაციის ცხრილებისთვის:(SLN, SYD)

საძიებო ფუნქციები ჩაშენებული ფინანსურ ბაზებთან : VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, ADDRESS, CHOOSE, HYPERLINK, INDIRECT, TRANSPOSE.

თარიღის და დროის ფუნქციები  ფინანსურ ანგარიშგებებთან მიმართებით: Today, Now, Date, Day, Month , year, Hour, Minute, edate, eomonth, networkdays

ტექსტური ფუნქციები მორგებული ფინანსურ ანალიტიკასთან : LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE, FIND, TEXT, VALUE, EXACT, TRIM, LEN, UPPER, LOWER, PROPER, REPLACE.

 

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ:

დამოუკიდებლად დაამუშავოთ  სხვადასხვა ცხრილები. ანალიტიკურად გამართოთ და ავტომატიზაცია გაუკეთოთ ანალიტიკურ ჭრილში არსებულ ინფორმაციას. მიიღოთ ოპტიმალური გადაწყვეტილებები არსებულ მონაცემებზე.

 

კურსი მოიცავს: 10 ლექციას

ინდივიდუალურად: 700 ლარი

წყვილში: 550 ლარი

ჯგუფში: 450 ლარი

 

VBA - Visual Basic For Application

 

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის:

ვინც ფლობს ექსელს მაღალ დონეზე და საერთოდ არ გააჩნია პროგრამირების ცოდნა ან აქვს ექსელში მაკროსებთან მუშაობის გარკვეული გამოცდილება.
კურსი აგებულია Microsoft ის ოფიციალური ტრეინინგ პროგრამის საფუძველზე და საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ VBA-ის პროგრამირების ენა ნულიდან.

პროგრამის დაუფლების შემდეგ:

 •  გექნებათ კოდის ჩაწერის და რედაქტირების საფუძვლიანი ცოდნა;
 •  ფორმებით თქვენ შეძლებთ საკუთარი პროგრამების, ფუნქციების და ფორმების შექმნას; რეპორტინგის ავტომატიზაციას;
 •  საოფისე პროგრამებთან ერთად მუშაობას;
 •  ასევე სხვა ექსელის მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გამოყენებას.

კურსის განმავლობაში თქვენ გადმოგეცემათ მზა კოდების ნიმუშები, ასევე დავალებების სახით თავად შექმნით ტრენერის დახმარებით თქვენთვის სასურველ პროდუქტებს.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 12 საათნახევრიან ლექციას.

ღირებულება:

ჯგუფში 4 კაცი და მეტი: 500 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

2-3 კაცი - 700 ლარი

 

კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატი!

 

‼️კურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე:http://vipintellect.ge/ge

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფშიhttp://www.vipintellect.ge/ge/register

ტელ:+995551196110; +995593618212;
ელფოსტა: ninovipicg@gmail.com

მის: წერეთლის 87ზ, დიდუბე პლაზას მოპირდაპირედ სკვერთან.

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები