ელექტრო ინჟინერი
ბათუმი, თბილისი, ქუთაისი, ზუგდიდი, სამტრედია, ქობულეთი, ოზურგეთი, თელავი, ფოთი, ზესტაფონი, სხვა
 • სრული განაკვეთი
 • ბაკალავრი
 • 2 - 3 წლამდე
 • ინგლისური
02 სექ - 01 ოქტ
ვიპ
ვაკანსიაზე გამოხმაურება

აჭარისწყალი ჯორჯია აცხადებს ვაკანსიას ელექტრო ინჟინერის პოზიციაზე.

პოზიცია – ელექტრო ინჟინერი (ჰიდრო ელექტრო სადგურის ტექნიკური მომსახურება)  

პასუხისმგებელია შემდეგ ლოკაციებზე - შუახევიჰესი, სხალთაჰესი, სათავე ნაგებობების ლოკაციები (დიდაჭარის კაშხალი, სხალთის კაშხალი და ჩირუხის დამბა) და კემპი, ასევე „აჭარისწყალი ჯორჯიასთან“ დაკავშირებული სხვა ადგილები  

განათლება – ბაკალავრის ხარისხი ელექტრო ინჟინერიაში 

გამოცდილება - მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება ჰესების მომსახურებაში, დამატებით უპირატესობად ჩაითვლება სამუშაო გამოცდილება ელექტრო ტექნიკური მომსახურების დეპარტამენტში. 

Deadline: 30 სექტემბერი 2022.

 

აუცილებელია:    

 •  თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ჰიდრო ელექტრო სადგურების ელექტრო აღჭურვილობის საკითხში 
 •  ჰიდრო ელექტრო სადგურის მიმდინარე ტექნიკური მომსახურების, მათ შორის გამანაწილებელი მოწყობილობების პროცესების ცოდნა 
 •  საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პოლიტიკის, პროცედურებისა და პროცედურების ცოდნა 

 

სასურველია:  

 • სტატისტიკური ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი  

 

აუცილებელი და საჭირო კომპიუტერი/სოფთ უნარები:   

 • SAP MM 
 • Excel, Power Point, Microsoft Office პროგრამების მაღალ დონეზე ფლობა 
 • ენების ცოდნა:  ქართული / ინგლისური 

 

პასუხისმგებლობები  

 • შუახევი და სხალთა ჰესებთან, მათ შორის სათავე ლოკაციებთან (დიდაჭარის კაშხალი, სხალთის კაშხალი და ჩირუხის დამბა) და კემპის ტერიტორიასთან დაკავშირებული ელექტრო, ელექტრიკული, საკონტროლო და საკომუნიკაციო მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების, შეკეთების, მოდიფიკაციისა და შეცვლის დაგეგმვა და აღსრულება.  
 • პრევენციული ტექნიკური მომსახურების შესაბამისობის გათვალისწინება, ძირითადი  O/H დაგეგმარება და აღსრულება, შეფერხებების დროული მოგვარების უზრუნველყოფა 
 • მწყობრიდან გამოსვლების მოგვარება და საგანგებო სიტუაციების მართვა 
 • საიმედოობის მენეჯმენტი, მდგომარეობაზე დაფუძნებული მონიტორინგი, RLA 
 • დაგეგმვაში, ბიუჯეტის შედგენასა და შესრულების მონიტორინგში დახმარების გაწევა 
 • სათადარიგო ნაწილების მართვა - საჭირო სათადარიგო ნაწილების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მანქანა-დანადგარების გათიშვის დროის შესამცირებლად 
 • კრიტიკული სათადარიგო ნაწილების ჩამონათვალის განახლება და სათადარიგო ნაწილების შენახვის უზრუნველყოფა OEM გაიდლაინების შესაბამისად 
 • სისტემის გათიშვის ანალიზის მომზადება და წარდგენა და RCA აღჭურვილობის გათიშვის ან სისტემური პრობლემის შემთხვევაში 
 • ნორმატიული, შიდა და გარე შესაბამისობები ელექტრომექანიკური დისოციაციისათვის (EMD)  
 • ყველა ტექნიკური და კომერციული ჩანაწერის განახლების უზრუნველყოფა 
 • უსაფრთხოების ზომების განხორციელების უზრუნველყოფა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საფრთხეების შესამცირებლად  
 • დეპარტამენტში დაგეგმილი სამუშაოების ზედამხედველობა და აღსრულება  
 • ყველა ტექნიკური და კომერციული ჩანაწერის განახლების უზრუნველყოფა  
 • თავისი კონტროლის ქვეშ მყოფი ხაზის პერსონალის ზოგადი ზედამხედველობა  
 • ნორმატიული შესაბამისობების დროულად უზრუნველყოფა 
 • CAPEX სქემების აღსრულება 
 • საქმიანობის მაღალი ხარისხი - ინოვაციური და გაუმჯობესების პროექტების მართვა 
 • კემპზე შემოსული საჩივრების მართვა 
 • კონტრაქტების ადმინისტრირება 
 • რისკების, BCDMP და სხვა სამოქმედო გეგმებთან შესაბამისობა 
 • კომპანიის ადმინისტრაციის მიერ დაკისრებული სხვა ამოცანების შესრულება  
 • დამსაქმებლის გონივრული მოთხოვნის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, საქმესთან დაკავშირებით აუცილებელ ლოკაციებზე გამგზავრება  

 

დაინტერესებულმა პირებმა CV უნდა გამოგზავნონ: lela.meskhidze@agl.com.ge  აუცილებელია წერილის სათაურში მიუთითონ ვაკანსიის დასახელება.

 

ADJARISTSQALI GEORGIA LLC 

Adjaristsqali Georgia LLC (AGL) is a Georgian special purpose vehicle set up to develop the hydropower resources on the Adjaristsqali River and its tributaries, in the Autonomous Republic of Adjara, in South Western Georgia.   

AGL is operating Shuakhevi & Skhalta Hydropower Plants  in Khulo and Shuakhevi Municipalities.  

 

 AGL Announces a vacancy on:  Electrical Engineer (Maintenance Hydro Power Plant) 

Deadline: 30 September, 2022 

E-mail: lela.meskhidze@agl.com.ge  

Employment: Full time 

Location: Municipality of Shuakhevi 

Benefits: Health Insurance covered by Company, Daily Meal, bachelor accommodation in Shuakhevi Camp and transportaiton. 

Request to Indicate Job title in E-mail Subject  

Position – Electrical Engineer (Maintenance Hydro Power Plant) 

Responsible for the Locations – Shuakhevi HPP, Skhalta HPP, Head Works locations (Didachara Dam, Skhalta Dam and Chiruki Weir) and Camp Site and any other sites related to AGL. 

Education – Bachelor’s in electrical engineering  

Experience – Minimum 2 Years’ experience in Hydro power plant, added advantage of having Work’s experience in electrical maintenance department. 

 

Essential:    

 • 1. Knowledge of theory and practice for electrical equipment’s in Hydro Power Plants 
 • 2. Current hydroelectric plant maintenance processes including switchyard equipment’s  
 • 3.  Emergency response policies, procedures, and protocol 

 

Desirable:  

 • Statistical analysis and interpretation 

 

Essential and desirable computer/soft skills: 

 • SAP MM 
 • Advance Excel, Power Point, Microsoft Office 

 

Required Language Skills: Geogian / English 

Responsible  

 • Planning and execution of maintenance, repair, modification, and replacement activity for Electrical, Electronics, control and communication equipment’s associated with Shuakhevi, Skhalta HPP including Head works location (Didachara Dam, Skhalta Dam and Chiruki Weir) and Camp area. 
 • Adherence to Preventive Maintenance Compliance, Major O/H planning and execution, Ensure timely completion of outages 
 • Handling Breakdown maintenance and emergency situations 
 • Reliability Management, Condition Based Monitoring, RLA 
 • Assist in Planning, Budgeting, and Performance monitoring 
 • Spares Management – Ensure availability of required spares for reducing downtime of Machines 
 • Update critical spare list and ensure preservation of spares as per OEM Guidelines 
 • Prepare and submit Failure analysis and RCA for equipment tripping or for system occurrence 
 • Statutory, Internal and External compliances for EMD  
 • Ensure keeping all Technical and Commercial records update. 
 • Ensure implementation of safety measures to reduce health and safety hazards 
 • Supervision and Execution of planned jobs in the department. 
 • Ensure keeping all Technical and Commercial records update 
 • Overall supervision on Line staff under his control 
 • Ensure timely statutory compliances 
 • Execution of CAPEX schemes 
 • Business Excellence – Leading innovation and improvement projects 
 • Camp Complaints Management 
 • Contract administration 
 • Compliance to Risk, BCDMP and other action plans 
 • Carryout other tasks assigned by the company’s administration 
 • To travel to the necessary places, in such manner and on such occasions as the employers reasonably requires for the activities related to work. 

 

Please send your CV to the following email address: lela.meskhidze@agl.com.ge

ენერგეტიკა
ტექნიკოსი (ენერგეტიკა)