კონკურსი-ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე
თბილისი
 • სრული განაკვეთი
 • დოქტორი
06 აგვ - 31 აგვ
სტარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება

თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს ღია კონკურსს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკადემიური პერსონალის - პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად: 

კონკურსი ცხადდება შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე: 

 

მარკეტინგის მიმართულებით: 

 • პროფესორი -  1; 
 • ასოცირებული პროფესორი -  1. 

 

ფინანსების მიმართულებით: 

 • პროფესორი - 1;  
 • ასისტენტ-პროფესორი -  1. 

 

მენეჯმენტის მიმართულებთ: 

 • პროფესორი -  1; 
 • ასოცირებული პროფესორი -  1. 

 

უცხო ენა. ინგლისური ენის მიმართულებით: 

 • ასოცირებული პროფესორი -  1. 

 

სამართლის მიმართულებით: 

 • პროფესორი -  1. 

 

ძირითადი და დამატებითი მოთხოვნები: 

 • პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  (აკადემიური ნიშნით): 
 • განათლება:   დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. 
 • გამოცდილება:   სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება. 
 • უნარები: კვლევითი უნარები; პედაგოგიური უნარები; საკომუნიკაციო უნარები. 
 • დამატებითი მოთხოვნები: უცხო ენის ცოდნა (სასურველია). 

 

 • ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით): 
 • განათლება:  დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. 
 • გამოცდილება:  სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 
 • უნარები: კვლევითი უნარები; პედაგოგიური უნარები; საკომუნიკაციო უნარები. 
 • დამატებითი მოთხოვნები: უცხო ენის ცოდნა (სასურველია). 

 

 • ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით): 
 • განათლება:  დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. 
 • უნარები: კვლევითი უნარები; პედაგოგიური უნარები; საკომუნიკაციო უნარები. 
 • დამატებითი მოთხოვნები: უცხო ენის ცოდნა (სასურველია). 
 • პროფესორის/ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ - პროფესორის   თანამდებობაზე არჩევა ხდება 4 წლის ვადით. 

 

 

კომისია წარმოდგენილ დოკუმენტაციას აფასებს შემდეგი კრიტერიუმებით. 

 • კონკურსანტის კვალიფიკაციის შესაბამისობა მის მიერ არჩეულ მიმართულებასთან; 
 • სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება და სტაჟი; 
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების (მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, სტატიები) რაოდენობა,  შესრულების დონე ან/და დამსახურებული შეფასებები, რეცენზირება,  რედაქტორობა, საავტორო გამოგონებები; 
 • სამეცნიერო კონფერენციებში, საგრანტო პროგრამებსა და საერთაშორისო ტრენინგებში მონაწილეობა; 
 • საერთაშორისო სამეცნიერო წოდებები; 
 • საკონკურსოდ წარმოდგენილი სასწავლო კურსის სილაბუსი; 
 • უცხო ენის ცოდნის დონე; 
 • კომპიუტერული ტექნოლოგიების ცოდნის დონე. 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; 
 • კონკურსანტის CV;  
 • შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები. ასევე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომების ასლები; 
 • სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (ბოლო 5  წლის განმავლობაში, წლების მითითებით);  
 • შესაბამის სფეროში სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
 • ელექტრონული და ნაბეჭდი ფორმით მის მიერ არჩეული სასწავლო კურსის სილაბუსი (სილაბუსები); 
 • პირადობის მოწმობის ასლი;  
 • 2 ცალი ფოტო - სურათი 3X4-ზე, ელექტრონულად CD დისკზე;  
 • ბოლო პუბლიკაციის, ნაშრომის, წიგნის, მონოგრაფიის ეგზემპლარები ან ასლები;  
 • სხვა ინფორმაცია. 

 

კონკურსის ჩატარების  ვადა: 

 • კონკურსი გამოცხადდეს 2022 წლის 1 აგვისტოდან; 
 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 1 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის  ჩათვლით;  
 • კონკურსის პირველი ეტაპი (საბუთების გადარჩევა)  -  2022 წლის 19 სექტემბერს; 
 • კონკურსის მეორე ეტაპი (საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება) - 2022 წლის 22 სექტემბერს  (კონკურსანტებს გასაუბრების დრო ეცნობებათ განცხადებაში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე); 
 • კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2022 წლის 26 სექტემბერს. 

საკონტაქტო რეკვიზიტები:  

ქ. თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. N46.  ტელ: 2 36 91 60 

 

დაინტერესების შემთხვევაში გამოაგზავნეთ თქვენი CV/რეზიუმე შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე:  tea.tulashvili@freeacademy.edu.ge 

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
განათლების სექტორი