ელექტრო ინჟინერი
ბათუმი, სხვა
 • სრული განაკვეთი
 • ბაკალავრი
 • 2 - 3 წლამდე
 • ინგლისური
06 აგვ - 26 აგვ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება

აჭარისწყალი ჯორჯია აცხადებს ვაკანსიას ელექტრო ინჟინერის პოზიციაზე.

პოზიცია – ელექტრო ინჟინერის ასისტენტი (ჰიდრო ელექტრო სადგურის ტექნიკური მომსახურება)  

პასუხისმგებელია შემდეგ ლოკაციებზე - შუახევიჰესი, სხალთაჰესი, სათავე ნაგებობების ლოკაციები (დიდაჭარის კაშხალი, სხალთის კაშხალი და ჩირუხის დამბა) და კემპი, ასევე „აჭარისწყალი ჯორჯიასთან“ დაკავშირებული სხვა ადგილები  

განათლება – ბაკალავრის ხარისხი ელექტრო ინჟინერიაში 

გამოცდილება - მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება ჰესების მომსახურებაში, დამატებით უპირატესობად ჩაითვლება სამუშაო გამოცდილება ელექტრო ტექნიკური მომსახურების დეპარტამენტში. 

აუცილებელია:    

 •  თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ჰიდრო ელექტრო სადგურების ელექტრო აღჭურვილობის საკითხში 
 •  ჰიდრო ელექტრო სადგურის მიმდინარე ტექნიკური მომსახურების, მათ შორის გამანაწილებელი მოწყობილობების პროცესების ცოდნა 
 •  საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პოლიტიკის, პროცედურებისა და პროცედურების ცოდნა 

 

 

სასურველია:  

 • სტატისტიკური ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი  

 

აუცილებელი და საჭირო კომპიუტერი/სოფთ უნარები:   

 • SAP MM 
 • Excel, Power Point, Microsoft Office პროგრამების მაღალ დონეზე ფლობა 
 • ენების ცოდნა:  ქართული / ინგლისური 

 

პასუხისმგებლობები  

 • შუახევი და სხალთა ჰესებთან, მათ შორის სათავე ლოკაციებთან (დიდაჭარის კაშხალი, სხალთის კაშხალი და ჩირუხის დამბა) და კემპის ტერიტორიასთან დაკავშირებული ელექტრო, ელექტრიკული, საკონტროლო და საკომუნიკაციო მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების, შეკეთების, მოდიფიკაციისა და შეცვლის დაგეგმვა და აღსრულება.  
 • პრევენციული ტექნიკური მომსახურების შესაბამისობის გათვალისწინება, ძირითადი  O/H დაგეგმარება და აღსრულება, შეფერხებების დროული მოგვარების უზრუნველყოფა 
 • მწყობრიდან გამოსვლების მოგვარება და საგანგებო სიტუაციების მართვა 
 • საიმედოობის მენეჯმენტი, მდგომარეობაზე დაფუძნებული მონიტორინგი, RLA 
 • დაგეგმვაში, ბიუჯეტის შედგენასა და შესრულების მონიტორინგში დახმარების გაწევა 
 • სათადარიგო ნაწილების მართვა - საჭირო სათადარიგო ნაწილების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მანქანა-დანადგარების გათიშვის დროის შესამცირებლად 
 • კრიტიკული სათადარიგო ნაწილების ჩამონათვალის განახლება და სათადარიგო ნაწილების შენახვის უზრუნველყოფა OEM გაიდლაინების შესაბამისად 
 • სისტემის გათიშვის ანალიზის მომზადება და წარდგენა და RCA აღჭურვილობის გათიშვის ან სისტემური პრობლემის შემთხვევაში 
 • ნორმატიული, შიდა და გარე შესაბამისობები ელექტრომექანიკური დისოციაციისათვის (EMD)  
 • ყველა ტექნიკური და კომერციული ჩანაწერის განახლების უზრუნველყოფა 
 • უსაფრთხოების ზომების განხორციელების უზრუნველყოფა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საფრთხეების შესამცირებლად  
 • დეპარტამენტში დაგეგმილი სამუშაოების ზედამხედველობა და აღსრულება  
 • ყველა ტექნიკური და კომერციული ჩანაწერის განახლების უზრუნველყოფა  
 • თავისი კონტროლის ქვეშ მყოფი ხაზის პერსონალის ზოგადი ზედამხედველობა  
 • ნორმატიული შესაბამისობების დროულად უზრუნველყოფა 
 • CAPEX სქემების აღსრულება 
 • საქმიანობის მაღალი ხარისხი - ინოვაციური და გაუმჯობესების პროექტების მართვა 
 • კემპზე შემოსული საჩივრების მართვა 
 • კონტრაქტების ადმინისტრირება 
 • რისკების, BCDMP და სხვა სამოქმედო გეგმებთან შესაბამისობა 
 • კომპანიის ადმინისტრაციის მიერ დაკისრებული სხვა ამოცანების შესრულება  
 • დამსაქმებლის გონივრული მოთხოვნის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, საქმესთან დაკავშირებით აუცილებელ ლოკაციებზე გამგზავრება  

 

დაინტერესებულმა პირებმა CV უნდა გამოგზავნონ: info@agl.com.ge

აუცილებელია წერილის სათაურში მიუთითონ ვაკანსიის დასახელება.

ენერგეტიკა
ტექნიკოსი (ენერგეტიკა)