ბანაკის ლიდერი
ანაკლია, ამბროლაური
 • სრული განაკვეთი
21 ივნ - 01 ივლ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება

სსიპ “ახალგაზრდობის სააგენტო” აცხადებს მიღებას ახალგაზრდული ბანაკის ლიდერის პოზიციაზე.  

 

განხორციელების პერიოდი:  

 • ბანაკი ანაკლიაში: აგვისტო - სექტემბერი; ნაკადის ხანგრძლივობა 7 დღე;  
 • ბანაკი შაორის ტბის მიმდებარედ: აგვისტო - სექტემბერი; ნაკადის ხანგრძლივობა 7 დღე;  

 

ლიდერის ფუნქცია-მოვალეობები:  

 • ბანაკის დღის წესრიგის და ტექნიკური რეგლამენტის ცოდნა/დაცვა; 
 • ბანაკის მონაწილეთა ზედამხედველობა; 
 • მონაწილეებისთვის ბანაკის დღის წესრიგისა და ტექნიკური რეგლამენტის გაცნობა,  
 • მონაწილეთა უსაფრთხოებაზე ზრუნვა; 
 • ბანაკის პროგრამული ნაწილის შესრულების უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი აქტივობების დაგეგმვასა და ჩატარებას; 
 • გუნდის წევრების ჩართულობის უზრუნველყოფა პროგრამით გათვალისწინებულ აქტივობებში; 
 • მონაწილეთათვის დღის განმავლობაში ბანაკის დღის წესრიგით გათვალისწინებული და განხორციელებული აქტივობების შეჯამება; 
 • აქტივობის/ღონისძიების განხორციელებისთვის საჭირო ინვენტარის მიღება-ჩაბარება და ზედამხედველობა; 
 • ბანაკის ხელძღვანელობასთან მუდმივი და მჭიდრო კომუნიკაცია ინფორმაციის დროული და ეფექტიანი გაცვლის მიზნით; 
 • ხელმძღვანელის მიერ გაცემული სხვა დავალებების შესრულება. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 • საქართველოში  მცხოვრები ქმედუნარიანი მოქალაქე; 
 • განათლება: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა ან/და პროფესიული სასწავლებლების  სტუდენტი/კურსდამთავრებული.  
 • სასურველია 14-18 წლის ასაკობრივ ჯგუფთან მუშაობის გამოცდილება; 
 • სასურველია ახალგაზრდული პროექტების ორგანიზების გამოცდილება; 
 • სახელმწიფო ენის ცოდნა (სასურველია უცხო ენის ცოდნა); 
 • სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი და გამოცდილება; 
 • დროის მართვის უნარი; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი; 
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
 • გადაწყვეტილების სწრაფად და ეფექტურად მიღების უნარი; 
 • კრეატიულობა; 
 • კომუნიკაბელურობა. 
 • ასაკი: 20 წლიდან 30 წლის ჩათვლით.

 

სავალდებულო  დოკუმენტაცია: 

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
 • რეზიუმე (CV) სახელმწიფო ენაზე; 
 • დიპლომის ასლი ან/და ცნობა სასწავლებლიდან: სტუდენტის სტატუსის შესახებ აგრეთვე, პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტის ან კურსდამთავრებულის დამადასტურებელი დოკუმენტი. სტატუსშეჩერებული სტუდენტის შემთხვევაში წარმოადგინეთ შესაბამისი ცნობა სასწავლებლიდან. 
 • სამოტივაციო წერილი; 
 • რეკომენდაცია - სადაც მითითებულია: რეკომენდატორის სახელი - გვარი, ტელეფონის ნომერი, პოზიცია, ელექტრონული მისამართი. სარეკომენდაციო წერილი სავალდებულოა იყოს ხელმოწერილი რეკომენდატორის მიერ. 

 

აღნიშნული დოკუმენტები კანდიდატებმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი ელ-ფოსტის მისამართზე: hr1@youthagency.gov.ge  

განაცხადების მიღება გრძელდება 21 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით.  

არასრულად წარმოდგენილი დოკუმენტების ან/და განაცხადების მიღების ვადის დასრულების შემდეგ შემოსული განაცხადის შემთხვევაში, კანდიდატი არ განიხილება და ავტომატურად ეთიშება კონკურსს. 

 

ლიდერების შერჩევა მოხდება ღია კონკურსის წესით და მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

I ეტაპი - ლიდერობის მსურველთა მიერ გამოგზავნილი დოკუმენტაციის განხილვა და გადარჩევა; 

II ეტაპი - გადარჩეული კანდიდატების ჯგუფური გასაუბრება; 

საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ყველა ეტაპის დასრულების შემდეგ.  

შერჩეულ კანდიდატებს ჩაუტარდებათ თეორიული ტრენინგი. 

შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე შერჩეულმა კანდიდატებმა დამატებით უნდა წარმოადგინონ ცნობა ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ. 

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
განათლების სექტორი