სასტუმროს მართვის, ადმინისტრატორის, ტურიზმის გიდის და ტურ ოპერატორის კურსები
თბილისი
13 იან - 12 თებ
პრიოსტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995 551196110

,,VIP Intellect Group“ გთავაზობთ 

,,სასტუმროს მართვისა, ადმინისტრირების, ტურ ოპერატორის და ტურიზმის გიდის კურსებს.

შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენი გუნდის 21 წლიან გამოცდილებას!

ტრენინგების ჩატარება შესაძლებელი იქნება, როგორც დისტანციურად, ასევე ტრენინგ ცენტრში მოსვლით!

 1. კურსის დასახელება: სასტუმროს ადმინისტრირება

კურსი განკუთვნილია: მათთვის, ვისაც სურს სასტუმროში ადმინისტრატორის პოზიციაზე დასაქმება.

გაითვალისწინეთ, წლებია ვთანამშრომლოთ სხვადასხვა ტიპის სასტუმროსთან, როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში. არსებული სასტუმროები სისტემატურად გვაწვდიან ვაკანსიებს და ითხოვენ ჩვენგან კვალიფიციურ კადრებს.

 

კურსის თემატიკა:

 1. განთავსების ობიექტის ტიპები და ოთახების კატეგორიები
 2. დიდი, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროს ორგანიზაციული სტრუქტურა და უფლება-მოვალეობები
 3. მიღება-განთავსების (რეცეფციის, ადმინისტრაციის )სამსახურის ურთიერთ თანამშრომლობა სასტუმროს სხვა დეპარტამენტებთან
 4. მიღება განთავსების დეპარტამენტის თანამშრომლები და მათი ფუნქცია მოვალეობები
 5. ადმინისტრატორის (რეცეფციონისტის) სამუშაო აღწერილობა, პროფესიული უნარჩვევები; სამუშაო ბაზრის მოთხოვნები და პრაქტიკაში გავრცელებული სამუშაო პირობები
 6. სასტუმროს სამუშაო პროგრამები; სასტუმროს სამუშაო პროგრამაში მუშაობის პრაქტიკული ნაწილი.
 7. სასტუმროში ანგარიშსწორების წესი და პირობები, თანმდევი დოკუმენტაცია;
 8. სტუმართან ურთიერთობის ეთიკის ნორმები და ადმინისტრაციის შენაგანაწესი
 9. ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა
 10. დაჯავშნის სამსახურის უფლება-მოვალეობები, სამუშაო დოკუმენტაცია და სტუმართან კომუნიკაციის ეტიკეტი; ჯავშნის მიღება და პროგრამაში ასახვა

 

კურსის ხანგრძლივობა: 20 საათი
კურსის ღირებულება მცირერიცხოვან ჯგუფში: 400 ლარი
 

კურსის ფორმატში ჩატარდება ინფო - ტური 5,4 ვარსკვლავიან, საოჯახო და ჰოსტელის ტიპის სასტუმროებში.

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

კურსებს წარუძღვება: ნინო დანელია
სასტუმროს ბიზნესში მრავალწლიანი წლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ტრენერი,


2. სასტუმროს მენეჯმენტის სასერთიფიკატო კურსი

დასაქმების რეალური შესაძლებლობა! ჩვენი საუკეთესო კურსდამთავრებულები, ჩვენი რეკომენდაციით წარმატებით აგრძელებენ სხვადასხვა სასტუმროში მუშაობას!
კურსის მიზანია: სასტუმროს ინდუსტრიის გაცნობა და ამ მიმართულებით განვითარების ხედვის ჩამოყალიბება
შეძლებს პრაქტიკულად მიღებული ცოდნის დანერგვასა და თავის დამკვიდრებას არსებულ სფეროში. ზოგადად პროგრამა განაწილებულია შემდეგი პრინციპით 30%/70% , თეორია/პრაქტიკა.

სალექციო კურსი მოიცავს:

 1. განთავსების საშუალებათა ისტორია; სასტუმროს სპეციალიზაცია და კლასიფიკაცია ; სასტუმროთა კლასიფიკაციის ზოგადი პრინციპები ; ტურისტთა განთავსების ობიექტების ტიპოლოგია;
 2. სასტუმროს ორგანიზაციული სტრუქტურა
 3. სასტუმროს მიმღები დეპარტამენტი ; თანამშრომლები და მათი უფლება მოვალეობები
 4. სასტუმროს დოკუმენტაცია და მათი წარმოების წესი
 5. სასტუმროს საოპერაციო პროგრამები
 6. სასტუმროს საოპერაციო პროგრამაში მუშაობა (პრაქტიკული მეცადინეობა)
 7. სასტუმროს გაყიდვებისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი; სასტუმროს მარკეტინგული საქმიანობა • სასტუმრო ინდუსტრიაში ფასწარმოქმნის მექანიზმზე მოქმედი ფაქტორები • სასტუმროს ფასწარმოქმნის მექანიზმზე ზეგავლენის ძირითადი ფაქტორები.
 8. სასტუმრო მომსახურების წარმოებისა და ხარისხის მართვის თავისებურებები • ზოგადი მიმოხილვა • ხარისხის სტანრტული დაგეგმვის მოდელი • სასტუმრო მომსახურების სასიცოცხლო ციკლის ეტაპები • ხარისხის მართვის ფუნქციები • სასტუმრო მომსახურების ხარისხის შეფასების კვოლიმეტრული პარამეტრები
 9. სასტუმროს დასუფთავების სამსახური
 10. სასტუმროს კვებისა და სასმელების დეპარტამენტი. დეპარტამენტის თანამშრმომლები და მათი მოვალეობები
 11. კვების სახეები.
 12. სასტუმროს მომარაგების დეპარტამენტი. მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებისა და მატერიალური მარაგების მართვა.
 13. სასტუმროს ტექნიკური და დაცვის სამსახური
 14. სასტუმროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი. კადრების შერჩევის სტრატეგია; კანდიდატის შტატში აყვანის და გადამზადების ეტაპები; წახალისების და სასჯელის სახეები;
 15. მცირე სასტუმროს საინვესტიციო სტრატეგია
 16. მსოფლიო სასტუმროთა ლიდერი ქსელები საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე -სასტუმრო პროდუქტის დაპროექტება, ადგილობრივი ინვესტიციების ათვისების პრობლემა საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში, მსოფლიოს სასტუმროთა ქსელები

პრაქტიკოსი სპეციალისტები დეტალურად შეგასწავლიან სასტუმროს სპეციფიკას. რეალურ მაგალითებზე დაყრდნობით შეიძენთ ცოდნას, რომელიც დაგეხმარებათ სასტუმროს მიმართულებით ბიზნეს აზროვნების ჩამოყალიბებასა და მართვის უნარ-ჩვევების შემუშავებაში. თქვენი ცოდნით დაძლევთ საქართველოს სასტუმროს ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს და წარმატებით გაართმევთ თავს, სასტუმროს ნებისმიერ დეპარტამენტში, ნებისმიერ თანამდებობას.
 

ინტერაქციული ლექციების ხანგრძლივობა: 16 /2 საათიანი ლექცია 
ლექციები მიმდინარეობს - კვირაში 2-ჯერ.

კურსის ხანგრძლივობა 2 თვე
სალექციო კურსის ღირებულება თვეში: 300 ლარი

თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად

 

კურსებს წარუძღვება: ნინო დანელია  
სასტუმროს ბიზნესში მენეჯერულ პოზიციაზე მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ტრენერი,

ლექციების მსვლელობისას ჩატარდება ინფო ტურები 5,4 ვარსკვლავიან, საოჯახო და ჰოსტელის ტიპის სასტუმროებში.
კურსის ბოლოს ყველა კურსდამთავრებული წარმოადგენთ პროექტს! 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 1. ტურიზმის გიდის კურსები

 

 • რუსულენოვანი გიდების მომზადება-გადამზადება (კურსი რუსულად)
 • ინგლისურენოვანი გიდების მომზადება-გადამზადება (კურსი ინგლისურად)

კურსის პროგრამა:

 • საქართველოს ისტორიის მიმოხილვა (ყველა ტურისტულად აქტუალური რეგიონის გავლა) და ისტორიული ძეგლების შესწავლა;
 • ქართული ტრადიციების მიმოხილვა;
 • საქართველოს კულტურა, ხელოვნება;
 • ტურის დაგეგმარება;
 •  სხვადასხვა ტურის შესწავლა:
 • კულტურული ტური;
 • მომლოცველთა ტური;
 • ღვინის ტური;
 • გასტრონომიული ტური;
 • გიდის ზოგადი უნარ-ჩვევები; გიდის ეტიკეტი;
 • ექსკურსიის ჩატარების მეთოდიკა;
 • პრაქტიკული გასვლა ტურში და ადგილზე მუშაობის უნარების განვითარება;

 

ინგლისურენოვანი  კურსის ხანგრძლივობა: 16 ლექცია

ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: 2 ასტრონომიული საათი

კურსის ღირებულება: 250 ლარი - თვეში

 • სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

 • კურსის ხანგრძლივობა:  16 ლექცია - ორი თვე

კვირაში ჩატარდება 2 ლექცია

ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: 2 ასტრონომიული საათი

კურსის ღირებულება: 250 ლარი - თვეში

 • სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

კურსის მსვლელობისას მსმენელებს ჩაუტარდებათ გასვლითი ტურები ორ სხვადასხვა ტურისტულად ყველაზე მოთხოვნდ ადგილას!

ორივე კურსის ბოლოს ჩატარდება შესაბამისი ტესტირება!

კურსის ბოლოს  გაიცემა სერთიფიკატი!

 

კურსებს უძღვებიან: რუსული ენის და ინგლისური ენის კვალიფიციური, მილანის ტურიზმის გიდის ეთიკის სერტიფიკატის მფლობელი სპეციალისტები,  რომელიც ამავდროულად მუშაობენ ტურისტულ გიდებად, გააჩნიათ რამოდენიმე წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გიდად მუშაობის VIP ტურისტებთან.

 1. შემომყვანი ტურ-ოპერატორის მოსამზადებელი სასერთიფიკატო კურსი!

 

 • განკუთვნილია: ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, ვისაც სურვილი აქვს იმუშაოს შემომყვანი ტურიზმის მენეჯერად ან ტურ ოპერატორად, ან შექმნას საკუთარი ტურისტული კომპანია.
  ამ პოზიციაზე სამუშაოდ საჭიროა სასწავლო კურსის გავლა, რომელიც შეუძლია ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს, ვინც დაინტერესებულია ტურიზმით.
  კურსი მოიცავს:
  შეისწავლით ყველა იმ სისტემას, რომელიც საჭიროა შემომყვანი ტურის დასაგეგმად და არამარტო!
  ტურ-პაკეტების დამუშავება
  შემომყვანი ტურ-ოპერატორის პროგრამა:
  ტურ-პაკეტის შექმნა და ფასწარმოება
  ტურისტული სფეროს სპეციფიკა, ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი მიმართულებები
  ტურ-პაკეტების დაჯავშნა/შესყიდვის პრინციპები/მეთოდები
  კორპორატიულ კლიენტებთან ურთიერთობის სპეციფიკა
  ვიდეო გაკვეთილები, დავალებები
  მომხმარებელთან ურთიერთობის სპეციფიკა
  სარეკლამო ბანერების აწყობა
  მუშა ჯგუფების და გვერდების შექმნა
  სააგენტოს ფორმირება
  კორესპონდეციების დამუშავება/წერილების შედგენა
  ელ-ფოსტასთან მუშაობა, რეკლამირება
  სასტუმროს ჯავშნის შესწავლა და გამოსყიდვის სისტემა

კურსი მოიცავს: 12 ლექციას
კურსის ღირებულება ჯგუფში: 300 ლარი

კურსის ღირებუება ინდივიდუალურად: 500 ლარი - 10 ლექცია

                

კურსს წარუძღვება: მარიამ ზაუტაშვილი, რომელიც რომელიც არის ტურისტული კომპანიის სერთიფიცირებული ხელმძღვანელი 6  წლიანი გამოცდილებით. პროფესიით უცხოენების სპეციალისტი.

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 1. გამყვანი ტურიზმის პრაქტიკული კურსი

კურსი გათვალისწინებულია იმ პირებისთვის, ვისაც სურს იმუშაოს ტურისტულ სააგენოტებში ტურ-ოპერატორად ან მენეჯერად, ან შექმნას საკუთარი ტურისტული კომპანია, რომელიც ორიენტირებული იქნება გამყვან ტურებზე.

პროგრამა მოიცავს:

1. ტურიზმის ისტორიის მცირე მიმოხილვა, ტურიზმის სახეობები, მათი საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები. ( საკურორტო ტურიზმი, სამედიცინო ტურიზმი ,სასწავლო ტურიზმი და ა. შ. )
2. ტურიზმის როლი ქართულ ეკონომიკაში , პრობლემები რომლებსაც ტურ- ოპერატორად მუშაობისას ვაწყდებით , სირთულეები და საყურადღებო საკითხები.
3. გამყვანი ტურიზმი , მისი შემადგენელი ძირითადი ერთეულები : ავიაბილეთი,განთავსება , დაზღვევა, ტრანსფერი და დამატებითი მომსახურებები იგივე VIP სერვისები. ინვოისი : მისი ფორმა და შინაარსი . ანგარიშსწორების ფორმები.
4. განთავსების ობიექტების ტიპები , ნომრების კატეგორიები , CHECK INN, CHECK OUT, EARLY CHECK INN, LATE CHECK OUT .
5. საქართველოს ბაზარზე არსებული განთავსების ობიექტების დასაჯავშნი ყველა ხელმისაწვდომი სისტემა. ზოგადი მიმოხილვა იმისა სად რა შეგვიძლია დავჯავშნოთ.
კომუნიკაციის როლი გამყვან ტურიზმში : როგორ შევარჩიოთ მომხმარებლისთვის საინტერესო განთავსების ობიექტი, რა უნდა გავითვალისწინოთ მისი მოძიებისას და რა ინფორმაცია დაგვჭირდება მომხმარებლისგან.
6. პრაქტიკული ნაწილი : როგორ ვიმუშაოთ განთავსების ობიექტების დაჯავშნის სისტემებთან : NOVATOUR ; PEGAS TOURISTICS
7. პრაქტიკული ნაწილი : Ratehawk ; CTH
8. ავიაბილეთები, მათი სახეობები და ჯავშნის სისტემები - იატა , ამადეუსი, პეგასუსი, ვიზ ეარი , ონლაინ ჯავშნის სისტემები
9. პრაქტიკული ნაწილი : ავიაბილეთის დაჯავშნა WIZZ AIR , გამოსყიდვა, ბილეთის გაუქმება , საბარგო პოლიტიკა .
10. დაზღვევა: საქართველოს ბაზარზე არსებული სადაზღვეო კომპანიების მიერ შემოთავაზებული სადაზღვეო პაკეტები გამყვანი ტურიზმისათვის : ჯიპიაი, იმედი ელ , თიბისი დაზღვევა და ა. შ. ( პრაქტიკული ნაწილი: დაზღვევის გამოწერა )
11. ცალკეული ელემენტებით ტურის აკინძვა , ღირებულების დათვლა და რეალიზაცია. (პრაქტიკულ ნაწილთან ერთად) შექმნილი პროდუქტის რეკლამირება : რა გზით მივაწოდოთ პროდუქტი მომხმარებელს , რას მივაქციოთ ყურადღება და როგორ გავაკეთოთ სარეკლამო პოსტი. ( დავალება შემაჯამებელი ლექციისათვის )
12. შემაჯამებელი ლექცია : ჩემ მიერ დავალებული ტურების სათითაოდ განხილვა. პრობლემების გაანალიზება , ახსნა, შეჯამება .
კურსის ბოლოს ჩატარდება შემაჯამებელი ტესტირება და გაიცემა სერტიფიკატი!

კურსი მოიცავს: 12 ლექციას

კვირასი ჩატარდება 3 ლექცია
კურსის ღირებულება ჯგუფში: 300 ლარი

კურსის ღირებუება ინდივიდუალურად: 500 ლარი - 10 ლექცია

ლექციებს უძღვება პრაქტიკოსი, მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ტურიზმის მენეჯერი, ტრენერი: თეონა ტყეშელაშვილი!

მის: წერეთლის 87ზ, დიდუბე პლაზას მოპირდაპირედ სკვერთან.

ტელ:+995 551196110; +995 593618212;
ელფოსტა: ninovipicg@gmail.com
Facebook: https://web.facebook.com/pages/VIPIntellectGroup
ვებ-გვერდიhttp://www.vipintellect.ge/

 

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები