IT სისტემა და ქსელის ადმინისტრირება/WEB პროგრამირება და დეველოპმენტი
თბილისი
13 იან - 12 თებ
პრიოსტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: +995 551196110

,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ  

IT სისტემა და ქსელის ადმინისტრირება , WEB პროგრამირება და დეველოპმენტი; 

შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენი გუნდის 21 წლიან გამოცდილებას! 

გაითვალისწინეთ: ტრენერები არიან სრულად ვაქცინირებულები! 

სისტემური და ქსელური ადმინისტირირება-პირველი საფეხური 

კურსი განკუთვნილია: მათთვის, ვისაც სურს განათლება მიიღოს ქსელური და სისტემური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. 

 • კომპიუტერები, კომპონენტები, ცალკეული დეტალები, ბიოსი და მისი ფუნქციები 

 • ოპერაციული სისტემები (XP/WIN7/8.1/10 LINUX) მათი ინსტალაცია, ვირტუალური მანქანების გამართვა, პროგრამული უზრუნველყოფა 

 • ოპერაციული სისტემების მიმოხილვა: Users & Group, IP დამისამართება, ინფორმაციის და მოწყობილობების ქსელში გაზიარება და მათზე უფლებების მინიჭება ... 

 •  ვინჩესტერების დაყოფა, ბექაფ სისტემები, ინფორმაციის ბექაფირება (სისტემის & უტილიტის გამოყენებით), დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა 

 •  კლონირება 

 •  ქსელი, ქსელური ტოპოლოგიები, ქსელური მოწყობილობები & მათი მუშაობის პრინციპები, osi & tcp/ip მოდელები 

 •  IP მისამართები და მათი კლასიფიკაცია IP საბნეტიზაცია. 

 •  სერვერები მათი ტიპები, გამართვა (ინსტალაცია) WINDOWS SERVER -ის ბაზაზე 

 •  WINDOWS SERVER AD (დომეინ კონტროლერი) DHCP, DNS 

 •  File server, USER & GROUPS, ქსელში გაზიარებულ ფაილებზე ნებართვების და შეზღუდვების მინიჭება 

 •  როუტერების და ვაერლესის კონფიგურაცია კურსდამთავრებული შეძლებს: ა) გამართოს პერსონალური კომპიუტერი (ოპერაციული სისტემით, და სასურველი პროგრამებით) ბ) მოაწყოს მცირე და სასშუალო ქსელები სხვადასხვა ქსელური აპარატურის გამოყენებით გ) ჩართოს და მწყობრში მოიყვანოს ქსელში არსებული აპარატურა (პრინტერები, სკანერები, ...) დ)დაგეგმაროს და გამართოს სხვადასხვა სახის სერვერები ( AD, DHCP, print server, file server, firwall,....) საჭიროების შეთხვევაში ე) მონიტორინგის გაწევას 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 
ა) გამართოს პერსონალური კომპიუტერი (ოპერაციული სისტემით, და სასურველი პროგრამებით) ბ) მოაწყოს მცირე და სასშუალო ქსელები სხვადასხვა ქსელური აპარატურის გამოყენებით გ) ჩართოს და მწყობრში მოიყვანოს ქსელში არსებული აპარატურა (პრინტერები, სკანერები, ...) დ)დაგეგმაროს და გამართოს სხვადასხვა სახის სერვერები ( AD, DHCP, print server, file server, firwall,....) საჭიროების შეთხვევაში ე) მონიტორინგის გაწევას 

კურსის ხანგრძლივობაა: 12 ლექცია 2 საათიანი ლექცია 
სწავლის ღირებულება: 450 ლარი - არანაკლებ 4- მსმენელი ჯგუფში 
სწავლის ღირებულება: 550 ლარი - 2-3 მსმენელი ჯგუფში 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: 

vipintellect.ge/ge/register

 

მეორე დონე ადმინისტრირებაში  

Windows Server 

 • ვირტუალური სერვერის შექმნა (ESXi) და მისი მიმოხილვა 

 • Windows server Active Direqtory (AD) 

 • Administration users, group, computers 

 • AD ბექაფ სერვერის შექმნა 

 • Group policy in windows server 

 • Creating a DHCP infrastructure 

 • File servers (managing File security) 

 • Backup and recovery 

 • Configuring IP routing Network 

 • ქსელის დაგეგმვა (ქსელური მოწყობილობები) მონტაჟი 

 • როუტერების კონფიგურაცია (ინტერფეისების IP დამისამართება &DHCP-ს კონფიგი) 

 • სტატიკური და Default როუტის კონფიგურაცია 

 • ქსელური პროტოკოლები 

 • სვიჩების კონფიგურაცია (VLAN, Trunks, Vtp) 

 • Inter VLAN Routing 

 • Standard Access Lists – ACL ლექციებიზე პრაქტიკული სამუშაოები მიმდინარეობს CISCO pakettracer- ის და CISCO ROUTER- ების გამოყენებით 

კურსდამთავრებულები შეძლებენ: გამართონ მცირე და საშვალო დონის ქსელები, დააკონფიგურირონ ქსელისთვის განკუთნილი მოწყობილობები (როუტერები,სვიჩები), ქსელი უძრუნველყონ რამოდენიმე ტიპის სერვერის მუშაობით ( AD, DHCP, FILE server) 

პროგრამის ხანგრძლივობა: 12/ 2 საათიანი ლექცია 
სწავლის ღირებულება: 450 ლარი - 4 მსმენელი ჯგუფში 
სწავლის ღირებულება: 550 ლარი - 2-3 მსმენელი ჯგუფში 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: 

vipintellect.ge/ge/register

 

ვებ პროგრამირება  და დეველოპმენტი 

კურსების ჩამონათვალი: 

 
1. Front-End HTML & CSS 
2. PHP/My SQL 
3. JavaScript 
 
კურსის დასახელება: Front-End HTML & CSS: 
კურსი მოიცავს: 

** რა არის ვებ, რა არის ვებ გვერდი, პროგრამირება რას ნიშნავს და რა არის საჭირო ამისთვის (მარტივი ანიმაციებით საიტს გავაკეთებ რო ნახონ რა შეუძლიათ ამ კურსის დასრულებისას უკვე) 
** კოდირების გარემო, რა ხელსაწყოებია საჭირო, და პირველი კოდი, ე.წ. "hello Word", ტექსტთან მუშაობა. 
** ტაგები, მათი ტიპები, რამდენიმე მაგალითი, Heading და Paragraph 
** პირველი მარტივი ჩონჩხის აწყობა 
** DIV, Tablets, სურათები და მათი გამოყენება. 
** ფორმები, ფორმის ელემენტები, ფორმის ახალი თაგები ლისტები და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მაგალითებში. 
** ლინკები, ლინკების ატრიბუტები და თაგების ატრიბუტები და მათი გამოყენება 
** დიზაინი, კასკადური სტილის ფერები ანუ css მისი გამოყენების არეალი 
** ფერი, ფერების ტიპები,  
** ფონტები, მათი დაგენერირება ზომის, ტიპის, ფერის, ფონტის მართვა, მარტივი საიტის აწყობა 
** ელემენტების ტიპები და პოზიციები 
** პრაქტიკული დავალება მოცემული სურათის საიტად აწყობა 
** დაშორებები და ჩარჩოები (margin, padding, border) 
** Css 3-ის ელემენტები, ჩრდილები, ჩარჩები გრადიანტები 
** პრაქტიკული დავალება საიტის აწყობა და ვებ დიზაინისთვის საჭირო ფოტოშოპის გამოყენება 
** საუკეთესო პრაქტიკები და ფოტოშოპის ფაილიდან რეალური საიტის აწყობა 

 
კურსდამთავრებული შეძლებს:  

კურსის წარმატებულად გავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს დამოუკიდებლად ააწყოს საიტი, შეძლოს თვით განვითარება და დასაქმდეს წარმატებულად. 

 ლექციების მსვლელობისას ექნებათ ყოველდღიური დავალებები და ვიდეო მასალა. 
 

კურსის ხანგრძლივობა:2 თვე -კვირაში 2 შეხვედრა 

კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად - თვეში: 550 ლარი 
კურსის ღირებულება წყვილში - თვეში: 400 ლარი 

კურსის ღირებულება  ჯგუფში - თვეში: 250 ლარი 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: 

vipintellect.ge/ge/register 

 

კურსის დასახელება: PHP&MYSQL; 
კურსი მოიცავს:  

** PHP ის მიმოხილვა, სინტაქსი, ლოკალური სერვერის შექმნა; 
** ცვლადები, ცვლადების ტიპები; 
** ოპერატორები (if, else, switch); 
** ციკლები(for, foreach, while); 
** მასივები (Associative, Multidimensional)); 
** ფუნქციები; 
** წინასწარ განსაზღვრული ცვლადები (Superglobals); 
** სესიები და cookie; 
** ფაილებთან მუშაობა; 
** კლასები და ობიექტები (OOP PHP); 
** CMS განხილვა; 
** MVC განხილვა; 
** მონაცემთა ბაზები (MYSQL); 
** ბაზებთან კავშირი; 
** SQL სინტაქსი; 
** ცხრილებთან მუშაობა; 
** ცხრილების გაერთიანება JOIN; 
** მონაცემთა ჩაწერა, შეცვლა, წაშლა; 
** მონაცემთა ძიება; 
** მონაცემებთან ოპერატორების გამოყენება; 
** ბაზების შექმნა საიტისთვის; 
** სხვადასხვა კონტენტის მქონე საიტის შექმნა, რეგისტრაციის შექმნა, მომხმარებლის და ადმინისტრატორის პანელების შექმნა; 
 
კურსდამთავრებულის უპირატესობები: 

კურსის გავლის შედეგად სტუდენტებს შეეძლებათ PHP-ის პროგრამულ კოდთან მუშაობა, არსებული კოდის მოდიფიცირება, დინამიური ვებ გვერდის შექმნა PHP-ის გამოყენებით, საიტის მონაცემთა ბაზებთან ინტერაქცია, საკუთარი კოდის შემოწმება და ხარვეზების აღმოჩენა. 

კურსის ხანგრძლივობა:3 თვე -კვირაში 2 შეხვედრა 

კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად - თვეში: 550 ლარი 
კურსის ღირებულება წყვილში - თვეში: 400 ლარი 

კურსის ღირებულება  ჯგუფში - თვეში: 250 ლარი 

 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: 

vipintellect.ge/ge/register 

 
 
კურსის დასახელება: JavaScript; 

კურსი მოიცავს: 
** ჯავასკრიპტის ზოგადი მიმოხილვა, თანამედროვე ბაზარზე მოთხოვნა, კოდის ბიბლიოთეკათა მიმოხილვა; 
** ჯავასკრიპტის სინტაქსი,  
** ჯავასკრიპტის ფაილის შექმნა,  
** ჯავასკრიპტის საიტზე დამატება,  
** ცვლადები,  
** მონაცემთა ტიპები,  
** მათემატიკური ოპერაციები,  
** ლოგიკური ოპერატორები and, or, if, else,  
** სტრინგები, რიცხვები და მათი მეთოდები,  
** მასივები, ობიექტები და მათი მეთოდები,  
** ჯავასკრიპტის ბიბლიოთეკის - JQuery-ს გაცნობა და მისი გამოყენება,  
** ფუნქციების შექმნა jquery ის გამოყენებით და საუკეთესო პრაქტიკები კოდის გასამარტივებლად 
** DOM თან ურთიერობა დეტალურად ელემენტების მართვა, გადაადგილება, კონტენტის გაცვლა 
** ელემენტების სტილის შეცვლა CSS ის დამატება, წაშლა, ცვლილება. პრაქტიკული დავალებები 
** მემკვიდრეობა, შვილი და მშობელი ელემენტები, საერთო კლასის ელემენტები, `მეზობელი` ელემენტები,  
** DOM-თან, ელემენტებთან დაკავშირება 
** ივენთები (დაჭერა, მაუსის მიტანა, გადატარება, ფოკუსი...) 
 

კურსდამთავრებულის უპირატესობანი:  
კურსის გავლის შედეგად სტუდენტებს შეეძლებათ JavaScript-ის პროგრამულ კოდთან მუშაობა, კოდის მოძიება და არსებული კოდის მოდიფიცირება, დინამიური ვებ გვერდის შექმნა JavaScript-ის გამოყენებით, საკუთარი კოდის შემოწმება და ხარვეზების აღმოჩენა. 
თემატური განხილვა დაფუძნებულია რესერჩის და პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარებაზე.  
 
კურსის ხანგრძლივობა:2 თვე -კვირაში 2 შეხვედრა 

კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად - თვეში: 550 ლარი 
კურსის ღირებულება წყვილში - თვეში: 400 ლარი 

კურსის ღირებულება  ჯგუფში - თვეში: 250 ლარი 

 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: 

vipintellect.ge/ge/register 

 

თითოეულ კურსთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: 

http://vipintellect.ge/ge/computer-programms 

 

ტელ:+995 551196110; +995 593618212; 
ელფოსტა: ninovipicg@gmail.com 
Facebook: https://web.facebook.com/pages/VIPIntellectGroup 
ვებ-გვერდი: http://www.vipintellect.ge/ 

 

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები
ტრენინგ კურსები