ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ფსიქოლოგიის მიმართულებით

თარიღები: 24 ნოემ - 23 დეკ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
ელ. ფოსტა: keti.devdariani@gtuni.edu.ge
სამედიცინო:  ფსიქოლოგია მეცნიერება/განათლება:  უმაღლესი განათლება

შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში 2021  წლის 24 ნოემბერს  ცხადდება ღია კონკურსი პროფესიული ნიშნით ასისტენტ-პროფესორი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე ფსიქოლოგიის მიმართულებით.
2. კონკურსი ცხადდება  ასისტენტ პროფესორის - 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე

მიმართულება - 031 სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები

დეტალური სფერო - 0313 ფსიქოლოგია

სწავლის სფერო - 0313.1.1 ფსიქოლოგია

სასწავლო კურსი - გეშტალტფსიქოთერაპია

 • პროფესიული ნიშნით ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია:
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება შესაბამის დარგში, რაც დაკავშირებულია სფეროში, წამყვან თანამდებობებზე პრაქტიკულ მოღვაწეობასთან (პრაქტიკული მოღვაწეობის შინაარსი შესაძლებელია დაკონკრეტდეს პროგრამის თავისებურებიდან გამომდინარე);
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა.

 

პროფესიული ნიშნით აკადემიური პერსონალის დამატებითი კრიტერიუმები:

 • ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან/და  ინგლისურ ენაზე სალექციო  კურსის განხორციელების დამადასტურებელი ცნობა უსდ-ში.
 • დარგში მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება.
 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა, სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები.
 • პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა. საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:       

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად შესაბამისი აკადემიური თანამდებობისა და მიმართულების მითითებით;
 • კონკურსანტის ანკეტა;
 •  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ორი ფერადი ფოტოსურათი ზომით (3X4)
 • საკონკურსო ვაკანსიისთვის დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი დოკუმენტაცია - კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტები, ინფორმაცია პროფესიული გამოცდილების, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ და ა.შ;
 • დამატებით კრიტერიუმებთან კონკურსანტის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა;
 • სილაბუს(ებ)ი.
 • ,,სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ" შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა".კონკურსის ვადები

 • კონკურსი გამოცხადებულია 2021 წლის  24  ნოემბრიდან.
 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 27 დეკემბრიდან  2022 წლის 10 იანვრის ჩათვლით.
 • კონკურსის პირველი ეტაპი ­ საბუთების გადარჩევა ­ ჩატარდება 2022 წლის 11-12 იანვარს.
 • კონკურსის მეორე ეტაპი ­ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება ­ ჩატარდება 2022 წლის 17-18 იანვარს (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ).
 • კონკურს გავლილ მონაწილეთა სია გამოქვეყნდება 2022 წლის 20 იანვარს.
 • სააპელაციო განაცხადები მიიღება 2022 წლის 24, 25, 26 იანვარი.
 • სააპელაციო განაცხადების განხილვა ჩატარდება 2022 წლის 27 იანვარს.
 • კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2022 წლის 28 იანვარს. უნივერსიტეტის მისამართი: ლოტკინი, სამღერეთის ქ.5

საჭირო დოკუმენტაცია გამოგზავნონ მითითებულ ელ. ფოსტაზე: keti.devdariani@gtuni.edu.ge

სრული ინფორმაცია იხილონ უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე: www.gttu.edu.ge


მსგავსი განცხადებები
Academic Contest in American Studies

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


18 ნოემ - 17 დეკ

Academic Contest in Marketing

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


18 ნოემ - 17 დეკ

University Admission Consultant / უმაღლესი განათლების კონსულტანტი

Travel Door Georgia


16 ნოემ - 15 დეკ

აკადემიური კონკურსი ამერიკისმცოდნეობის მიმართულებით

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


18 ნოემ - 17 დეკ

აკადემიური კონკურსი კერძო სამართლის მიმართულებით

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


01 დეკ - 30 დეკ

აკადემიური კონკურსი კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


01 დეკ - 30 დეკ

აკადემიური კონკურსი მარკეტინგის მიმართულებით

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


18 ნოემ - 17 დეკNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV