EXCEL - Basic, Intermediate and Advancedl; VBA; Ms Office ; Project;

თარიღები: 01 ოქტ - 29 ოქტ
მდებარეობა: თბილისი

სხვა ვებ გვერდზე

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ პროფესიონალური დონის კურსებს Microsoft Excel-ში:

Basic, Intermediate and Advanced Level, VBA; Ms Office ; Microsoft Project Professional;

შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენი გუნდის 21 წლიან გამოცდილებას!

 

ტრენინგების ჩატარება შესაძლებელი იქნება, როგორც დისტანციურად, ასევე ტრენინგ ცენტრში მოსვლით!

გაითვალისწინეთ: ტრენერები არიან სრულად ვაქცინირებულები!

გაითვალისწინეთ! ლექციებს უძღვებიან ექსპერტები რომელთაც აქვთ საერთაშორისო სერტიფიკატები და უკვე 10 წელია ამ საქმიანობას ეწევიან და მომზადებული ყავთ უამრავი კომპანიის კადრები, მათ შორისაა: ,,თიბისი ბანკი“, ,,პაშა ბანკი“, სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომპეტროლ ჯორჯია, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ, შპს ,,ივერმედი", შპს, ღვინის ლაბორატორია", შპს ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია თბილმიკროკრედიტი", პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, შპს ,,კონსაუდიტი", შპს ,,ასპ ჯორჯია", შპს ,,professional legal consalting" და მრავალი სხვ.

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, ვითვალისწინებთ უშუალოდ თქვენს მოთხოვნებს!

 

Basic Level

განკუთვნილია დამწყებთთავის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ექსელთან.

ექსელის მომართვა; დოკუმენტის პარამეტრების მართვა; დოკუმენტის ფორმატირება; მონაცემების ტიპები;

ფორმულები: sum, average, count, max, min, if, if+if, sumif, countif, today, day 360, weekday, conditional  formating

 

კურსის დასრულების შემდგომ:

გექნებათ ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების კარგი ცოდნა.

თავს იგძნობთ უფრო კომფორტულად ექსელის სამუშაო გარემოში და შეძლებთ ცხრილების/გრაფიკების აგებას და კორექტირებას. გეცოდინებათ საბაზისო ფორმულები, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო პროდუქტიული იყოს თქვენი სამუშაო ცხრილები/გრაფიკები რომელთაც თქვენ შექმნით იქნება უფრო ეფექტური და პრეზენტაბელური.

 

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 6 საათს
ღირებულება ინდივიდუალურად: 120 ლარი ერთი მსმენელისთვის
2-3 კაციან ჯგუფში: 100 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4 კაციდან ჯგუფში: 80 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

 

Intermediate Level

განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე იცის საბაზისო დონე და მუშაობს დიდი მონაცემთა ბაზებში.

აღნიშნული კურსი დააინტერესებთ მათ, ვისაც უწევთ ფინანსური, სტატისტიკური ან სხვა საშედეგო ანალიზური ინფორმაციის დამუშავება-მომზადება Excel-ში, კურსის მიმდინარეობისას განვიხილავთ პრაქტიკულ ამოცანებს ფინანანსური ანგარიშგებების,  ფულადი ნაკადების და ხარჯთაღრიცხვის კუთხით, ასევე საწარმოო ბიუჯეტის დაგეგმარებას, ანალიზისა და საკონტროლო ცხრილების მექანიზმებს;

გაითვალისწინეთ, კურსს ძირითადად ეუფლებიან ორგანიზაციების ფინანსური დირექტორები, მათ თანაშემწეები, ფინანსური და ბიზნეს ანალიტიკოსები, მენეჯერები, ბუღალტრები და საწყობის თანამშრომლები. ამიტომ პრაქტიკული ამოცანები ამ ორგანიზაციებში უკვე გადაჭრილი პრობლემების და მიმდინარე პროცესების მათემატიკური მოდელებია;

დიდი მოცულობის სამუშაო გვერდზე მუშაობა

ლოგიკურ ფუნქციებთან მუშაობა (If, Iferror, And, Or, True, False) Logical IF+IF; IF+AND+OR

საძიებო ფორმულები: Vlookup, Hlookup, Lookup, index, indirect, match.

სტატისტიკური ფორმულები: countif, averageif,  countifs, averageifs, count A, count blank

ტექსტური ფორმულები: left, right, mid, find, search, concatenate, rept, replace,  proper, substitute, text;

თარიღის და დროის ფუნქციები: Today, Now, Date, Day, Month , year, Hour,  Minute, edate, eomonth, networkdays weeknum, workday

Name Manager -თან მუშაობა (Name Box, Define Name, Create From Selection) ახალი სახელების შექმნა და მათი რედაქტირება;

Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა

მათემატიკური ფუნქციები: Even, Odd,, Sumif , Sumifs , Subtotal; Sumproduct, Conditional Formulas and Formating

გაფართოებული ფილტრი (Advanced Filter), ინფორმაციული ფუნქციები, ტექსტის დაშლა სვეტებად (Text To Column)

ფორმულის შემოწმება და ხარვეზების პოვნა; სამუშაო წიგნის, სამუშაო გვერდის და არეალის დაცვა

Table Format, Pivot table, Pivot chart , ფინანსური ფუნქციები: FV, pv ,pmt, ppmt,  nper;

 

კურსის დასრულების შემდგომ:

შეძლებთ სწრაფად დაამუშაოთ დიდი მონაცემთა ბაზები და განახორციელოთ მათზე მოქმედებები;

შეძლეთ ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;

ფორმულების და ფორმატირებების ცოდნა საშუალებას მოგცემთ აკონტროლოთ ვადები პროდუქციაზე, ასევე დებიტორთა თუ საკუთარი დავალიანებების გრაფიკი.

შეძლებთ მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას

ფორმატინგის  შეამცირებთ დიდ მონაცემებთან მუშაობისას ადამიანის მექანიკური შეცდომების მოხდენის ალბათობას

შეძლებთ რთულ ფორმულებთან მუშაობას და თავად ჩაწერილი ფორმულის ანალიზს  Error-ის შემთხვევებში; და ა.შ.

 

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექცია

ღირებულება ინდივიდუალურად - 220 ლარი ერთი მსმენელისთვის;
 2-3 კაციან ჯგუფში: 190 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

 ჯგუფში 4 კაციდან: 170 ლარი;

 

Advanced Level

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც კარგად ფლობს წინა დონეებს და სურს გაეცნოს ექსელის უფრო რთულ და საინტესო ფუნქციებს და შესაძლებლობებს და იყოს მეტად პროგრესული მონაცემთა ანალიზში.

ლოგიკური ფუნქციები & Name Manager; საძიებო ფორმულები;

List Management (Advanced); data Validation: კრტერიის დადგენა ტესქტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად; უჯრაში სიის შექმნა; Database functions: Statistic functions: PivotTablec & PivotCharts;

Analytic Options; Text Functions (advanced); ფინანსური ფუნქციები; Protect and sharing;

Macros; Macros-ის შექმნა; Macro Recorder-ის გამოყენება; მაკროსის რედაქტირება;

 

კურსის გავლის შემდგომ: გექნებათ აბსოლუტურად სრული წარმოდგენა და ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე. შეძლებთ გამოიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც ექსელი გაძლევთ თავისი ფორმულებით და ფუნქციებით, ასევე მონაცემთა ბაზების/ცხრილების მანიპულაციას Pivot Tables დახმარებით და Advanced ანალიზის ჩატარებას.  შეძლებთ მაკროსების ჩაწერას რეკორდერის დახმარებით, რაც დაზოგავს თქვენს ყოველდღიურ რუტინაზე დასახარჯ დროს .

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 10 საათს

ღირებულება  ჯგუფში: 350 ლარი  - ერთი მსმენელისთვის

ინდივიდუალურად: 500 ლარი

 

VBA-Visual Basic For Application

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის:

ვინც ფლობს ექსელს მაღალ დონეზე და საერთოდ არ გააჩნია პროგრამირების ცოდნა ან აქვს ექსელში მაკროსებთან მუშაობის გარკვეული გამოცდილება.
კურსი აგებულია Microsoft ის ოფიციალური ტრეინინგ პროგრამის საფუძველზე და საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ VBA-ის პროგრამირების ენა ნულიდან.

პროგრამის დაუფლების შემდეგ:

 •  გექნებათ კოდის ჩაწერის და რედაქტირების საფუძვლიანი ცოდნა;
 •  ფორმებით თქვენ შეძლებთ საკუთარი პროგრამების, ფუნქციების და ფორმების შექმნას; რეპორტინგის ავტომატიზაციას;
 •  საოფისე პროგრამებთან ერთად მუშაობას;
 •  ასევე სხვა ექსელის მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გამოყენებას.

კურსის განმავლობაში თქვენ გადმოგეცემათ მზა კოდების ნიმუშები, ასევე დავალებების სახით თავად შექმნით ტრენერის დახმარებით თქვენთვის სასურველ პროდუქტებს.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 12 საათნახევრიან ლექციას.

 

კურსის ღირებულება ჯგუფში : 480 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

კურსი ღირებულება წყვილში: 350 ლარი ერთი მსმენელისთვის

 

Ms Office - საოფისე პროგრამები (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

გაითვალისწინეთ: პროგრამებს უძღვებიან სერტიფიცირებული ტრენერები!

ოპერაციული სისტემის მოხმარებას, მისი ძირითადი პროგრამებით მუშაობას, ოპერაციული სისტემის ყველა ბრძანების გამოყენებას. ინფორმაციის ტიპების გარჩევას და მათ მარტივ ძებნას, როგორც კომპიუტერში ასევე ინტერნეტში. დამხმარე პროგრამების გამოყენებას ანტივირუსი, Adobe Reader, WinRar, Nero. ინფორმაციის გადასატან საშუალებებთან მუშაობას (მეხსიერების ბარათთან, ლაზერულ დისკთან), კომპიუტერის სხვადასხვა მომხმარებლის შექმნას და მათ დაცვას.

სწავლის ხანგრძლივობა 15 საათი
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ჯგუფში - 170 ლარი
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის 2-3 კაციან ჯგუფში - 190 ლარი
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ინდივიდუალურად- 220 ლარი

 

Microsoft Project Professional - პროექტების მართვა:

 •  მოდული 1. პროექტების მართვის საწყისები, MS Project-ის ინტერფეისი
 •  მოდული 2. დაგეგმვა. პროექტის თვისებების ინიციალიზაცია, დავალებათა იერარქიული სტრუქტურის შექმნა
 •  მოდული 3. სამუშაო დროის მენეჯმენტი
 •  მოდული 4. დაგეგმვა. კრიტიკული გზის მეთოდი
 •  მოდული 5. დაგეგმვა, სხვა თვისებები
 •  მოდული 6. პროექტის რესურსების დაგეგმვა
 •  მოდული 7. პროექტის ოპტიმიზაცია
 •  მოდული 8. პროექტის მიმდინარეობის შემოწმება.
 •  მოდული 9. პარამეტრების შერჩევა, ვიზუალური თვისებები
 •  მოდული 10. სპეციალური პარამეტრები
 •  მოდული 11. მულტიპროექტი

ჯგუფში 10 საათი: 250 ლარი ერთი მსმენელისთვის
ინდივიდუალურად - 8 საათი: 450 ლარი

ორ კაციანი ჯგუფი: 10 საათი - ღირებულება: 300 ლარი

ჯგუფში : 10 საათი  - 250 ლარი

 

მის: წერეთლის 87ზ, დიდუბე პლაზას მოპირდაპირედ სკვერთან.

(მეტრო გოცირიძედან - წერეთლზე გადასასვლელ ხიდთან)

ტელ:551196110; 593618212;
Facebook: https://web.facebook.com/pages/VIPIntellectGroup
ვებ-გვერდიhttp://www.vipintellect.ge/

 

სხვა ვებ გვერდზე
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV