ინგლისური სასაუბრო, TOEFL; IELTS , ბიზნეს, იურიდიული, სამედიცინო და სასტუმროს პერსონალისთვის!

თარიღები: 31 აგვ - 29 სექ
მდებარეობა: თბილისი

სხვა ვებ გვერდზე

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ  ინგლისური სასაუბრო, ბიზნეს, სამედიცინო, TOEFL; IELTS და სასტუმროს პერსონალისთვის!

შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენი გუნდის 21 წლიან გამოცდილებას!

 

გთავაზობთ აგრეთვე კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას თქვენი კადრებისთვის!

კომპანიის წარმომადგენლებს ვამზადებთ როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე 5 და მეტი მსმენელის შემთხევვაში პედაგოგი გეწვევათ ადგილზე.

ჩვენი ტრენერები არიან გამოცდილი, სერთიფიცირებული სპეციალისტები!

ლექციები მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.

 

1. GENERAL ENGLISH

FIVE LEVELS - ხუთი საფეხური
• Elementary
• Pre- Intermediate
• Intermediate
• Upper-intermediate
• Advanced

სახელმძღანელოებიNew English File, Cutting Edge, Headway, Speak Out, English Vocabulary in Use, Grammar practice (Elian Walker Steve Ellsworth), Intermediate Grammar Practice  (Michael Vince)

 Additional resources- CNN books (four volumes-ოთხტომეული), Penguin readers (for all levels-ყველა დონეზე).

 Communicational English – სასაუბრო ინგლისური:

  • საგაზეთო სტატიების გარჩევა: HL Herald Tribune Economics, topics for discussion - სხვადასხვა სასაუბრო თემები.
  • ELS (English as a Second Language) Reading: თემატური ლექსიკონის წარმოება, პირდაპირი მეთოდით (Direct Method) სწავლება, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლას მხოლოდ ინგლისურად საუბრით (გაკვეთილის მსვლელობისას არ უნდა ითქვას არც ერთი სიტყვა მშობლიურ ენაზე).

 Essay writing - აკადემიური წერა (ესეები):

  • TOEFL ESSAYS
  • Stephen Bailey - Academic Writing a Handbook for International Students: 1. Basic Method, 2. the Writing Process.

კურსის შინაარსი

თითქმის ყველა ჟანრის აკადემიური ნაშრომი არგუმენტირებას მოითხოვს, ვინაიდან ნებისმიერი ნაწარმოების მიზანია მკითხველის დარწმუნება, რომ რასაც ავტორი ამბობს, საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს კი მოითხოვს სათანადო სტრატეგიების შემუშავებას, რათა ავტორმა ეფექტურად გადმოსცეს თავისი მოსაზრებები და გაითვალისწინოს მკითხველის შეხედულებები და მოლოდინები. არგუმენტირების უნარი ეხმარება ადამიანს იდეების განვითარებასა და ორგანიზებაში, შეხედულებების დამაჯერებლობის შეფასებაში, ლოგიკური თანმიმდევრულობის დაცვასა და სათქმელის ნათლად და ეფექტურად წარმოდგენაში - ყველა ეს უნარი ძალიან ღირებულია აკადემიური წერის ნებისმიერი ჟანრისათვის.

სწავლის ხანგრძლივობა თვეში – 12ლექცია 1 სთ 30 წთ  - კვირაში 3–ჯერ

ღირებულება თვეში: მცირერიცხოვან  (3-5 კაცი) ჯგუფებში

130 ლარი - Elementary

140 ლარი - Pre-Intermediate

150  ლარი - Intermediate

160  ლარი - Upper-Intermediate
170  ლარი - Advanced

ინდივიდუალურად: ღირებულება 180 ლარი თვეში, კვირაში 2-ჯერ - თვეში -8-1სთ–იანი ლექცია

ინდივიდუალურად: ღირებულება 250 ლარი თვეში, კვირაში 3-ჯერ - თვეში -12-1სთ–იანი ლექცია

სასწავლო მასალებად გამოიყენება, როგორც სკოლის სახელმძღვანელოები, ასევე დონეების მიხედვით თანამედროვე საერთაშორსიო დონის საკომუნიკაციო წიგნები, მოსმენები და სავარჯიშოები.

ჩვენი სერტიფიკატის მისაღებად აუცილებელი პირობაა დონის დასრულება და ორი გამოცდის ჩაბარება (mid term and final exam).

 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

2. VIP INTELLECT GROUP გთავაზობთ საერთაშორისო ინგლისური ენის გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებს!

TOEFL IBT/TOEFL CBT - (Test of English as a Foreign Language) - ამერიკული უნივერსიტეტებისათვის

IELTS - (International English Language Testing System) ევროპული უნივერსიტეტებისთვის

FCA - (CAMBRIDGE First certificate of English) - სამაგისტრო გამოცდებისთვის

TOEFL IBT/TOEFL CBT და IELTS და  FCA  ინგლისური ენის სასერტიფიკატო გამოცდებია, რომლების ტარდება კონკრეტული უნარ-ჩვევების შესამოწმებლად:

საუბარი - Speaking

მოსმენა - Listening

წაკითხულის გააზრება- Reading

წერა - Writing

პროგრამაზე სწავლის დასაწყებად აუცილებელია: სასაუბრო ინგლისურის მინიმუმ B/-B2 დონეზე ფლობა.

პროგრამის რეკომენდირებული ხანგრძლივობა 3 თვე (დამოკიდებულია მსმენელის მიერ ინგლისური ენის ცოდნის დონეზე).

კვირაში ჩატარდება: ორი შეხვედრა

გაკვეთილის ხანგძლივობა: არანაკლებ 1:30;

კურსის ღირებულება თვეში:

2-3 კაციან  ჯგუფებში – 200 ლარი;

ინდივიდუალურად - 320 ლარი;

კუსებს უძღვება: მრავალწლიანი გამოცდილების  მქონე CELTA- სერთიფიცირებული, ლონდონის უნიერსიტეტის კურსდამთავრებული საერთაშორისო დონის ტრენერი - ვიკა ნადირაძე;

 

3. Business English - ბიზნეს ინგლისური:

ინგლისურის შემსწავლელთა რიცხვი სწრაფად იზრდება და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბევრს აქვს სურვილი გააფართოვოს თავისი ბიზნესი და დაამყაროს უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობა .

ამ მიზნით VIP Intellect Group გთავაზობთ ბიზნეს ინგლისურის კურსს, რათა შესძლოთ ურთიერთობა დღესდღეობით არსებულ მრავალ საერთაშორისო კომპანიებთან.

 

** New market leader - 5 დონე
** Elementary
** Pre-intermediate
** Intermediate
** Upper -intermediate
** Advanced

 

სწავლის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია თვეში კვირაში სამჯერ.

თვეში 12 ლექცია ინდივიდუალურად:

A1, A2, B1-300 ლარი

B2, C1 - 360 ლარი

თვეში 8 ლექცია - ჯგუფში -150 ლარი


სწავლის საფასური: ინდივიდუალურად 300 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

სწავლის საფასური მცირერიცხოვან ჯგუფებში კვირაში 3-ჯერ:

 

Elementary - 160 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Pre-intermediate - 170 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Intermediate - 180 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Upper - intermediate - 190 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Advanced - 200 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

 

თვეში 8 ლექცია ინდივიდუალურად:

A1, A2, B1-200 ლარი

B2, C1 - 240 ლარი

თვეში 8 ლექცია - ჯგუფში -150 ლარი

 

კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შესძლებთ ბიზნესთან დაკავშირებული მასალების წაკითხვას და პასუხის გაცემას ან ბიზნეს-პარტნიორთან ურთიერთობას, მოლაპარაკებას, შეთანხმებას; საქმიანი ბიზნეს მიმოწერის წარმოებას, ნახევრად ფორმალური მეილების (semi-formal business style) წერას. კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

exam).

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

4. სამედიცინო ინგლისურის კურსი

VIP Intellect Group გთავაზობთ სამედიცინო ინგლისურის მოსამზადებელ კურსს.

კურსი განკუთვნილია :

ექიმებისთვის, სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ექთნებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ intermediate (B2) დონე ინგლისურ ენაში. იმ შემთხვევაში, თუ პიროვნება არ ფლობს ინგლისური ენის ზემოთ ხსენებულ დონეს, ვთავაზობთ კომბინირებულ მეთოდს, რომელიც ითვალისწინებს სამედიცინო და სასაუბრო ინგლისურის პარალელურ რეჟიმში შესწავლას. ამ შემთხვევაში სწავლების ხანგრძლივობა, რა საკვირველია, იზრდება.

კურსი ითვალისწინებს  შემდეგი თემების შესწავლას:

  • ისტორიის შევსება
  • პაციენტის მიღება-გასინჯვა
  • გამოკვლევები
  • დიაგნოზის დასმა
  • მკურნალობა

კურსის ხანგრძლივობა:

8 გაკვეთილის ღირებულება:

ინდივიდუალურად - 200 ლარი

2-3 კაციან  ჯგუფებში - 150 ლარი

 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

მის: წერეთლის 87ზ, დიდუბე პლაზას მოპირდაპირედ სკვერთან.

(მეტრო გოცირიძედან - წერეთლზე გადასასვლელ ხიდთან)

ტელ: +995 551196110; +995 593618212;
ელფოსტა: ninovipicg@gmail.com
Facebook: https://web.facebook.com/pages/VIPIntellectGroup
ვებ-გვერდიhttp://www.vipintellect.ge/

სხვა ვებ გვერდზე


მსგავსი განცხადებები
1C ადმინისტრირების შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

OneSoft Training Centre


25 აგვ - 23 სექ

1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

OneSoft Training Centre


25 აგვ - 23 სექ

Basic, Intermediate and Advanced Level, VBA, ბიზნეს მოდელირება და მონაცემთა ანალიზი ექსელში;

VIP Intellect Group


31 აგვ - 29 სექ

CCNA Routing & Switching Essentials

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია


27 აგვ - 25 სექ

CISCO CCNAv7-ს კურსი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია


27 აგვ - 25 სექ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


31 აგვ - 29 სექ

IT ინჟინერია/ კომპიუტერული სისტემები და ქსელების კურსი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია


27 აგვ - 25 სექNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV