ლოგისტიკისა და შესყიდვების მართვის კურსი

თარიღები: 10 ივნ - 09 ივლ
მდებარეობა: თბილისი

სხვა ვებ გვერდზე

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

VIP INTELLECT GROUP -ი  გთავაზობთ ტრეინინგებს 

ლოგისტიკა და შესყიდვების მართვა!

შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენი გუნდის 21 წლიან გამოცდილებას!

ტრენინგების ჩატარება შესაძლებელია როგორც დისტანციურად, ასევე ტრენინგ ცენტრში!

ტრენინგი:  ლოგისტიკა და შესყიდვების მართვა - 16 საათი

ტრენინგი:  ლოგისტიკა - 10 საათი

ტრენინგი:  შესყიდვების მართვა - 8 საათი

მსურველს შეუძლია შეისწავლოს, როგორც სრული კურსი ასევე, მხოლოდ მისთვის საჭირო ტრენინგი გაიაროს .

თითოეული კურსის ბოლოს ჩატარდება ტესტირება!

კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატი!


1. ლოგისტიკა და შესყიდვების მართვა

კურსი მსმენელს საშუალებას აძლევს მიიღოს და გაიღრმავოს ცოდნა ლოგისტიკის და შესყიდვების მიმართულებით, რათა წარმატებით შეძლონ აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობა. კურსის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი მსმენელს აძლევს საშუალებას კრეატიულად და ინოვაციურად მიუდგეს ამ სფეროში არსებულ სხვადასხვა პრობლემებს და მონახოს მათი ეფექტურად გადაჭრის გზები.
კურსდამთავრებული შეისწავლის შემდეგ საკითხებს:

 •  Sales Forecasting-გაყიდვების პროგნოზირება
 •  Procurment-შესყიდვების მართვა
 •  Expedition-ტრანსპორტირების მართვა
 • Warehouse Management -საწყობის მართვა
 •  Delivery-მიწოდება

 

კურსის მნიშვნელობა:
კურსი მიზნად ისახავს კომპანიებში ლოგისტიკის და შესყიდვების მნიშვნელობის დადგენას, ფუნქციონალურ და სტრუქტურულ ანალიზს, პასუხისმგებლობის დაზუსტებას და კომპეტენციების სრულყოფილ გადანაწილებას.
 

პროგრამა მოიცავს:

 •  შესავალი ლოგისტიკაში, ლოგისტიკის მნიშვნელობა, მიზნები და მათ შორის არსებული კონფლიქტები;
 •  შესყიდვების ბაზრის კვლევა, რისკების ანალიზი, მომწოდებლების მოძიება, მათთან მოლაპარაკების წარმოება და შერჩევა, შესყიდვების სტატეგიები;
 •  მარაგების როლი სავაჭრო და ინდუსტრულ კომპანიებში და მისი მართვა;
 •  მოთხოვნის მოდელირება და გაყიდვების პროგნოზირება;
 •  ტრანსპორტის სახეობების ანალიზი და კომპბინირებული ტრანსპორტი;
 •  ინკოტერმსი და მისი გამოყენება საერთაშორისო გადაზიდვებში;
 •  საბაჟო პროცედურები და დაზღვევა;
 •  ლოგისტიკური ცენტრები და სასაწყობო მეურნეობა;
 •  დისტრიბუციის ლოგისტიკა, მარშრუტების დაგეგმვა და ოპტიმიზაცია;
 •  ქეისების განხილვა ქართული და უცხოური კომპანიების მაგალითზე;

ლექციების მიმდინარეობისას დიდი ნაწილი ეთმობა პრაქტიკული მაგალითებს, ლოგისტიკის და შესყიდვების მსოფლიოში არსებულ უახლესი ტენდენციებს მიმოხილვას და სხვადასხვა ამოცანებს;
კურსდამთავრებული შეძლებს:
აღნიშნული კურსის გავლის შემდეგ სპეციალისტი შეძლებს მართოს პროცესები: შესყიდვების, დისტრიბუციის, საწყობის/მარაგების მართვას, ტრანსპორტირებას, მოთხოვნის პროგნოზირებას, ხარჯების მინიმიზაციას და სხვა. ლოგისტიკის და შესყიდვების სპეციალისტებს შეუძლიათ წარმატებით იმუშაონ, როგორც სახელმწიფო და სამხედრო სტრუქტურებში, ასევე საბანკო, საწარმო, სადისტრიბუციო, სატრანსპორტო და სხვა ტიპის კერძო კომპანიებში.
კურსი მოიცავს: 16 საათს
კურსის ღირებულებაჯგუფში ერთი მონაწილისთვის - 480 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

2. ლოგისტიკა

ლოგისტიკის კურსი მიზნად ისახავს, მსმენელმა მიიღოს და გაიღრმაოს ცოდნა ტრანსპორტის და სასაწყობო ოპერაციების მიმართულებით, რათა წარმატებით შეძლონ აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობა. კურსის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი მსმენელს აძლევს საშუალებას კრეატიულად და ინოვაციურად მიუდგეს ამ სფეროში არსებულ სხვადასხვა პრობლემებს და მონახოს მათი ეფექტურად გადაჭრის გზები.
კურსდამთავრებული შეისწავლის შემდეგ საკითხებს:
ტრანსპორტირების მართვა
საწყობის მართვა
მიწოდება
ლოგისტიკის პროგრამა მოიცავს:

 •  შესავალი ლოგისტიკაში, ლოგისტიკის მნიშვნელობა, მიზნები და
 •  მათ შორის არსებული კონფლიქტები;
 •  ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობები ანალიზი;
 •  სატრანსპორტო საშუალებები და კომბინირებული ტრანსპორტი;
 •  ტრანსპორტის დოკუმენტაცია;
 •  გადამზიდავის შერჩევა;
 •  ინკოტერმსი 2020 და დაზღვევა;
 •  ტრანსპორტირების გეგმის შემუშავება;
 •  შიდა ტრანსპორტის სახეობები;
 • ლოგისტიკური ცენტრები და სასაწყობო მეურნეობა;
 • საწყობის ცალკეული სახეობების შესწავლა და ოპტიმალური დაგეგმვა;
 • დისტრიბუციის ფუნქცია და სახეები;
 •  სადისტრიბუციო მარშრუტების ოპტიმიზაცია;
 •  შეფუთვის სახეები;
 •  საავტომობილო პარკის მართვა;

კურსი მოიცავს: 10 საათს
სწავლის ღირებულება: 300 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

შესყიდვების მართვა
კურსის მსმენელები მიიღებენ და გაიღმავებენ ცოდნას შესყიდვების მართვის და ასევე გაყიდვების პროგნოზირების (forecasting) მიმართულებით, რათა წარმატებით შეძლონ აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობა. კურსის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი მსმენელს აძლევს საშუალებას კრეატიულად და ინოვაციურად მიუდგეს ამ სფეროში არსებულ სხვადასხვა პრობლემებს და მონახოს მათი ეფექტურად გადაჭრის გზები.
შესყიდვების მართვის კურსი განკუთვნილია შესყიდვების და კატეგორიის მენეჯერების, ასევე ამ სფეროთი დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის.
შესყიდვების მართვის პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 •  შესავალი შესყიდვებში და მისი მნიშვნელობა კომპანიებისათვის;
 •  შესყიდვების ბაზრის ანალიზი;
 •  მომწოდებლების შეფასება და შერჩევა;
 •  შესყიდვების სტატეგიები;
 •  მოთხოვნის (გაყიდვების) პროგნოზირება;
 • მარაგების მართვა და აღრიცხვის მეთოდები;
 • მოწოდების პირობები და ინკოტერმსი 2020;
 •  შესყიდვის კონტრაქტები;
 •  მოლაპარაკება შესყიდვების დროს;
 •  ქეისების განხილვა;

კურსი მოიცავს: 8 საათს
სწავლის ღირებულება: 350 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

მისწერეთლის 87ზ, დიდუბე პლაზას მოპირდაპირედ სკვერთან.

ტელ: 551196110; 593618212;

ელფოსტაninovipicg@gmail.com

სხვა ვებ გვერდზე
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV