სასტუმროს მართვის, ტურ-ოპერატორის და გიდის კურსები

თარიღები: 10 ივნ - 09 ივლ
მდებარეობა: თბილისი

სხვა ვებ გვერდზე

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

,,VIP Intellect Group“ გთავაზობთ 

,,სასტუმროს მართვისა, ადმინისტრირების, ტურ ოპერატორის და ტურიზმის გიდის კურსებს.

ლექციები ჩატარდება, როგორც ოფისში, ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილებისთვის ყველა რეგულაციის დაცვის მიხედვით, ასევე დისტანციურად!

შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენი გუნდის 21 წლიან გამოცდილებას!

 1. სასტუმროს ადმინისტრატორის მოსამზადებელი სასერტიფიკატო კურსი !
   
  კურსი განკუთვნილია: მათთვის, ვისაც სურს სასტუმროში ადმინისტრატორის პოზიციაზე დასაქმება.
  დასაქმების რეალური შესაძლებლობა! 

 გაითვალისწინეთ, წლებია ვთანამშრომლოთ სხვადასხვა ტიპის სასტუმროსთან, როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში. არსებული სასტუმროები სისტემატურად გვაწვდიან ვაკანსიებს და ითხოვენ ჩვენგან კვალიფიციურ კადრებს.

 

კურსის თემატიკა:

 1. განთავსების ობიექტის ტიპები და ოთახების კატეგორიები
 2. დიდი, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროს ორგანიზაციული სტრუქტურა და უფლება-მოვალეობები
 3. მიღება-განთავსების (რეცეფციის, ადმინისტრაციის )სამსახურის ურთიერთ თანამშრომლობა სასტუმროს სხვა დეპარტამენტებთან
 4. მიღება განთავსების დეპარტამენტის თანამშრომლები და მათი ფუნქცია მოვალეობები
 5. ადმინისტრატორის (რეცეფციონისტის) სამუშაო აღწერილობა, პროფესიული უნარჩვევები; სამუშაო ბაზრის მოთხოვნები და პრაქტიკაში გავრცელებული სამუშაო პირობები
 6. სასტუმროს სამუშაო პროგრამები; სასტუმროს სამუშაო პროგრამაში მუშაობის პრაქტიკული ნაწილი.
 7. სასტუმროში ანგარიშსწორების წესი და პირობები, თანმდევი დოკუმენტაცია;
 8. სტუმართან ურთიერთობის ეთიკის ნორმები და ადმინისტრაციის შენაგანაწესი
 9. ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა
 10. დაჯავშნის სამსახურის უფლება-მოვალეობები, სამუშაო დოკუმენტაცია და სტუმართან კომუნიკაციის ეტიკეტი; ჯავშნის მიღება და პროგრამაში ასახვა

 

კურსის ხანგრძლივობა: 20 საათი
კურსის ღირებულება მცირერიცხოვან ჯგუფში: 400 ლარი
 

კურსის ფორმატში ჩატარდება ინფო - ტური 5,4 ვარსკვლავიან, საოჯახო და ჰოსტელის ტიპის სასტუმროებში.

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

კურსებს წარუძღვება: დარინა ხუბაევი.  
სასტუმროს ბიზნესში ცხრა წლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ტრენერი, მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს, როგორც ადგილობრივ ბრენდებთან (Bazaleti Palace, Archi group, Fund Hotel, hotel 27), ასევე სასტუმროს საერთაშორისო ქსელებთან   ურთიერთობას (Starwood Hotels Group, Accor Hotels Group). 
 


2. სასტუმროს მენეჯმენტის სასერთიფიკატო კურსი !

დასაქმების რეალური შესაძლებლობა! ჩვენი საუკეთესო კურსდამთავრებულები, ჩვენი რეკომენდაციით წარმატებით აგრძელებენ სხვადასხვა სასტუმროში მუშაობას!
აგრეთვე, თავისუფლად შეძლებს სასტუმრო ბიზნესის დაწყებასა და მართვას!

პროგრამის მიზანი: ტურიზმი დღეისათვის ყველაზე პერსპექტიული და მოთხოვნადი მიმართულებაა განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში, ტურიზმის განვითარებასთან ერთად იზრდება მოთხოვნა სასტუმროს მენეჯმენტის კვალიფიციურ და პრაქტიკოს სპეციალისტებზე, სწორედ ამ მოთხოვნების შესაბამისად, მოქმედი სასტუმროს მენეჯერებთან ერთად შეიქმნა სპეციალიზირებული პროგრამა, რომელიც აკმაყოფილებს თანამედროვე სასტუმროს ბიზნესის ყველა მოთხოვნას. თქვენ გეძლევათ რეალური შანსი, რომ მიიღოთ კვალიფიციური ცოდნა და შესაბამისად დასაქმდეთ ამ პერსპექტიულ და განვითარებად სფეროში.

პროგრამა განკუთვნილია: ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, ვისი სურვილიცაა დაიმკვიდროს თავი სასტუმროს ბიზნესში წამყვან თანამდებობებზე ან ვისაც სურს საკუთარი სასტუმროს ბიზნეს იდეის განხორციელება.

 

პროგრამა შედგება - ინტერაქციული ლექციები.

კურსის მიზანია სასტუმროს ინდუსტრიის გაცნობა და ამ მიმართულებით განვითარების ხედვის ჩამოყალიბება
შეძლებს პრაქტიკულად მიღებული ცოდნის დანერგვასა და თავის დამკვიდრებას არსებულ სფეროში. ზოგადად პროგრამა განაწილებულია შემდეგი პრინციპით 30%/70% , თეორია/პრაქტიკა.

კურსის სწავლის მეთოდები:

 • ვერბალური, ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები;
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ახსნა–განმარტებითი მეთოდი;
 • სასტუმროს საოპერაციო პროგრამაში მუშობა;
 • 4 ინფო - ტური 5,4 ვარსკვლავიან, საოჯახო და ჰოსტელის ტიპის სასტუმროებში.

 

სალექციო კურსი მოიცავს:

 1. განთავსების საშუალებათა ისტორია; სასტუმროს სპეციალიზაცია და კლასიფიკაცია ; სასტუმროთა კლასიფიკაციის ზოგადი პრინციპები ; ტურისტთა განთავსების ობიექტების ტიპოლოგია;
 2. სასტუმროს ორგანიზაციული სტრუქტურა
 3. სასტუმროს მიმღები დეპარტამენტი ; თანამშრომლები და მათი უფლება მოვალეობები
 4. სასტუმროს დოკუმენტაცია და მათი წარმოების წესი
 5. სასტუმროს საოპერაციო პროგრამები
 6. სასტუმროს საოპერაციო პროგრამაში მუშაობა (პრაქტიკული მეცადინეობა)
 7. სასტუმროს გაყიდვებისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი; სასტუმროს მარკეტინგული საქმიანობა • სასტუმრო ინდუსტრიაში ფასწარმოქმნის მექანიზმზე მოქმედი ფაქტორები • სასტუმროს ფასწარმოქმნის მექანიზმზე ზეგავლენის ძირითადი ფაქტორები.
 8. სასტუმრო მომსახურების წარმოებისა და ხარისხის მართვის თავისებურებები • ზოგადი მიმოხილვა • ხარისხის სტანრტული დაგეგმვის მოდელი • სასტუმრო მომსახურების სასიცოცხლო ციკლის ეტაპები • ხარისხის მართვის ფუნქციები • სასტუმრო მომსახურების ხარისხის შეფასების კვოლიმეტრული პარამეტრები
 9. სასტუმროს დასუფთავების სამსახური
 10. სასტუმროს კვებისა და სასმელების დეპარტამენტი. დეპარტამენტის თანამშრმომლები და მათი მოვალეობები
 11. კვების სახეები.
 12. სასტუმროს მომარაგების დეპარტამენტი. მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებისა და მატერიალური მარაგების მართვა.
 13. სასტუმროს ტექნიკური და დაცვის სამსახური
 14. სასტუმროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი. კადრების შერჩევის სტრატეგია; კანდიდატის შტატში აყვანის და გადამზადების ეტაპები; წახალისების და სასჯელის სახეები;
 15. მცირე სასტუმროს საინვესტიციო სტრატეგია
 16. მსოფლიო სასტუმროთა ლიდერი ქსელები საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე -სასტუმრო პროდუქტის დაპროექტება, ადგილობრივი ინვესტიციების ათვისების პრობლემა საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში, მსოფლიოს სასტუმროთა ქსელები

პრაქტიკოსი სპეციალისტები დეტალურად შეგასწავლიან სასტუმროს სპეციფიკას. რეალურ მაგალითებზე დაყრდნობით შეიძენთ ცოდნას, რომელიც დაგეხმარებათ სასტუმროს მიმართულებით ბიზნეს აზროვნების ჩამოყალიბებასა და მართვის უნარ-ჩვევების შემუშავებაში. თქვენი ცოდნით დაძლევთ საქართველოს სასტუმროს ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს და წარმატებით გაართმევთ თავს, სასტუმროს ნებისმიერ დეპარტამენტში, ნებისმიერ თანამდებობას.

ზოგადად პროგრამა განაწილებულია შემდეგი პრინციპით 30%/70% , თეორია/პრაქტიკა.
 

ინტერაქციული ლექციების ხანგრძლივობა: 16 /2 საათიანი ლექცია 
ლექციები მიმდინარეობს - კვირაში 2-ჯერ.

კურსის ხანგრძლივობა 2 თვე
სალექციო კურსის ღირებულება თვეში: 300 ლარი

თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად

 

კურსებს წარუძღვება: დარინა ხუბაევი.  
სასტუმროს ბიზნესში ცხრა წლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ტრენერი, მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს, როგორც ადგილობრივ ბრენდებთან (Bazaleti Palace, Archi group, Fund Hotel, hotel 27), ასევე სასტუმროს საერთაშორისო ქსელებთან   ურთიერთობას (Starwood Hotels Group, Accor Hotels Group). 

ლექციების მსვლელობისას ჩატარდება ინფო ტურები 5,4 ვარსკვლავიან, საოჯახო და ჰოსტელის ტიპის სასტუმროებში.
კურსის ბოლოს ყველა კურსდამთავრებული წარმოადგენთ პროექტს! 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

 1. ტურ-ოპერატორის მოსამზადებელი სასერთიფიკატო კურსი !

პროგრამა განკუთვნილია: ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, ვისაც სურვილი აქვს იმუშაოს ტურიზმის მენეჯერად ან ტურ ოპერატორად, ან შექმნას საკუთარი ტურისტული კომპანია.
 ამ პოზიციაზე სამუშაოდ საჭიროა სასწავლო კურსის გავლა, რომელიც შეუძლია ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს, ვინც დაინტერესებულია ტურიზმით.

კურსი მოიცავს:

შეისწავლით ყველა იმ სისტემას, რომელიც საჭირო ტურის დასაგეგმად და არამარტო!

 •  ტურ-პაკეტების დამუშავება
 •  შემომყვანი ტურ-ოპერატორის პროგრამა:
 •  ტურ-პაკეტის შექმნა და ფასწარმოება
 •  ტურისტული სფეროს სპეციფიკა, ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი მიმართულებები
 •  ტურ-პაკეტების დაჯავშნა/შესყიდვის პრინციპები/მეთოდები
 •  კორპორატიულ კლიენტებთან ურთიერთობის სპეციფიკა
 •  ვიდეო გაკვეთილები, დავალებები
 •  მომხმარებელთან ურთიერთობის სპეციფიკა
 •  მსოფლიოს მასშტაბით ტურების დაგეგმვის პრინციპები
 •  ავიაბილეთების დაჯავშნისა და გამოსყიდვის სისტემები
 •  სამოგზაურო დაზღვევის გამოწერა
 •  სარეკლამო ბანერების აწყობა
 •  მუშა ჯგუფების და გვერდების შექმნა
 •  სააგენტოს ფორმირება
 •  კორესპონდეციების დამუშავება/წერილების შედგენა
 •  ელ-ფოსტასთან მუშაობა, რეკლამირება
 •  სასტუმროს  ჯავშნის შესწავლა და გამოსყიდვის სისტემა

 

კურსს წარუძღვება: მარიამ ზაუტაშვილი, რომელიც რომელიც არის ტურისტული კომპანიის სერთიფიცირებული ხელმძღვანელი 7  წლიანი გამოცდილებით. პროფესიით უცხოენების სპეციალისტი.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია  - 1სთ 30 წთ-იანი

ლექციები მიმდინარეობს - კვირაში 3-ჯერ.

სალექციო კურსის ღირებულება ჯგუფში: 300 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

 

 1. ტურიზმის გიდის კურსები !
 • რუსულენოვანი გიდების მომზადება-გადამზადება (კურსი რუსულად)
 • ინგლისურენოვანი გიდების მომზადება-გადამზადება (კურსი ინგლისურად)

კურსის პროგრამა:

 • საქართველოს ისტორიის მიმოხილვა (ყველა ტურისტულად აქტუალური რეგიონის გავლა) და ისტორიული ძეგლების შესწავლა;
 • ქართული ტრადიციების მიმოხილვა;
 • საქართველოს კულტურა, ხელოვნება;
 • ტურის დაგეგმარება;
 •  სხვადასხვა ტურის შესწავლა:
 • კულტურული ტური;
 • მომლოცველთა ტური;
 • ღვინის ტური;
 • გასტრონომიული ტური;
 • გიდის ზოგადი უნარ-ჩვევები; გიდის ეტიკეტი;
 • ექსკურსიის ჩატარების მეთოდიკა;
 • პრაქტიკული გასვლა ტურში და ადგილზე მუშაობის უნარების განვითარება;

 

ინგლისურენოვანი  კურსის ხანგრძლივობა: 16 ლექცია

ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: 2 ასტრონომიული საათი

კურსის ღირებულება: 250 ლარი - თვეში

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

კურსის ხანგრძლივობა:  16 ლექცია - ორი თვე

კვირაში ჩატარდება 2 ლექცია

ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: 2 ასტრონომიული საათი

კურსის ღირებულება: 250 ლარი - თვეში

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

კურსის მსვლელობისას მსმენელებს ჩაუტარდებათ გასვლითი ტურები ორ სხვადასხვა ტურისტულად ყველაზე მოთხოვნდ ადგილას!

ორივე კურსის ბოლოს ჩატარდება შესაბამისი ტესტირება!

კურსის ბოლოს  გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი!

 

კურსებს უძღვებიან: რუსული ენის და ინგლისური ენის კვალიფიციური, მილანის ტურიზმის გიდის ეთიკის სერტიფიკატის მფლობელი სპეციალისტები,  რომელიც ამავდროულად მუშაობენ ტურისტულ გიდებად, გააჩნიათ რამოდენიმე წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გიდად მუშაობის VIP ტურისტებთან.

ტელ: +995 551196110; +995 593618212;
ელფოსტა: ninovipicg@gmail.com
Facebook: https://web.facebook.com/pages/VIPIntellectGroup
ვებ-გვერდიhttp://www.vipintellect.ge/

მის: წერეთლის 87ზ, დიდუბე პლაზას მოპირდაპირედ სკვერთან.

 

სხვა ვებ გვერდზე


მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

OneSoft Training Centre


19 მაის - 17 ივნ

HR-ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა

VIP Intellect Group


10 ივნ - 09 ივლ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


21 მაის - 19 ივნ

IT ტექნოლოგიები_კომპიუტერული ინჟინერია, ვებ პროგრამირების კურსები

ინტელექტ ცენტრი


20 მაის - 18 ივნ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


21 მაის - 19 ივნ

Senior Capacity Building Officer

Baltic Virtual Assistants, UAB


08 ივნ - 07 ივლ

ბუღალტერთა გადამზადების პროგრამა

ფინანსური ოფისი


10 ივნ - 09 ივლNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV