აქცია!-,,ინკლუზიური განათლების-სპეც. მასწავლებლის სასერთიფიკატო  ტრეინინგ-კურსზე!“-130ლარი

თარიღები: 04 აპრ - 28 აპრ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: innovativetrainingcenter@gmail.com
ტელეფონი: +995 555 005 201
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“ -ში  დაიწყო   აქცია  :,,ინკლუზიური განათლების-სპეც. მასწავლებლის  ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე +სერთიფიკატი!!!

მიმდინარე აქციით ტრეინინგ-კურსზე 400ლარის ნაცვლად  გადაიხდით  130ლარს!

შესაძლებელია სასურველი ჯგუფის არჩევა:

 • ჯგუფი :კურსი  ჩატარდება დისტანციურად ზუმის აპლიკაციის საშუალებით -სამშაბათი/ხუთშაბათი 12საათზე,
 • ჯგუფი: კურსი,   ჩატარდება საწავლო ცენტრში  შაბათ-კვირას 12.00სთ.30წთ.

იჩქარეთ! მიმდინარეობს განაცხადების შევსებადა ეტაპობრივად ჯგუფების დაკომპლექტება აპრილი-მაისის სასწავლო კურსზე!

 

 • სრული კურსის მოიცავს  10საათს და გადანაწილდება დღეში 2-სთ. -იანი ან 2სთ.30წთ.-იანი ლექციებით.
 • თითოეულ მსმენელს #უფასოდ გადაეცემა  ტრეინინგ-კურსის ფარგლებში შემუშავებული ელექტრონული პროგრამის  მასალები.
 • ტრეინინგ-კურსის საფასური 130ლარი!
 • კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი - შემაჯამებელი ტესტირების საფუძველზე  (ტესტირებაზე მონაწილეობის და სერთიფიკატის საფასური 20ლარი)
 • ITC- ტრეინინგ ცენტრი გასცემს ორ ენოვან ლიცენზირებულ სერთიფიკატს!!! რომელიც აპრობირებულია, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში!

 

 

კურსს წარუძღვება: ფსიქოლოგი, ასოცირებული პროფესორი თბილისის ღია უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორი ივანე ჯავახილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - თეონა ნუცუბიძე.

 •  „I T C“ - ტრეინინგ ცენტრი  უკვე წლებია აპრობირებულია და გამოირჩევა ინოვაციური და პროფესიონალური ტრეინინგ-კურსებით!
 • „I T C“ - ტრეინინგ ცენტრის სასწავლო პროგრამებს ხელმძღვანელობენ  პროფესიონალი პროფესორ-მასწავლბელები.
 • „I T C“  ორიენტირებულია ინოვაციურ სასწავლო პროგრამებზე;
 • ,I T C“  -ის კურსებით და ცენტრში მიღებული ცოდნით  დასაქმებული არიან მსმენელები  სხვადასხვა სფეროში და როგორც საჯარო ისე კერძო სტრუქტურაში!
 • „I T C“  გამოირჩევა  საუკეთესო სასწავლო გარემოთი და მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებს.

 

 • ➡️ტრეინინგ-კურსი ეფუძნება უახლეს კვლევებს და მეთოდებს!

 

ტრეინინგზე თეორიულ საკითხებთან ერთად განიხილება კონკრეტული პრაქტიკული ქეისები და დავალებები!

 

 

 

კურსი არ მოითხოვს რაიმე საბაზისო ცოდნას და განკუთვნილია: ✅მასწავლებლებისთვის, ✅ფსიქოლოგებისთვის, ✅სტუდენტებისთვის, ✅მშობლებისთვის, ✅სოც.მუშაკებისთვის, ✅ექიმებისთვის და ნებისმიერი დაინტერსებული მსმენელისთვის!

ტრეინინგზე განსახილველი თემები:

 • ინკლუზიური განათლების რაობა 
 • ინკლუზიური განათლების დეფინიცია.
 • ინკლუზიური განათლების მიზანი/ ები.
 • ინკლუზიური განათლების სახეები.
 • ინკლუზიური განათლების მოდელები.
 • მულტიდისციპლინური გუნდი.
 • ინკლუზიური განათლებისადმი დამოკიდებულება.

 

 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების რაობა

 

 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების განსაზღვრა.
 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე (სსსმ).
 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების კლასიფიკაცია:
  • შეზღუდულიშესაძლებლობებისადაშეფერხებულიგანვითარებისმქონემოსწავლები.
  • სოციალურ-ემოციურიპრობლემებისმქონემოსწავლები.
  • ნიჭიერიმოსწავლეები.
  • ნიჭიერი ბავშვების მახასიათებლები.
  • ნიჭიერი ბავშვების სწავლება.

 

 

 

 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

 

 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის (ისგ) რაობა.
 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემადგენელი კომპონენტები: 
 • მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეები.
 • გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები.
 • მიზნის მიღწევის ინდიკატორები და საშუალებები. 
 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ისგ) და ეროვნული სასწავლო გეგმა (ესგ); მათ შორის მიმართების განსაზღვრა.
 • გეგმის ადაპტაცია; ადაპტაციის სახეები:
 • სასწავლო გეგმის აკომოდაცია.
 • სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია.
 • სასწავლო გეგმაში ალტერნატიული მიზნების შეტანა.

 

 

 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის აკადემიური უნარების შეფასება:
 • შეფასების მიზანი.
 • შეფასების სტრატეგიები და სავარჯიშოები.
 • კითხვის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • თხრობის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • წერის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • მათემატიკური უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.

 

 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემეცნებითი უნარების შეფასება:
 • შეფასების მიზანი.
 • შეფასების სტრატეგიები და სავარჯიშოები.
 • მეტყველების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • მეხსიერების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • აზროვნების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე მოსწვლისათვის, შესაძლებლობის შესაბამისი, შეფასების მრავალფეროვანი დავალების შემუშავება და გამოყენება.

 

ტრეინინგის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი მიიღებს რჩევებს და მითითებებს  ინდივიდუალურად თავიანთი პროფესიიდან და საქმიანობიდან  გამომდინარე.

       კურსს წარუძღვება: ფსიქოლოგი, ასოცირებული პროფესორი თბილისის ღია უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორი ივანე ჯავახილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - თეონა ნუცუბიძე.

     

ტრეინინგ-კურსზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად მიყევით ბმულს ან ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს( სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სათაურის ზოლში მიუთითებთ კურსის დასახელებას)   

 

 • მსმენელს აქვს შესაძლებლობა  სურვილის მიხედვით- კურსის დასრულების შემდგომ აიღოს ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი ტესტირების(რომელიც მოიცავს ტრეინინგზე განხილული თემების შეჯამებას)  საფუძველზე.
 • ტესტირებაზე რეგისტრაციის და სერთიფიკატის საფასური შეადგენს  20-ლარს.

 

იმისათვის რომ ისარგებლოთ  მიმდინარე აქციით - აუცილებელია  განაცხადის შევსება მითითებულ ბმულზე და უნდა მოახდინოთ ნაწილი თანხის (25 ან 30ლარის)  ანგარიშსწორება ,რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე,  ხოლო დანარჩენს გადაიხდით  ტრეინინგის დაწყების დროს.

თანხის ანაგრისწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:

•        ს.ს. „თიბისიბანკი“ ,     ა/ა GE 50TB7841336080100003,   მიმღებიშპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი ITC“  

•        ს.ს. „საქართველოსბანკი“ , ა/ა GE03BG0000000725061400,

მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“ 

იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!

 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: 555  005  201 ; (+995 32) 2 30 71 30;     599 38 48 57                         

ელ-ფოსტა : innovativetrainingcenter@gmail.com

F-გვერდი: Innovative Training Center  https://www.facebook.com/Innovative-Training-Center-317905621686321/

მის.: პეკინისგამზ.19,II -სადარბაზო,  II-სართული


მსგავსი განცხადებები
HR - ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის კურსი

VIP Intellect Group


31 მარ - 29 აპრ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


25 მარ - 23 აპრ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


25 მარ - 23 აპრ

SQL Server ადმინიტრირება და მხარდაჭერა

VIP Intellect Group


31 მარ - 29 აპრ

IT-WEB ტექნოლოგიები, ArcGIS; 2D-3D გრაფიკა

VIP Intellect Group


31 მარ - 29 აპრ

Ms. Excel – Basic, Intermediate and Advanced Level, Ms. Office; Ms Project

VIP Intellect Group


31 მარ - 29 აპრ

აქცია გერმანული ენის კურსზე-65ლარი!

ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC


30 მარ - 28 აპრNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV