პროექტების წერის და ფონდების მოძიების კურსი

თარიღები: 30 მარ - 23 აპრ
მდებარეობა: თბილისი ბათუმი გორი თელავი ქუთაისი
ელ. ფოსტა: bdc.academy@gmail.com
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

საგრანტო პროექტების წერა და ფონდების მოძიება


 კურსის გავლა  შესაძლებელია:  ბათუმი თბილისი  ქუთაისი გორი თელავი.

 

ტრენინგ კურსი საგრანტო პროექტების წერა და ფონდების მოძიება. ტრენინგ კურსი შეიცავს როგორც თეორიულ, ასევე ინტენსიურ პრაქტიკულ სწავლებებს, რაც ხელს შეუწყობს მონაწილეებში იმ საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რომელიც აუცილებელია ეფექტური საპროექტო/საგრანტო განაცხადების წერისათვის. აღნიშნული მოდული მოიცავს, როგორც კომერციული, ასევე არაკომერციული პროექტების წერის სწავლებას, აგრეთვე, ეხება პროექტის მოცულობის, დროისა და ბიუჯეტის ეფექტურად დაგეგმვას.

კურსის ხანგრძლივობა – 2 თვე, კვირაში 3 საათი

კურსის მიზანი: მონაწილეებმა მიიღონ პრობლემებზე ორიენტირებული და სათანადო კრიტერიუმებით შეფასებული პროექტის წერისათვის საჭირო აქტუალური ცოდნა, განივითარონ ისეთი უნარები, რომელიც მათ დაეხმარება წარმატებული საპროექტო განაცხადის შექმნაში.


ტრენინგის პროცესში მონაწილეები თეორიულ მასალასთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოების მეშვეობით შექმნიან საკუთარ მცირე პროექტებს . ტრენინგ-კურსის პროგრამა:

 •  შესავალი პროექტების წერაში ;
 • ბიზნეს პროექტები და არაკომერციული საგრანტო განაცხადები;
 • პროექტის საჭიროებების განსაზღვრა;
 • როგორ მოვემზადოთ საპროექტო განაცხადის შექმნისთვის;
 •  პროექტის მიზნების ეფექტური ბმა საგრანტო კონკურსის მოთხოვნებთან
 •  პრობლემების სწორად იდენტიფიცირების გზები ღირებული მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბებისთვის;
 • საგრანტო პროექტის დაგეგმვა, სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
 •  საგრანტო პროექტის დაინტერესებული მხარეების ანალიზი;
 •  პროექტის რესურსების ეფექტური განსაზღვრა;
 •  პროექტის ბიუჯეტირება და რისკების დაზღვევა;
 • პროექტის მონიტორინგის და შეფასების ინდიკატორები, მექანიზმების შემუშავება;
 •  თანამედროვე ტექნოლოგიები საგრანტო პროექტების წერაში;
 •  მცირე საგრანტო პროგრამების განაცხადების წერის სპეციფიკა;
 •  ევროკავშირის და სხვადასხვა ტიპის პროექტების წერის სპეციფიკა, მაგალითები;
 •  საგრანტო / საპროექტო განაცხადის ტექნიკური გამართვა;
 • დონორებთან ეფექტურის კომუნიკაციის დამყარების გზები და ტექნიკები
 •  ფონდების მოძიება – ადგილობრივი და საერთაშორისო დონორები, მათი სპეციფიკა

 
სახელმწიფო, არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაციები, როგორც დონორები და მათი მახასიათებლები სატრენინგო მოდული მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

 •  შემთხვევის ანალიზი /Case studies
 •  პრაქტიკული სამუშაო 
 • დისკუსია
 •  პრეზენტაცია
 •  ჯგუფური მუშაობა
 •  ინდივიდუალური მუშაობა
 •  გონებრივი იერიში / Brainstorming /


კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილ ი წარმატებული მსმენელბი დასაქმდებიან.


 

დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.

თბილისი, დ.აღმაშენებელის #172,

გორი, გარსევანიშვილის #3,

ქუთაისი, 9 აპრილის #2

bdc.academy@gmail.com

BDC-Academy

+995 593 25 25 08

+995 593 00 06 84

+995  593252508
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV