პრაქტიკული ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსი

თარიღები: 23 მარ - 16 აპრ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: gkgroup2627@gmail.com
ტელეფონი: +995599011139
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

სასერტიფიკატო პროგრამა

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით


შპს “GK Group” აცხადებს მიღებას პრაქტიკული ბუღალტერიის
შემსწავლელ კურსზე.

კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად.

აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სურს პირველად დაიწყოს ბუღალტრული საქმიანობა

კურსის დასრულების შემდეგ, ტესტირების ჩაბარების საფუძველზე, გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.


სასწავლო კურსის აღწერა

 • 1. ბუღალტრული აღრიცხვის არსი, საგანი, მნიშვნელობა, პრინციპები;                                               
 • 2. ანგარიშთა სისტემა და ორმაგი ჩაწერა, საერთაშორისო სტანდარტი, ბალანსი, მისი ფორმირება და განხილვა.
 •  3. სალაროს და საბანკო ოპერაციების აღრიცხვა ;
 • 4. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მოძრაობის დოკუმენტაცია;
 •  5. წარმოება: დაუმთავრებელი წარმოების აღრიცხვა და მზა პროდუქციის  თვითღირებულების განსაზღვრა, საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა, საქონლის/მომსახურების ფასის განსაზღვრის პრინციპები.
 • 6. მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა;
 • 7. დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) აღრიცხვა;
 • 8. მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • 9. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • 10. არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა;
 • 11. საგადასახადო ვალდებულებები;
 • 12. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა;
 • 13. ხარჯების ცნება და კლასიფიკაცია;
 • 14. კომპანიის ფინანსური შედეგის გაანგარიშება, მოგება-ზარალი (ანგარიშების გადახურვა);
 • 15. ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ (Cash Flow);
 • 16. საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა-ანგარიშგება.

 

 

პრაქტიკული კურსი მოიცავს:

 • საბუღალტრო საბუთების წარმოებასა და აღრიცხვას საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ში შემდეგი თემატიკით პროგრამის ინსტალაცია და გაშვება;
 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა; პერიოდების შერჩევა და სასტარტო ნაშთების დასმა;
 • ანგარიშთა გეგმა;
 •  ხელფასები;
 • ანგარიშ ვალდებული პირები;
 • დებიტორ-კრედიტორები;
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგები;
 •  ძირითადი საშუალებები;
 • ვალუტა და კურსთა შორის სხვაობა;
 • მოგება ზარალი და ბალანსი;
 •  წლიური გადახურვები; რთული და სამეურნეო გატარებები;

 

ლექციები მიმდინარეობს პრაქტიკული მაგალითების განხილვით

 

კურსის სწავლების მეთოდი და ღირებულება

ინდივიდუალური მეცადინეობა:

 • პრაქტიკული ბუღალტერია (თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი)+საბუღალტრო პროგრამა ORIS + საგადასახადო საიტზე მუშაობა (RS.GE)
 • კურსის ღირებულება 350 ლარი
 • შეხვედრა კვირაში ორი დღე.

 

ჯგუფური მეცადინეობა:

 • პრაქტიკული ბუღალტერია (თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი)+საბუღალტრო პროგრამა ORIS + საგადასახადო საიტზე მუშაობა (RS.GE)
 • კურსის ღირებულება 200 ლარი
 • შეხვედრა კვირაში ორი დღე.

 

 

კურსის ხანგრძლივობა: 1-1,5 თვე (12 შეხვედრა)

 

მსმენელების რაოდენობა ჯგუფში: 4-5 მსმენელი

 

გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,5 სთ.

 

სწავლება მიმდინარეობს ონლაინ პლათფორმა ZOOM-ის მეშვეობით.

 

 

სტუდენტები ისარგებლებენ სპეციალური 20% ფასდაკლებით!!!

 

 

E-mail: gkgroup2627@gmail.com

Facebook:  GK Group • ჯიქეი გრუპი

საკონტაქტო ნომერი: +995599011139
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV