უცხო ენები; ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული

თარიღები: 09 ოქტ - 07 ნოემ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: infointelc@gmail.com
ტელეფონი: +995 595050154
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

ინტელექტ ცენტრი  გთავაზობთ უცხო ენების შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსებს:


ინგლისური ენა
ფრანგული ენა

გერმანული ენა

რუსული ენა
 

  1. ინგლისური ენა

 

** Elementary

** Pre-intermediate

** Intermediate

** Upper Intermediate

** Advanced

 

მსმენელთა მიღება მიმდინარეობს შესაბამისი გასაუბრება - ტესტირების მიხედვით!

 

სასწავლო პროგრამა მოიცავს; წერის, კითხვის, მეტყველების და მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებას, დახვეწას და სრულყოფას. დიდი ყურადღება ეთმობა ასევე გრამატიკის და ლექსიკის შესწავლას!

მეცადინეობისას გამოიყენება თეორიული და პრაქტიკული მასალა, სტატიები აქტუალურ თემებზე, ფილმები, ტესტები, ვიდეო, აუდიო და ონლაინ მასალა.
 

კურსის ღირებულება და პირობები ჯგუფებში:

Elementary - 120 ლარი

Pre-intermediate – 130 ლარი

Intermediate – 140 ლარი

Upper Intermediate – 140 ლარი

Advanced – 160 ლარი

 

კურსის ღირებულება და პირობები ინდივიდუალურად:

Elementary - 150 ლარი

Pre-intermediate – 160 ლარი

Intermediate – 170 ლარი

Upper Intermediate – 180 ლარი

Advanced – 190 ლარი

ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.

კურსის ბოლოს გაიცემა შესაბამისი დონის ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) სერტიფიკატი!

 

2. ფრანგული ენა

 

კურსის მიზანი:

შეისწავლოთ ან გაიუმჯობესოთ თავისუფალი მეტყველების, კომუნიკაციის, წერა-კითხვის, გამოთქმისა და ინტონაციის უნარ-ჩვევები;

დახვეწოთ ლექსიკა და გრამატიკა;

გქონდეთ სასაუბრო პრაქტიკა;|
შეძლოთ აზროვნება ფრანგულ ენაზე.

 

 საწყისი დონემოიცავს ორ საფეხურს – A1, A2. დაწყებითი დონის გავლის შემდეგ შეძლებთ კომუნიკაციას ელემენტარულ დონეზე. ისწავლით ყოველდღიურად გამოყენებად ფრაზებსა და ლექსიკას. წაიკითხავთ მარტივი დონის მოთხრობებს. დაეუფლებით გრამატიკის საფუძვლებს.

 

 საშუალო დონე: მოიცავს ორ საფეხურს -B1, B2. მეორე დონის გავლის შემდეგ გაიზრდება თქვენი ლექსკური მარაგი თემატიკის მიხედვით, გაგიადვილდებათ მოსმენილის აღქმა-გააზრება, შეძლებთ საგაზეთო ტექსტების წაკითხვა-გაგებას, აუდიო და ვიდეო ინფორმაციის აღქმას. შეისწავლით გრამატიკის ძირითად ნაწილს.
 

პროფესიონალური დონე:  მოიცავს ორ საფეხურს – C1,C2. მესამე დონის გავლის შემდეგ განიმტკიცებთ ცოდნას, როგორც ფრანგული ენის გრამატიკაში, ასევე ლექსიკაში. შეძლებთ თავისუფლად და გამართულ საუბარს ნებისმიერ თემაზე.


 

მსმენელთა მიღება მიმდინარეობს შესაბამისი გასაუბრება - ტესტირების მიხედვით!

 

კურსის ღირებულება და პირობები:

 საწყისი დონე - A1, A2

ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 100 ლარი.
ჯგუფში - 80 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

საშუალო დონე - B1, B2

ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 110 ლარი.
ჯგუფში - 90 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

 პროფესიონალური დონე -– C1,C2

ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 120 ლარი.
ჯგუფში - 100 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

კურსის ბოლოს გაიცემა შესაბამისი დონის ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) სერტიფიკატი!


3. გერმანული ენა

 

მსმენელთა მიღება მიმდინარეობს შესაბამისი გასაუბრება - ტესტირების მიხედვით!


კურსის ღირებულება და პირობები:

საწყისი დონემოიცავს ორ საფეხურს – A1, A2.

ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 140 ლარი.
ჯგუფში - 100 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

საშუალო დონე: მოიცავს ორ საფეხურს - B1, B2

ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 160 ლარი.
ჯგუფში - 120 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

 პროფესიონალური დონე:  მოიცავს ორ საფეხურს – C1,C2.

ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 180 ლარი.
ჯგუფში -140 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

კურსის ბოლოს გაიცემა შესაბამისი დონის ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) სერტიფიკატი!


4. რუსული ენა

სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე და აპრობირებული მეთოდებით; სწავლების დროს გამოიყენება რუსული ენის უახლესი სახელმძღვანელოები!

 

✔️ელემენტარული დონე - A1, A2.

✔️საბაზო დონე - B1, B2

✔️სპეციალიზირებული კურსები - C1,C2
 

მსმენელთა მიღება მიმდინარეობს შესაბამისი გასაუბრება ტესტირების მიხედვით!


კურსის ღირებულება და პირობები:

✔️ელემენტარული დონე - A1, A2

ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 140 ლარი.
ჯგუფში - 100 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

 

✔️საბაზო დონე - B1, B2

ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 140 ლარი.
ჯგუფში - 100 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

✔️სპეციალიზირებული კურსები - C1,C2
ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 2-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 140 ლარი.
ჯგუფში - 100 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;

კურსის ბოლოს გაიცემა შესაბამისი დონის ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) სერტიფიკატი!

გაითვალისწინეთ: "ინტელექტ ცენტრი" 20 წლის სასწავლო ცენტრია!

ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები! ბმულზე იხილეთ "ინტელექტ ცენტრის" მიერ მომზადებული ორგანიზაციები: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo

"ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!

თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 20 წლიან გამოცდილებას!

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით:

შპს "ინტელექტ ცენტრი" 

მის: დავით აღმაშენებლის გამზ. 154, 
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი" 
მე-3 სართული, ოფისი № 01 
ტელ: +995 595050154, +995 593 614552 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია.
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com

Facebookhttp://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=t


მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

OneSoft Training Centre


23 ოქტ - 21 ნოემ

Advanced Excel, Ms. Office, MS Project, მონაცემთა ბაზები, SPSS, IT-WEB ტექნოლოგიები, 2D-3D, ArcGIS

VIP Intellect Group


30 ოქტ - 28 ნოემ

IELTS გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსები

ბრიტანეთის სამყარო


01 ოქტ - 30 ოქტ

logo

IT ტექნოლოგიები;კომპიუტერული ინჟინერიის,ქსელის და ვებ პროგრამირების კურსები

ინტელექტ ცენტრი


09 ოქტ - 07 ნოემ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


26 ოქტ - 24 ნოემ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


26 ოქტ - 24 ნოემ

STD Trados Studio სასერტიფიკატო კურსი მთარგმნელებისათვის

დელტა დევლოპმენტ გრუპი


16 ოქტ - 10 ნოემNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV