ინგლისურის სასაუბრო კურსი, TOEFL; IELTS, ბიზნეს, იურიდიული, სამედიცინო და სასტუმროს პერსონალისთვის

თარიღები: 31 აგვ - 29 სექ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: ninovipicg@gmail.com
ტელეფონი: +995551196110
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ  ინგლისური სასაუბრო, TOEFL; IELTS, ბიზნეს, იურიდიული, სამედიცინო, და სასტუმროს პერსონალისთვის!

შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენი გუნდის 20 წლიან გამოცდილებას!

 

გთავაზობთ აგრეთვე კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას თქვენი კადრებისთვის!

კომპანიის წარმომადგენლებს ვამზადებთ როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე 5 და მეტი მსმენელის შემთხევვაში პედაგოგი გეწვევათ ადგილზე.

ჩვენი ტრენერები არიან გამოცდილი, სერთიფიცირებული სპეციალისტები!

ლექციები მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.

 

1. GENERAL ENGLISH

FIVE LEVELS - ხუთი საფეხური

 • Elementary
 • Pre- Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • Advanced

სახელმძღანელოები – New English File, Cutting Edge, Headway, Speak Out, English Vocabulary in Use, Grammar practice (Elian Walker Steve Ellsworth), Intermediate Grammar Practice  (Michael Vince)

 Additional resources- CNN books (four volumes-ოთხტომეული), Penguin readers (for all levels-ყველა დონეზე).

 Communicational English – სასაუბრო ინგლისური:

 • საგაზეთო სტატიების გარჩევა: HL Herald Tribune Economics, topics for discussion - სხვადასხვა სასაუბრო თემები.
 • ELS (English as a Second Language) Reading: თემატური ლექსიკონის წარმოება, პირდაპირი მეთოდით (Direct Method) სწავლება, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლას მხოლოდ ინგლისურად საუბრით (გაკვეთილის მსვლელობისას არ უნდა ითქვას არც ერთი სიტყვა მშობლიურ ენაზე).

 Essay writing - აკადემიური წერა (ესეები):

 • TOEFL ESSAYS
 • Stephen Bailey - Academic Writing a Handbook for International Students: 1. Basic Method, 2. the Writing Process.

კურსის შინაარსი

თითქმის ყველა ჟანრის აკადემიური ნაშრომი არგუმენტირებას მოითხოვს, ვინაიდან ნებისმიერი ნაწარმოების მიზანია მკითხველის დარწმუნება, რომ რასაც ავტორი ამბობს, საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს კი მოითხოვს სათანადო სტრატეგიების შემუშავებას, რათა ავტორმა ეფექტურად გადმოსცეს თავისი მოსაზრებები და გაითვალისწინოს მკითხველის შეხედულებები და მოლოდინები. არგუმენტირების უნარი ეხმარება ადამიანს იდეების განვითარებასა და ორგანიზებაში, შეხედულებების დამაჯერებლობის შეფასებაში, ლოგიკური თანმიმდევრულობის დაცვასა და სათქმელის ნათლად და ეფექტურად წარმოდგენაში - ყველა ეს უნარი ძალიან ღირებულია აკადემიური წერის ნებისმიერი ჟანრისათვის.

სწავლის ხანგრძლივობა თვეში – 12ლექცია 1 სთ 30 წთ  - კვირაში 3–ჯერ

ღირებულება თვეში: მცირერიცხოვან  (3-5 კაცი) ჯგუფებში

 • 130 ლარი - Elementary
 • 140 ლარი - Pre-Intermediate
 • 150  ლარი - Intermediate
 • 160  ლარი - Upper-Intermediate
 • 170  ლარი - Advanced

ინდივიდუალურად: ღირებულება 170 ლარი თვეში, კვირაში 2-ჯერ - თვეში -8-1სთ–იანი ლექცია

ინდივიდუალურად: ღირებულება 250 ლარი თვეში, კვირაში 3-ჯერ - თვეში -12-1სთ–იანი ლექცია

სასწავლო მასალებად გამოიყენება, როგორც სკოლის სახელმძღვანელოები, ასევე დონეების მიხედვით თანამედროვე საერთაშორსიო დონის საკომუნიკაციო წიგნები, მოსმენები და სავარჯიშოები.

ჩვენი სერტიფიკატის მისაღებად აუცილებელი პირობაა დონის დასრულება და ორი გამოცდის ჩაბარება (mid term and final exam).

 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

2. VIP Intellect Group გთავაზობთ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - ამერიკული უნივერსიტეტებისათვის და IELTS (International English Language Testing System) საერთაშორისო ინგლისური ენის გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებს.

 

TOEFL და IELTS ინგლისური ენის სასერტიფიკატო გამოცდებია, რომლების ტარდება კონკრეტული უნარ-ჩვევების შესამოწმებლად:

 • საუბარი - Speaking
 • მოსმენა - Listening
 • წაკითხულის გააზრება- Reading
 • წერა - Writing

პროგრამაზე სწავლის დასაწყებად აუცილებელია:

სასაუბრო ინგლისურის მინიმუმ B2 დონეზე ფლობა.

 

პროგრამის რეკომენდირებული ხანგრძლივობა 8-16 კვირა (დამოკიდებულია მსმენელის მიერ ინგლისური ენის ცოდნის დონეზე).

 • კვირაში ჩატარდება სამი შეხვედრა
 • გაკვეთილის ხანგძლივობა 1:30

კურსის ღირებულება თვეში:

 • მცირერიცხოვან ჯგუფებში (3-4 კაცი) – 200 ლარი;
 • წყვილში - 250 ლარი;
 • ინდივიდუალურად  - 350 ლარი;

3. Business English - ბიზნეს ინგლისური:

ინგლისურის შემსწავლელთა რიცხვი სწრაფად იზრდება და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბევრს აქვს სურვილი გააფართოვოს თავისი ბიზნესი და დაამყაროს უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობა .

ამ მიზნით VIP Intellect Group გთავაზობთ ბიზნეს ინგლისურის კურსს, რათა შესძლოთ ურთიერთობა დღესდღეობით არსებულ მრავალ საერთაშორისო კომპანიებთან.

 • New market leader - 5 დონე
 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper -intermediate
 • Advanced

 

სწავლის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია თვეში −კვირაში სამჯერ.

თვეში 12 ლექცია ინდივიდუალურად:

 • A1, A2, B1-300 ლარი
 • B2, C1 - 360 ლარი
 • თვეში 8 ლექცია - ჯგუფში -150 ლარი


სწავლის საფასური: ინდივიდუალურად − 300 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

სწავლის საფასური მცირერიცხოვან ჯგუფებში კვირაში 3-ჯერ:

 • Elementary - 160 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 • Pre-intermediate - 170 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 • Intermediate - 180 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 • Upper - intermediate - 190 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 • Advanced - 200 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

 

თვეში 8 ლექცია ინდივიდუალურად:

 • A1, A2, B1-200 ლარი
 • B2, C1 - 240 ლარი
 • თვეში 8 ლექცია - ჯგუფში -150 ლარი

 

კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შესძლებთ ბიზნესთან დაკავშირებული მასალების წაკითხვას და პასუხის გაცემას ან ბიზნეს-პარტნიორთან ურთიერთობას, მოლაპარაკებას, შეთანხმებას; საქმიანი ბიზნეს მიმოწერის წარმოებას, ნახევრად ფორმალური მეილების (semi-formal business style) წერას. კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

exam).

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

4. სამედიცინო ინგლისურის კურსი

VIP Intellect Group გთავაზობთ სამედიცინო ინგლისურის მოსამზადებელ კურსს.

კურსი განკუთვნილია :

ექიმებისთვის, სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ექთნებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ intermediate (B2) დონე ინგლისურ ენაში. იმ შემთხვევაში, თუ პიროვნება არ ფლობს ინგლისური ენის ზემოთ ხსენებულ დონეს, ვთავაზობთ კომბინირებულ მეთოდს, რომელიც ითვალისწინებს სამედიცინო და სასაუბრო ინგლისურის პარალელურ რეჟიმში შესწავლას. ამ შემთხვევაში სწავლების ხანგრძლივობა, რა საკვირველია, იზრდება.


კურსი ითვალისწინებს  შემდეგი თემების შესწავლას:

 • ისტორიის შევსება
 • პაციენტის მიღება-გასინჯვა
 • გამოკვლევები
 • დიაგნოზის დასმა
 • მკურნალობა


კურსის ხანგრძლივობა:

 • 8 გაკვეთილის ღირებულება:
 • ინდივიდუალურად - 200 ლარი
 • 2-3 კაციან  ჯგუფებში - 150 ლარი

 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

 

5. VIP Intellect Group გთავაზობთ სამართლებრივი (იურიდიული) ინგლისურის Professional English Law Course

კურსს.

 კურსის მიზანია: დაეხმაროს სტუდენტებს, პრაქტიკოს იურისტებს, ადვოკატებს, კერძო კომპანიებისა და საჯარო დაწესებულებების იურისტებს სამართლებრივი ტერმინოლოგიის დაუფლებაში, რათა მათ შეძლონ ინგლისურ ენაზე სამართლებრივი საქმიანობის, როგორც წერილობით, ისე ზეპირად წარმართვა.

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • ზოგადი სამართლებრივი და დარგობრივი ტერმინოლოგიის შესწავლა (სამოქალაქო, შრომის, ბიზნეს, საკორპორაციო, სამშენებლო, საჯარო, სისხლის, საერთაშორისო სამართალი და ა. შ.);
 • სხვადასხვა სახის სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა (საკორპორაციო დოკუმენტების, ხელშეკრულებების, მემორანდუმების, სამართლებრივი დასკვნების და ა. შ.);
 • ინგლისურ ენაზე სამართლებრივი სპეციფიკის მქონე, როგორც წერილობითი, ისე ზეპირი კომუნიკაციის წარმოება;
 • პრაქტიკული სამუშაოები, ზეპირი განხილვები და იმიტირებული პრაქტიკული სიტუაციები.

კურსის ხანგრძლივობა:  (2 ან 3 თვე)

დამოკიდებულია მსმენელის მიერ ინგლისური ენის ცოდნის დონეზე

კვირაში ორი დღე - თვეში 8 ლექცია


ლექციის ხანგრილობა:

 • 1 საათი ინდივიდუალურად, ჯგუფში - საათნახევარი
 • ღირებულება 3-5 კაციან ჯგუფში: 160 ლარი
 • ღირებულება წყვილში: 240 ლარი
 • ინდივიდუალურად: 300 ლარი
 • კვირაში სამი  დღე - თვეში 12 ლექცია


ლექციის ხანგრილობა:

 • 1 საათი ინდივიდუალურად, ჯგუფში - საათნახევარი
 • ღირებულება 3-5 კაციან ჯგუფში: 240 ლარი
 • ღირებულება წყვილში: 360 ლარი
 • ინდივიდუალურად: 450 ლარი
   

გაითვალისწინეთ! მსურველთა ინგლისურის ცოდნა უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ B1 დონეს.

 

კურსის დასრულების შემდეგ: თქვენ შეძლებთ სამართლებრივი ტერმინოლოგიის შემცველ დოკუმენტებზე მუშაობას, სამართლებრივი დოკუმენტების თავად შედგენას, კლიენტებთან და ბიზნეს-პარტნიორებთან ზეპირ და წერილობით კომუნიკაციას, სხვადასხვა პირებთან მოლაპარაკების წარმოებას.

 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

კურსს უძღვება: თორნიკე ამილახვარი - ადვოკატი, შპს „ღვინაძე და პარტნიორების“ უფროსი იურისტი.

 

6. ინგლისური ენა-სასტურმოს პერსონალისთვის!

VIP INTELLECT GROUP გთავაზობთ ინგლისური ენის კურსს, რომელიც გათვლილია სპეციალურად სასტუმროს თანამშრომლებისთვის.

 

კურსის მსვლელობისას შეისწავლით:

 • ძირითად პროფესიულ ფრაზეოლოგიასა და ტერმინოლოგიას
 • გრამატიკულად გამართული დიალოგების წარმოებას
 • შეძლებთ დისკუსიაში ჩაბმას
 • გაიმდიდრებთ ლექსიკას
 • ჩამოგიყალიბდებათ კითხვა - პასუხის და მოსმენის უნარ -ჩვევები
   

სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემატიკას

 • სტუმრის მისალმება, დახვედრა, რეგისტრაცია;
 • სასტუმროსა და ოთახების მომსახურება;
 • პრობლემები და მათი გადაწყვეტა;
 • ტელეფონით ჯავშნის მიღება, ფასების და პირობების გაცნობა;
 • სასტუმროს სარესტორნო მომსახურების გაცნობა და მენიუს ახსნა შეთავაზება.
 • ინფორმაციის მიწოდება ღირსშესანიშნაობების შესახებ;
 • დამატებითი მომსახურებების შეთავაზება.


კურსი გათვლილია elementary დონის მსმენელებისთვის.

 • კურსის ხანგრძლობა არის ინდივიდუალური და დამოკიდებულია მსმენელის მიერ ინლისური ენის ცოდნის დონეზე (2 ან 3 თვე).
 • ღირებულება  3-5 კაციან ჯგუფში: 100 ლარი;
 • ღირებულება წყვილში: 150 ლარი
 • ინდივიდუალურად: 200 ლარი.

 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

მის: წერეთლის 87ზ, დიდუბე პლაზას მოპირდაპირედ სკვერთან.

(მეტრო გოცირიძედან - წერეთლზე გადასასვლელ ხიდთან)

 


ტელ:+995551196110; +995593618212;
ელფოსტა: ninovipicg@gmail.com
Facebook: https://web.facebook.com/pages/VIPIntellectGroup
ვებ-გვერდი: http://www.vipintellect.ge/
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV