კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მედიცინის ფაკულტეტზე ქუთაისში

თარიღები: 31 აგვ - 29 სექ
მდებარეობა: ქუთაისი
დასაქმების ფორმა: მოქნილი გრაფიკი
ელ. ფოსტა: hr@unik.edu.ge
მეცნიერება/განათლება:  უნივერსიტეტი

დანართი № 3


შპს ,,ქუთაისის უნივერსიტეტი’’ აცხადებს ღია კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტზე  აკადემიური პერსონალის - პროფესორის,  ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ- პროფესორის, ასისტენტის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

 1. მედიცინის ფაკულტეტზე ვაკანტური პოზიციები:
  1. ბაზისური მიმართულება (ადამიანის ნორმალური ანატომია; ჰისტოლოგია-ემბრიოლოგია; ფიზიოლოგია; ბიოქიმია; იმუნოლოგია - მიკრობიოლოგია; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; სამეცნიერო კვლევა; ფარმაკოლოგია;  პათოლოგია;  ბიოფიზიკა  )

 

 • ადამიანის ნორმალური ანატომია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ჰისტოლოგია-ემბრიოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ბიოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 •  - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ბიოქიმა - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • იმუნოლოგია - მიკრობიოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • სამეცნიერო კვლევა - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ფარმაკოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • პათოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ბიოფიზიკა - 1 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი;

 

კლინიკური მიმართულება (შინაგანი მედიცინა; ზოგადი ქირურგია; პედიატრია; კლინიკური რადიოლოგია; გადაუდებელი მედიცინა და ინტენსიური თერაპია; რეაბილიტაცია; უროლოგია; ნევროლოგია, ოტორინოლარინგოლოგია,  დერმატოლოგია, ოფთალმოლოგია , ანესთეზიოლოგია, ინფექციური დაავადებები)

 • ზოგადი ქირურგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • უროლოგია  - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ანესთეზიოლოგია -  1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • შინაგანი მედიცინა - 2 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • კლინიკური რადიოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ოტორინოლარინგოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ოფთალმოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ნევროლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • დერმატოლოგია - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;
 • ინფექციური დაავადებები - 1 პროფესორი; 2 ასოც. პროფესორი; 2 ასისტენტ პროფესორი; 2 ასისტენტი;

 

 

 1. საკონკურსო (საკვალიფიკაციო) მოთხოვნები მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისთვის:

 

 1. ბაზისური მიმართულება:

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  (აკადემიური ნიშნით):

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაციები ან თანაავტორობა;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.

 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
 • სასწავლო კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაციები ან თანაავტორობა;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები ან თანაავტორობა;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.

 

ასისტენტის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

 • დოქტორი ან აქტიური სტატუსის მქონე დოქტორანტი;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;

 

 

შენიშვნა:

უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ან პროგრამის უცხოენოვანი კომპონენტის განსახორციელებლად კონკურსანტი ახდენს საჩვენებელი ლექციის ეტაპზე ენობრივი კომპეტენციის დემონსტრირებას პროგრამის შესაბამისი კომპონენტის განხორციელების ენაში.

 

 1. კლინიკური მიმართულება:

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  (აკადემიური ნიშნით):

 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;
 • 9 წლიანი კლინიკური გამოცდილება;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორობა/თანაავტორობა;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;
 • შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში.

 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება - ავტორიზებული, ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება;
 • 5 წლიანი კლინიკური გამოცდილება;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;
 • შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში.

 

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 • 5 წლიანი კლინიკური გამოცდილება;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;
 • შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში.

 

 

ასისტენტის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

 • დოქტორი ან აქტიური სტატუსის მქონე დოქტორანტი, რომელსაც აქვს შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.
 • ასისტენტი უნდა იყოს დოქტორანტი კლინიკურ სპეციალობაში და ჰქონდეს 5 წელი კლინიკური გამოცდილება;
 • შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში.

 

შენიშვნა:

უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ან პროგრამის უცხოენოვანი კომპონენტის განსახორციელებლად კონკურსანტი ახდენს საჩვენებელი ლექციის ეტაპზე ენობრივი კომპეტენციის დემონსტრირებას პროგრამის შესაბამისი კომპონენტის განხორციელების ენაში.

 

 საკონკურსო დოკუმენტაცია:

 • კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
 • აგანაცხადი კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად შესაბამისი დარგისა და აკადემიური თანამდებობის მითითებით (განაცხადის წარდგენა ხდება ელექტრონულად ან/და ადგილზე, საქმისწარმოების სამსახურში hr@unik.edu.ge);
 • ბავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული ან/და ბეჭდვითი ფორმით);
 • გპირადობის დამადასტურებელი მოწმობის, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების,1 პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები/ცნობები, სამეცნიერო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები/დოკუმენტის ასლები, კლინიკური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები/ცნობები,  სახელმწიფო სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგის ადექვატური სამეცნიერო ნაშრომები, ან მათი ასლები (გამოქვეყნებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
 • სხვა დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში).

 

კონკურსი ჩატარდება შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის პერსონალის შერჩევის წესის“ შესაბამისად და მოიცავს ორ ეტაპს:

 • პირველი ეტაპი - კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა-შეფასება.
 • მეორე ეტაპი - საჩვენებელი ლექციის ჩატარება.

 

კონკურსის ვადები 

 •  კონკურსი გამოცხადებულია 2020 წლის 1 სექტემბრიდან;
 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2020 წლის  1 ოქტობრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით; 
 • კონკურსის პირველი ეტაპი ჩატარდება  არაუგვიანეს 2020  წლის 13 ოქტომბრისა;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი ჩატარდება არაუგვიანეს 2020   წლის 16 ოქტომბრისა;
 • კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2020  წლის 22 ოქტომბრისა;  
 • დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა წარადგინონ უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახურში  2020 წლის 1 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით ელექტრონულად ან/და ადგილზე.

 

5. საკონტაქტო ინფორმაცია კონკურსანტებისათვის

კონკურსანტთა განაცხადების მიღებას, რეგისტრაციას, ასევე კონკურსანტთა კონსულტირებას უზრუნველყოფს ქუთაისის უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახური.

 

საკონტაქტო რეკვიზიტები: ქუთაისის, წერეთლის N13,hr@unik.edu.ge

ტელ: +995 (431) 23 79 79

 

1  იმ შემთხვევაში თუ პირი სწავლობს უცხოეთში ან უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული უცხოეთში ვალდებულია წარმოადგინოს უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დამადა  სტურებელი დოკუმენტი.
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV