ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის დეკანი

თარიღები: 29 ივნ - 08 ივლ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
განათლება: ბაკალავრი
გამოცდილება: 3 - 5 წლამდე
ენები: ინგლისური
ელ. ფოსტა: info@freeacademy.edu.ge
მეცნიერება/განათლება:  უმაღლესი განათლება

თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს ღია კონკურსს  ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად.

 

სამუშაო განაკვეთი: სრული

საშტატო რაოდენობა: 1.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • განათლება - უმაღლესი
   

ზოგადი უნარები:

 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნება;
 • კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ინგლისური ენის ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
   

შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

 • უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი;
 • ავტორიზიციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები.

 

გამოცდილება: საგანმანათლებლო სივრცეში მუშაობის არანაკლებ 4 წლის გამოცდილება;


ფუნქცია-მოვალეობები:

 • უზრუნველყოფს სკოლის სასწავლო საქმიანობის ეფექტურად მიმდინარეობას;
 • შეიმუშავებს და სკოლის საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს საგანმანათლებლო პროგრამებს,  სკოლის დებულებას;
 • თავმჯდომარეობს სკოლის საბჭოს სხდომებს;
 • ახორციელებს კონკრეტულ ღონისძიებებს სასწავლო წლის/სემესტრის დასაგეგმად: განსაზღვრავს აკადემიური პერსონალის სასწავლო დატვირთვებს, საშტატო ერთეულების შესაბამისად, მოსაწვევ პერსონალს;
 • შეიმუშავებს საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირების თაობაზე წინადადებებს;
 • ამზადებს სალექციო, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ცხრილებს;
 • უზრუნველყოფს გამოცდების ორგანიზებას და სტუდენტთა მოსწრების მონიტორინგს;
 • ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურს აწვდის ინფორმაციას  მოწვეული პერსონალის მიერ  სემესტრის განმავლობაში ჩატარებული საათების რაოდენობის შესახებ;
 • უზრუნველყოფს დიპლომების მომზადებას კურსდამთავრებულთათვის გასაცემად. ამზადებს დიპლომების დანართებს; 
 • უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას;
 • ახორციელებს ამ დებულებითა და  ფაკულტეტის დებულებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.
 • ფაკულტეტის საბჭოს ფუნქციები და უფლებამოსილება განისაზღვრება სკოლის  დებულებით.

 

წარმოსადგენი დოკუმენტების  ნუსხა:

 • ავტობიოგრაფია (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ფოტოსურათი.

 

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

 • პირველი ეტაპი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობა;
 • მეორე ეტაპი - გასაუბრება (გასაუბრება ჩატარდება მითითებულ მისამართზე).

 

დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა: 2020  წლის 24 ივნისიდან  2020 წლის  8  ივლისის   ჩათვლით.

 

დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა წარადგინონ აკადემიაში ან გადმოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@freeacademy.edu.ge;    tea.tulashvili@freeacademy.edu.ge

 

საკონტაქტო რეკვიზიტები: თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. N46. ტელ: 2 36 91 60


მსგავსი განცხადებები
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი


10 ივნ - 09 ივლNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV