ხარისხის  მართვის სამსახურის  ხელმძღვანელი

თარიღები: 19 მაის - 17 ივნ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
განათლება: ბაკალავრი
გამოცდილება: 2 - 3 წლამდე
ენები: ინგლისური
ელ. ფოსტა: info@freeacademy.edu.ge
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  განათლების სექტორი

თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს ღია კონკურსს ხარისხის  მართვის სამსახურის  ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.

 

სამუშაო განაკვეთი: სრული
საშტატო რაოდენობა: 1.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • განათლება - უმაღლესი

   

ზოგადი უნარები:

 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნება;
 • კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
 • მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი;
 • ინგლისური ენის ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 
 • საერთაშორისო საბიბლიოთეკო სისტემის ცოდნა;

   

 შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

 • უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი;
 • ავტორიზიციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები.

 

გამოცდილება: საგანმანათლებლო სივრცეში  მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

ხარისხის მართვის სამსახურში სამუშაო გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.

 

ფუნქცია-მოვალეობები: 

 • აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის  პოლიტიკის, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებისა და  პროცედურების შემუშავება;  
 • სასწავლო პროცესთან, ბოლონიის პროცესის იმპლემენტაციასთან, ინსტიტუციურ ავტორიზაციასთან და პროგრამულ აკრედიტაციასთან დაკავშირებული ინსტრუქციების, წესების, დადგენილებების, ბრძანებების შემუშავების ორგანიზება და კოორდინირება;  
 • საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სისტემატური  მონიტორინგის ორგანიზება შემუშავებული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების საფუძველზე;  
 • საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგის შედეგად რეკომენდაციების  შემუშავება  საგანმანათლებლო  პროგრამების  შემდგომი  სრულყოფის  მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა თაობაზე;  
 • სტუდენტთა, აკადემიური/მოწვეული პერსონალის, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების, ადმინისტრაციის და სხვა ანონიმური გამოკითხვის ჩატარება და შედეგების  ანალიზის  საფუძველზე  რეკომენდაციების  წარდგენა   საქმიანობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით;  
 • ავტორიზაციის/აკრედიტაციის თვითშეფასების კითხვარის და თვითშეფასების ანგარიშის, თანდართული დოკუმენტაციის  მომზადებისა და შეგროვების  ორგანიზება;  
 • აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამების, ადამიანური რესურსისა და  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესაბამისობის დადგენა ავტორიზაციის სტანდარტებთან და რეკომენდაციების წარდგენა აკადემიის რექტორისათვის;  
 • სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება და დასამტკიცებლად  წარდგენა; 
 • სტუდენტთა კონტინგენტის და აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის შემუშავება და დასამტკიცებლად წარდგენა; 
 • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგიის შემუშავება  და დასამტკიცებლად წარდგენა; 
 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგიის შემუშავება  და დასამტკიცებლად  წარდგენა; 
 • ხარისხის მართვის შიდა მექანიზმების შემუშავება და დასამტკიცებლად წარდგენა; 
 • ხარისხის მართვის  მექანიზმების  შეფასების სისტემის შემუშავება და დასამტკიცებლად წარდგენა; 
 • სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების, ასევე მისიის შემუშავების წესების,  ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტთა მომსახურების წესის შემუშავება და დასამტკიცებლად აკადემიის რექტორთან წარდგენა; 
 • მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში აკადემიის წინამდებარე დებულებით, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის, რექტორის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება; 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტების  ნუსხა: 

 • ავტობიოგრაფია (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე; 
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი; 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
 • ფოტოსურათი. 

 

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველი ეტაპი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობა; მეორე ეტაპი - გასაუბრება (გასაუბრება ჩატარდება online ან მითითებულ მისამართზე). 

დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა: 2020  წლის 19 მაისიდან  2020 წლის  9  ივნისის  ჩათვლით. 

დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა წარადგინონ აკადემიაში ან გადმოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@freeacademy.edu.ge;    tea.tulashvili@freeacademy.edu.ge 

საკონტაქტო რეკვიზიტები: თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. N46. ტელ: 032 2 36 91 60 

 


მსგავსი განცხადებები
პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი

ევროპის უნივერსიტეტი


01 მაის - 30 მაის

პროექტი - ახალგაზრდები ევროპისკენ

სტუდენტური საინიციატივო ჯგუფი


28 აპრ - 27 მაის

logo

სასწავლო ცენტრის მენეჯერი/კოორდინატორი

DEUS HOLDING


05 მაის - 02 ივნNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV