იტ ინჟინერია/Windows/Linux/ქსელი/სერვერი/კიბერუსაფრთხოების კომბინირებული კურსი + პრაქტიკები

თარიღები: 07 ნოემ - 30 ნოემ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: nextitacademy@gmail.com
ტელეფონი: +995 551 40 12 34
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

კურსის დასახელება: იტ ინჟინერია/Windows/Linux/ქსელი/სერვერი/კიბერუსაფრთხოების კომბინირებული კურსი + პრაქტიკები

მომწოდებელი: Next-IT Academy

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას იტ ინჟინერიის, Windows/Linux-ის, ქსელის, სერვერისა და კიბერუსაფრთხოების კომბინირებულ სასწავლო კურსზე.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 30 ნოემბერი

 

კურსის ხანგრძლივობა: 6 თვე

სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე - სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი

ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (19:30-დან 21:30-მდე)

ლექციების ხანგრძლივობა: 2-2.5 საათიანი ლექცია

სწავლის ღირებულება: 1000 ლარი (ხუთივე მოდული), შესაძლებელია ეტაპობრივი გადახდა;

 

სწავლა დაიწყება 19 ნოემბერს (19:30-ზე)

მისამართი: კოსტავას გამზ. №77, (სააკაძის მოედანთან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსი, I სართული, 128 დ ოთახი)

ტელ: +995 551 40 12 34,  +995 558 19 04 07.

ელ-ფოსტა: nextitacademy@gmail.com

Facebookhttps://www.facebook.com/Next.IT.Academy/

Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100015009244099 

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ უამრავ პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მათ გაუადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • მსმენელები ქსელის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Cisco-ს, MikroTik-ის და TP-Link-ის მარშრუტიზატორებთან (Router) და კომუტატორებთან (Switch);
 • მსმენელები სერვერის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Ms Server 2016-ზე, ხოლო ოპერაციული სისტემების დავალებებს Windows და Linux სისტემაზე;
 • კიბერუსაფრთხოების დავალებები შესრულდება Windows, Ubuntu/Kali/Parrot/Arch Linux, Cisco IOS ოპერაციულ სისტემებზე და კონკრეტულ აპლიკაციებში;
 • ქსელის მოდულის ბოლო სამ კვირა დღეს ჩატარდება 8 საათიანი (ჯამში 24 საათი) პრაქტიკა;
 • კიბერუსაფრთხოების მოდულის ბოლო სამ კვირა დღეს ჩატარდება 8 საათიანი (ჯამში 24 საათი) პრაქტიკა;
 • კიბერუსაფრთხოების მოდული ბოლო ორი კვირა დაეთმობა ეთიკური ჰაკინგის (CEH) ლაბორატორიულ სამუშაოებს

 

გაიცემა ათი სერტიფიკატი, ექვსი არის საერთაშორისო სერტიფიკატი:

 • Cisco IT Essentials PC Hardware & Software           
 • LPI Linux Essentials                                                   
 • Cisco CCNA – Introduction to Networks                 
 • Network Essentials                                                   
 • Cybersecurity Essentials                                   
 • Introduction to Cybersecurity
 • Next-ITsupport
 • Next-ITnetwork
 • Next-ITserver
 • Next-ITsecurity

 

ამ სერტიფიკატების გარდა მსმენელი სრულიად მზად იქნება ჩააბაროს CCNA Security, Cisco CyberOps, Comptia A+, Comptia Security+ , Certified Ethical Hacking (CEH) ოფიციალური გამოცდები

 

სასწავლო კურსი შედგება ხუთი მოდულისაგან:

 

მოდული - კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა (Hardware)

 • კომპიუტერის ნაწილები დეტალურად
 • კომპიუტერის დაშლა/აწყობა, გაძლიერება
 • კომპიუტერის ნაწილების დიაგნოსტიკა, ტესტირება, პრობლემების აღმოფხვრა
 • პორტატული მოწყობილობების (ლეპტოპი, ნოუთბუქი, მობილური) ნაწილების განხილვა, დაშლა/აწყობა
 • ბიოსის კონფიგურაცია

 

II მოდული - ოპერაციული სისტემები (Windows 10Linux)

 • ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია (Windows 7/8.1/10; Ubuntu, Kali; Mac OS X)
 • სისტემის მართვა - დისკებთან მუშაობა; სისტემის ოპტიმიზაცია
 • ოპერაციული სისტემის პრობლემის მოძიება და აღმოფხვრა
 • ლინუქსის ინსტალაცია (Ubuntu, Kali), ბრძანებათა ველთან მუშაობა
 • მუშაობა ფაილებთან და დირექტორიებთან, დაარქივება და შეკუმშვა
 • ქსელის კონფიგურაცია Windows/linux სისტემაში;
 • მომხმარებლებთან, ჯგუფებთან მუშაობა ვინდოუსსა და ლინუქსში
 • წვდომების განსაზღვრა ვინდოუსსა და ლინუქსში
 • პაკეტებისა და პროცესების მართვა; მონიტორინგი

 

III მოდული - ქსელები (Network)

 • ქსელური მედია, კაბელები, ტოპოლოგიები, ქსელური პროტოკოლები;
 • ინსტრუმენტები (Crimping Tool, Lan Cable Tester)  და მათი გამოყენება;
 • OSI მოდელის დონეების განხილვა დეტალურად;
 • მარშრუტიზაცია (Routing): Default Gateway;
 • IPv4/ IPv6 მისამართის სტრუქტურა, IPv4/ IPv6 მისამართების ტიპები;
 • IPv4 და  IPv6 ქსელების ქვექსელებად დაყოფა;
 • Cisco მარშრუტიზატორის და კომუტატორის კონფიგურაცია;
 • DHCP, NAT, Access List (ACL) კონფიგურაციები;
 • უკაბელო ქსელის მარშრუტიზატორების კონფიგურაცია;
 • MikroTik როუტერის განხილვა და კონფიგურაცია;
 • Ping, Traceroute, Debug, CDP და Show ბრძანებების დეტალური ანალიზი; 
 • Telnet, SSH, ipconfig, Ping, Tracert, FTP, DNS Records, Network Lookup

 

IV მოდული - სერვერი (Server)

 • სერვერული ინფრასტრუქტურის მიმოხილვა; Server 2016-ის ინსტალაცია;
 • Active Directory, DHCP,  DNS  როლების ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
 • Routing და NAT-ის კონფიგურაცია
 • მომხმარებლების მართვა აქტიური დირექტორიის საშუალებით;
 • Remote Access როლის ინსტალაცია და გამართვა;
 • უსაფრთხოების აწყობა (Firewall, VPN, შიფრაცია, Content Filtering და ა.შ).

 

მოდული - კიბერუსაფრთხოება (Cybersecurity)

 • ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობების განხილვა; ეთიკის საკითხები
 • იდენტიფიკაცია, აუთენტიკაცია, ანგარიში (AAA);
 • მომხმარებლებთან და ჯგუფებთან მუშაობა; წვდომების განსაზღვრა;
 • კრიპტოგრაფიული სისტემები;   კონფიდენციალობა, მთლიანობა და ნამდვილობა; ციფრული ხელმოწერები; ხელმისაწვდომობა
 • გავრცელებული საზიანო პროგრამების განხილვა და თავდაცვის გზები;
 • ანტივირუსული პროგრამების კონფიგურაცია;
 • ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოება (პრივილეგიები, როლები, OSPF-Security, NTP Security, SNMP security, SSH)
 • RADIUS და TACACS+ სისტემების აწყობა
 • ქსელური საფრთხეების კატეგორიები, ქსელური შეტევების სახეები (Dos/DDOS, MitM, SynFlood, Fishing, Injection, Spoofing, Zero-Day და ა.შ);
 • უსაფრთხოების კომპონენტების არჩევა: ფაიერვოლების კონფიგურაცია; DMZ; წვდომის სიები (ACLs);
 • შემოჭრების გამოვლენისა და პრევენციის სისტემების (IDS/IPS) კონფიგურაცია
 • კერძო დაცული ქსელის (VPN) განხილვა და კონფიგურაცია
 • მეორე შრის უსაფრთხოება (პორტების უსაფრთხოება, VLAN Security, ARP Security, STP-Security, DHCP Security და ა.შ)
 • მონაცემთა და ოპერაციული სისტემის სარეზერვო ასლის შექმნა/აღდგენა;
 • უსაფრთხოება კაბელურ და უკაბელო მარშრუტიზატორებში (TP-Link, MikroTik);
 • მონაცემთა გაჟონვის პრევენციის სისტემები (DLP);
 • უსაფრთხოების პოლიტიკები, სტანდარტები, რეკომენდაციები და პროცედურები;
 • აქტივების იდენტიფიკაცია, კლასიფიკაცია, რისკების განსაზღვრა
 • Cybersecurity Operations ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება (შეტევის სცენარების განხილვა)
 • ეთიკური ჰაკინგი: ინფორმაციის მოპოვება და დაზვერვა, ქსელის სკანირება, აღწერა, სისუსტეების სკანირება
 • ეთიკური ჰაკინგი: სისტემის ჰაკინგი, მავნე კოდის საფრთხეები, სნიფინგი, სოციალური ინჟინერია
 • ეთიკური ჰაკინგი: DoS შეტევები, სესიის მიტაცება, IDS-ფაიერვოლ სისტემებზე და სატყუარებზე თავის არიდება
 • ეთიკური ჰაკინგი: ვებ-სერვისების ჰაკინგი, ვებ-აპლიკაციების ჰაკინგი, SQL ინექცია, უკაბელო ქსელის გატეხვა
 • ეთიკური ჰაკინგი: მობილური პლატფორმების გატეხვა, IoT ჰაკინგი, ღრუბლოვანი გამოთვლები, კრიპტოგრაფია
მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

OneSoft Training Centre


14 ნოემ - 13 დეკ

ArcGIS 10.4 გეოინფორმაციული სისტემების კურსი

ინტელექტ ცენტრი


12 ნოემ - 11 დეკ

Cisco IT Essentials , CISCO CCNA კურსი თბილისსა და გორში

ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი


31 ოქტ - 29 ნოემ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


08 ნოემ - 07 დეკ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


08 ნოემ - 07 დეკ

IT ტექნოლოგიები;კომპიუტერული ინჟინერიის,ქსელის და ვებ პროგრამირების კურსები

ინტელექტ ცენტრი


12 ნოემ - 11 დეკ

WEB-დიზაინი / PHOTOSHOP CC/ COREL DRAW X8-ის კურსები

ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი


12 ნოემ - 11 დეკ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV